Natječaji


title-leaf
Organiziranje literarnog natječaja na temu "Kuda ideš narode moj"

Organiziranje literarnog natječaja na temu "Kuda ideš narode moj"

Dana 19.06.2008. godine održana je sjednica Upravnog odbora Fonda «Bošnjaci» Sarajevo na kojoj je donesena Odluka da raspiše literarni natječaj na tem...

Organiziranje literarnog natječaja na temu "Zašto ostati u BiH"

Organiziranje literarnog natječaja na temu "Zašto ostati u BiH"

Dana 14.06.2007. godine održana je sjednica Upravnog odbora Fonda «Bošnjaci» Sarajevo na kojoj je donesena Odluka da raspiše literarni natječaj na t...