O fondu


title-leaf

Jedna od najvećih blagodati kojom je Uzvišeni Gospodar počastio ljudski rod jeste saosjećanje i pomaganje među ljudima zarad Njegove ljubavi. O veličini nekog naroda i pojedinca najbolje svjedoče djela koja ostavljaju iza sebe. Ta djela moraju biti popraćena iskrenom namjerom da se zadobije Božija ljubav pa će biti spas za onoga ko ih radi, a drugima će poslužiti kao primjer za slijeđenje.

Kada je u vihoru oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu narod Kraljevine Saudijske Arabije prikupio 5.000.000,00 KM i predao ih prvom predsjedniku Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Aliji Izetbegoviću, kao dar Bošnjacima, vjerovatno nije ni slutio da će plodove tog hajrata uživati na stotine bošnjačkih mladića i djevojaka. Možda ni danas ti dobrotvori ne znaju da njihov novac služi izgradnji boljeg i prosperitetnijeg društva u Bosni i Hercegovini kroz finansiranje obrazovanja mladih i talentovanih učenika i studenata. Vjerovali su rahmetli predsjedniku i sa iskrenim nijetom da pomognu svojoj braći i sestrama u Evropi predali su mu tu pomoć, a iskren nijet leži u temelju svakog dobra. Rahmetli Alija Izetbegović bio je svjestan odgovornosti koju je na sebe preuzeo pa je tražio najbolje rješenje za ulaganje ovoga novca koji će koristiti cijelom narodu. Znajući da je za jedan narod najbolje da obrazuje svoje mlade naraštaje, odlučio se na osnivanje Fonda koji će imati zadatak da pomaže djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka. Takav fond pod nazivom “Bošnjaci“ je utemeljen 1997. godine u okviru Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Za nepune četiri godine realizovano je niz projekata iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture. U želji da unaprijedi rad Fonda i oslobodi ga od bilo kakvih političkih i drugih konotacija rahmetli Alija Izetbegović je 16. aprila 2001. godine (22. muharrema 1422. po H.) uvakufio postojeću imovinu uz napomenu da se prihodi od ovog vakufa koriste u svrhu obrazovanja, nauke i kulture, a posebno materijalnog pomaganja Gazi Husrev-begove medrese i Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu. Ovim činom Vakif je u svrhu činjenja dobrog djela uvakufljenu imovinu trajno prenio u vlasništvo Fonda “Bošnjaci“. Shodno Izetbegovićevoj želji kod Kantonalnog suda u Sarajevu je izvršena preregistracija Fonda kojom je osnivačka prava nad Fondom preuzela Vakufska direkcija Sarajevo. Preuzimanjem osnivačkih prava, Vakufska direkcija je izvršila izmjene i dopune Statuta, Odluke o osnivanju i drugih normativno-pravnih akata Fonda kojim se reguliše njegov rad i funkcionisanje u novim uvjetima. Ove aktivnosti označile su novi početak samostalnog rada Fonda i novu stranicu u njegovom daljem razvoju.

“Svjedočeći da je Allah Jedan, i da je Muhammed, a.s., Allahov rob i Njegov Poslanik i putokaz Pravog puta, uvjeren da dok je svijeta i vijeka korist vakufa ne prestaje niti se njegovo djelovanje do Sudnjeg dana završava, ja, Alija Izetbegović, sin Mustafe, uvakufljujem dio pokretne imovine sa kojom kao posrednik raspolažem...“

Za uspješno služenje vakufa njegovoj namjeni neophodno je slijediti volju vakifa izraženu u vakufnami što Fond “Bošnjaci“ brižljivo čini već duži niz godina i svake godine postiže sve bolje i bolje rezultate. Fond “Bošnjaci” svoje uspjehe mjeri brojem dodijeljenih stipendija i drugih vidova pomoći. Tako je stipendiranje talentovanih učenika i studenata jedna od strateških aktivnosti Fonda koja je, uglavnom, obilježila njegov dugogodišnji rad.

Brojka od nekoliko hiljada dodijeljenih stipendija među kojima je izuzetno veliki broj stipendista sa prosječnom ocjenom 10,00 , zatim dobitnika priznanja “Zlatna značka“, “Zlatna plaketa“, “Povelja rektora“, “Povelja dekana“, učenika generacije i dr. dovoljno govori o opredijeljenosti Fonda za finansiranje i podsticanje obrazovanja Bošnjaka. Posebno se radujemo kada vidimo naše nekadašnje stipendiste koji su se afirmisali kako u našoj zemlji tako i na regionalnom i evropskom nivo kao naučni, kulturni i javni radnici, univerzitetski profesori, inžinjeri, ljekari, pravnici i dr., koji neumorno rade i doprinose našem sigurnijem i boljem životu.

Saradnja sa stipendistima se ne završava potpisivanjem Ugovora o dodjeli stipendija. Ona traje tokom cijelog njihovog školovanja kroz organiziranje višednevnih edukativnih druženja u cilju dodatne edukacije stipendista, njihovog međusobnog druženja, te upoznavanja stipendista s misijom i značajem Fonda, zatim organiziranje edukativnih seminara, posjete kulturno-historijskim znamenitostima u Bosni i Hercegovini i dr. Ova saradnja se nastavlja i nakon završetka njihovog školovanja.

Fond “Bošnjaci“, između ostalog, stimuliše i mlade čuvare naše Svete knjige, hafize Kur’ana Časnog, kroz stipendiranje i dodjelu prigodnih nagrada i priznanja.

Povratak protjeranih Bošnjaka na prijeratna ognjišta je težak i dugotrajan proces. On zahtijeva angažman šire društvene zajednice, koja do sada nije učinila dovoljno. Fond se od početka uključivao u stimulisanje povratka Bošnjaka na njihova prijeratna ognjišta realizovanjem određenih projekata i aktivnosti na terenu. Fond je pomagao u izgradnji i rekonstrukciji velikog broja porušenih vjerskih i drugih objekata, a posebna pažnja je posvećena djeci povratnika kroz opremanje njihovih škola najneophodnijim nastavnim sredstvima i opremom, zatim obezbjeđenje udžbenika iz nacionalne grupe predmeta, organizaciju instruktivne nastave za učenike završnih razreda i dr.

Prvi predsjednik nije među nama. Mnogo toga se do danas promijenilo, ali jedna priča ostaje. To je priča o ljudskoj dobroti i plemenitosti, koja traje od početka svijeta do danas. Samo se likovi mijenjaju od vremena do vremena, a cilj ostaje uvijek isti: Biti koristan drugima radi Božijeg zadovoljstva. U toj vječnoj priči jedan od sudionika je rahmetli Alija Izetbegović koji je osnovao Fond “Bošnjaci“ kao spoj darežljivosti i mudrosti poniklih u jedinoj vjeri, a na radost svih nas.

Fond ''Bošnjaci'' kao poseban novčani vakuf, ne samo da je sačuvan nego je i više od dvostruko uvećan. Pridržavajući se Vakufname i drugih normativno pravnih akata Fond “Bošnjaci“ je opravdao svoje postojanje i, nadamo se, u cijelosti ispunio želju i očekivanja Vakifa.

Iako je oružana agresija na našu zemlju okončana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma ideja o njenoj podjeli i nestanku još uvijek traje, a njeni promotori rade na njenoj realizaciji koristeći samo druge metode i sredstva. Bosna je opstala, Bosne je bilo i biće je koju ćemo braniti, razvijati i čuvati, prije svega, znanjem i naukom.