Pomoć učenicima povratnicima u manji bh. entitet


title-leaf

Među najznačajnije projekte Fonda ''Bošnjaci'' ubrajamo one koji se odnose na pomoć učenicima povratnicima u manji bh. entitet. U tim aktivnostima često je materijalna pomoć ostajala zasjenjena emocijama ushićenja i radosti djece povratnika što neko u Sarajevu misli na njih. Nismo uspjeli otkloniti sve njihove probleme, ali smo im barem malo osvijetlili sumornu životnu svakodnevnicu, koja ih prati od kraja oružane agresije na našu zemlju do danas.

Polazak u prvi razred osnovne škole oduvijek je bio razlog za radost i djece i roditelja. To je početak jednog novog poglavlja u životu djeteta u kojem ono preuzima prve obaveze na sebe i počinje sa procesom aktivnog učenja i upoznavanja svijeta. Za roditelje nema veće radosti od zadovoljnog i sretnog djeteta koje svakim danom biva mudrije i smjelije korača kroz život. Iz ovih razloga njihov novi početak trebao bi biti uspješan kako bi se na taj način osigurao nastavak obrazovanja na višem nivou kroz srednju školu i fakultet. No, ovo je samo teorija koja, nažalost, nije primjenjiva za svako područje i svako dijete. Roditeljima povratnicima sreća zbog početka školovanja njihove djece u većini slučajeva biva pomućena surovim stvarnošću i problemima svakodnevnice. Pored nezaposlenosti i teške socijalno-ekonomske situacije oni se brinu za svoju djecu koja pješače, u nekim slučajevima po pet i više kilometara do svojih škola, vrlo često po opasnim šumskim putevima.

I u školama nije nimalo bolja situacija. One ne zadovoljavaju ni minimalne pedagoške standarde i zbog toga, bez obzira na angažman učitelja i nastavnika, ova djeca nemaju kvalitetnu nastavu pa stoga izostaju i kvalitetniji rezultati. Ovakva situacija odaje utisak da je neko učinio sve kako bi onemogućio normalan život ovih ljudi i na taj način zaustavio njihov povratak i opstanak na predratnim ognjištima. Međutim, ta djeca heroji ne osvrću se na poteškoće i kao i sva druga djeca svijeta sanjaju svoje snove i maštaju o ljepšoj budućnosti.

Sve je počelo 2008. godine kada smo se na terenu uvjerili u izuzetno teške uvjete rada u školama koje ova djeca pohađaju. Mnoge od tih škola su radile sa minimalnim ili nikakvim nastavnim sredstvima, a u mnogima je nedostajao osnovni pribor poput kreda u boji, spužve za tablu, hamer papir, zidne geografske karte, geometrijske sprave i dr.

Do 2018. godine kroz razne vidove pomoći poput opremanja područnih osnovnih škola nastavnim sredstvima i opremom, te osiguranja nastavnih sredstava za lične potrebe učenika u općinama Nevesinje, Bileća, Čajniče, Foča, Višegrad, Žepa, Rogatica, Vlasenica, Srebrenica, Zvornik, Bratunac, Milići, Ugljevik, Kupres, Prijedor, Teslić, Doboj, Kotor Varoš i dr. investirano je preko 390.000,00 KM.

Sa puno emocija napuštali smo ove škole razmišljajući kako da unaprijedimo kvalitet školovanja ove djece jer ovako teška situacija zahtijeva akciju šire društvene zajednice. Stoga je Fond “Bošnjaci“ uputio pismo državnim, federalnim, kantonalnim i drugim nadležnim organima i institucijama u vezi sa poteškoćama, potrebama i mogućnostima obezbjeđenja pomoći učenicima povratnicima i školama sa većinskom bošnjačkom djecom stavljajući se na raspolaganje za svaku vrstu pomoći ovoj najugroženijoj populaciji stanovništva u našoj zemlji.

U skladu sa kadrovskim, materijalnim i drugim mogućnostima Fond ''Bošnjaci'' će kontinuirano nastaviti sa obezbjeđenjem najosnovnijih nastavnih sredstva i opreme za potrebe ovih učenika, organizacijom instruktivne nastave, gdje je to moguće, iz predmeta bosanski jezik, matematika, informatika i dr.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2008/09. godini

Uz pomoć Tuzlanskog, Goraždanskog i Mostarskog muftijstva Fond “Bošnjaci“ je prikupio osnovne podatke o broju i strukturi učenika povratnika u jednom broju općina u školskoj 2008/09.

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ na Tjentištu, Foča, 2008. godine Ove informacije smo tražili s ciljem pružanja pomoći u obrazovanju kroz nabavku najneophodnijih nastavnih sredstava i opreme kako za potrebe učenika tako i njihovih škola, te dodjele jednokratne finansijske pomoći.  Da bismo što bolje upoznali stanje na terenu, obišli smo škole u općinama Foča, Višegrad, Rogatica, Srebrenica, Bratunac i Milići te sa njihovim nastavnicima utvrdili osnovne prioritete i načine pomoći. Početkom školske 2008/09. godine Fond je riješio jedan od problema osnovne škole u Potočarima. Naime, kvalitetna nastava iz nacionalne grupe predmeta je nemoguća bez odgovarajuće udžbeničke literature, koju je na ovim prostorima nemoguće nabaviti, a roditelji nisu u mogućnosti da ih nabave u Federaciji BiH. Fond “Bošnjaci” je sagledavši ovu situaciju osigurao udžbenike iz bosanskog jezika, historije i geografije i dr. za 80 učenika ove škole. U drugim školama je problem predstavljao nedostatak osnovnih sredstava za izvođenje nastave. U područnim osnovnim školama u Cerskoj, Tjentištu, Potočarima i Međeđi donirana su nastavna sredstva kao što su: geometrijske drvene sprave, geometrijska drvena tijela, zidne karte Bosne i Hercegovine i Evrope, slovarice, globusi i dr. Od vrednijih donacija treba izdvojiti nabavku tri računara, printera i računarskih stolova za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u općini Vlasenica.

Dodjela jednokratne novčane pomoći, nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u Vlasenici 2010. godine Za većinu navedenih škola Fond je osigurao i najneophodniju opremu za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Zapazivši tešku situaciju u kojoj se nalaze pojedina djeca povratnici i činjenicu da je većina njih oskudno odjevena, te da žive u krajnje neuslovnim prostorijama, odlučeno je da pojedine učenike i roditelje obradujemo i jednokratnom finansijskom pomoći. Pomoć je uručena učenicima u Međeđi, Višegradu, Cerskoj, Vlasenici, Rogatici, Žepi, Tjentištu, Čajniču, Berkovićima, Bileći i Nevesinju.

Fond je nastavio sa aktivnostima koje su poslužile kao putokaz u narednim humanitarnim projektima. Ova djeca koju smo posjetili su nas osvojila svojom plemenitošću i iskrenošću, te tako zauvijek osigurala svoje mjesto u našim srcima, ali i mjesto u  budućim planovima za pomoć obrazovanju koje će realizirati Fond “Bošnjaci“

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2008/09. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2009/10. godini

U školskoj 2009/10. Fond je nastavio sa projektima pomoći učenicima i školama u povratničkim naseljima. Moralna i ljudska obaveza da olakšamo njihov život i unaprijedimo nastavni proces u školama koje pohađaju nastavila se bez obzira na prošlogodišnje aktivnosti. Osjećaj odgovornosti prema toj djeci još više je porastao zbog šutnje nadležnih ministarstava o problemima povratnika na planu obrazovanja. Osim pojedinačnih primjera pomoći plemenitih ljudi, ponovo je izostala šira akcija nadležnih ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Znali smo da je Fond možda jedina nada i ove školske godine.

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ u Skugrićima, Milići, 2010. godine Posjetili smo škole u Skugrićima, Raševu, Konjević Polju, Pobuđu, Glogovoj, Voljevici, Žutici, Sućesci i Osatu. Tragovi minulih ratnih dešavanja bili su vidljivi na svakom koraku. Još su teži ožiljci na srcima koji se ne vide, ali se osjećaju. Skromno osposobljene kućice stoje nijeme i sanjaju prošla vremena kada se u njima sijelilo, ženilo i udavalo; kada su kroz njih odjekivali veseli dječiji povici i dedina stara pjesma. Sjećaju se onih ramazana i bajrama kada su se sofre uvijale pod teretom jela koje su spremale nenine mubarek-ruke. Druge su opet bile do temelja srušene u minuloj oružanoj agresiji pa na njihovim temeljima sad stoje novi zidovi bez sjećanja, nekako hladni i tupi. Te nove kuće u mnogome liče  na svoje vlasnike, kojima su porušeni cijeli životi ili u potpunosti ugašeni, pa sad samo glume ovaj život poslije života. Lakše je kad u kući ima barem jedno dijete. Takve kuće se odmah primijete, ali je teško gledati to dijete kako bljaca po blatnjavom putu do prve škole. A škola je opet posebna priča. Ima li nešto tužnije od škole bez djece, a ovdje ih je veoma malo. U područnoj školi u Skugrućima 2009/10. godine nastavu je pohađalo 9 učenika, u Raševu 6 učenika, u Pobuđu 10 učenika itd. O opremljenosti škola ne treba ni pričati, jer se nema šta ni spomenuti budući da u tim školama gotovo sve nedostaje. I ovaj put Fond je pritekao u pomoć nabavkom osnovnih sredstava za nastavni proces pa su donirane: geometrijske drvene sprave, geometrijska drvena tijela, zidne karte Bosne i Hercegovine i Evrope, slovarice, globusi, te sportska i druga oprema. 

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ u Raševu, Milići, 2010. godine Računarska i informatička oprema je rijetkost u ovim školama, a ona je usko povezana sa nastavnim procesom iz pojedinih predmeta. Kako bi se osigurali barem minimalni uvjeti za održavanje nastave iz informatike osigurana su sredstva za nabavku ove opreme, a nekim školama smo donirali kopir-aparate sa tonerima. Često i u normalnim okolnostima učenici završnih razreda osnovnih škola pohađaju instruktivnu nastavu iz određenih predmeta kako bi što uspješnije uradili prijemne ispite i tako sebi osigurali upis u željenu školu. U povratničkim školama na ovim prostorima ova potreba je još naglašenija. Pored loše opremljenosti škola, kvalitet nastave dodatno narušavaju česte kadrovske izmjene u nastavničkoj strukturi. Redovna je pojava u ovim školama da se u toku godine promijeni nekoliko nastavnika na pojedinom predmetu ili učitelja u nižim razredima.

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima vratnicima u OŠ u Žutici, Srebrenica, 2010. godine Svaki prosvjetni radnik ima svoj pristup radu i ocjenjivanju, a njihovo stalno mijenjanje dovodi učenike u nezgodan položaj jer se uvijek moraju prilagođavati novim načinima rada nastavnika, što u mnogome utječe na njihov krajnji uspjeh, ali i na nivo usvojenog znanja. Većina učenika svoje školovanje nastavlja i u Federaciji u kojoj škole rade u drugačijim okolnostima i sa nešto izmijenjenim nastavnim planovima i programima pa se u tim okolnostima teže snalaze od druge djece.

Ovakve pojave su motivirale Fond da pokrene dodatnu instruktivnu nastavu za učenike završnih razreda pojedinih povratničkih škola. Tako su u ovoj školskoj godini osigurana sredstva za organiziranje ove vrste nastave i to iz nastavnih predmeta matematike, fizike, bosanskog i engleskog jezika. Instruktivnom nastavom su bila obuhvaćena djeca u područnim osnovnim školama u Konjević Polju, Potočarima i Križevićima.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2009/10. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2010/11. godini

Sa djecom povratnicima smo se družili i školske 2010/11. Poučeni ranijim iskustvom znali smo koje su to potrebe naših malih prijatelja. Scenarij se ponavljao obilazeći povratnička mjesta i škole u njima. Na trenutke nam se činilo da su samo nazivi mjesta to što se promijenilo jer smo istu sliku viđali i istu tugu osjećali kao i prethodnih godina.

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ u Križevićima, Zvornik, 2011. godine Sa novom školskom godinom javili su se i stari problemi u školama sa većinskom bošnjačkom djecom, a to je prije svega nedostatak udžbenika iz nacionalne grupe predmeta. Ovaj put smo se odlučili za ozbiljniju akciju pa smo izdvojili sredstva za 1.753 udžbenika iz nacionalne grupe predmeta, a udžbenike smo dodijelili za 424 učenika iz osnovnih škola u općinama Zvornik, Bratunac, Srebrenica i Milići.

ve godine smo posjetili  područne osnovne škole u Križevićima, Kamenici, Snagovu, Liplju, Petkovcima, Kula-Gradu i Diviču koje se nalaze na području općine Zvornik. Njihove škole smo opremili najneophodnijim sredstvima za rad u nastavi kao što su geometrijske drvene sprave, geometrijska drvena tijela, zidne karte Bosne i Hercegovine i Evrope, slovarice, globusi, sportska oprema, igrice i dr. Ponovo vraćena nada i radost na licima djece još su jedna od slika koje se uklapaju u mozaik sjećanja tokom prošlih godina. Ono što smo primjetili u ovim školama jeste veliki broj “đaka pješaka“. To su mališani koji u prvim dekadama XXI stoljeća pješače po pet-šest kilometara na putu do škole u jednom pravcu. I zato nije čudno što smo u spiskovima neophodne opreme koje su nam dostavile škole pronašli molbu da se osigura određeni broj gumenih čizama za učenike koji pješače do škole. Ovdje su nam u pomoć pritekli učenici i profesori Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva koji su osigurali određeni broj čizama za ovu grupu učenika, a pored toga donirali su prigodne pakete za 106 učenika ovih škola. Dvadeset i pet učenika Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva sa svoja dva profesora osigurali su autobuski prijevoz i lično im uručili svoje poklone.

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ u Diviču, Zvornik, 2011. godine Cjelodnevno druženje učenika Prve bošnjačke gimnazije i učenika povratnika i njihovih nastavnika i roditelja je bio poseban doživljaj. Nakon sumiranih rezultata tokom tri godine rada u projektima pomoći djeci u povratničkim naseljima, odlučili smo napisati i poslati pismo i upoznati nadležna ministarstva na kantonalnom, federalnom i državnom nivou o trenutnom stanju u školama koje smo posjetili, ali i obavijestiti ih na koji način i u kojim pravcima njihova pomoć treba ići. Pismo smo uputili 25. 02. 2010. godine sa nadom da će imati odjeka i da će, bar na trenutak, potaći na razmišljanje ili neku aktivnost one koji su dužni da brinu o našoj djeci. Nije stigao nikakav odgovor. Prošli su izbori i konstituisana je nova vlast, koju ćemo također izvijestiti o stanju u povratničkim naseljima i mogućnostima pomoći učenicima.

Dodjela užbenika iz nacionalne grupe predmeta učenicima povratnicima u OŠ u Križevićima, Zvornik, 2010. godine Kakav god bio odgovor nadležnih institucija iz oblasti obrazovanja, Fond neće odustajati od aktivnosti pomoći učenicima povratnicima. Fond pomaže zbog toga što njegova misija nije utemeljena na prizemnim željama i ovosvjetskim ambicijama već na uzvišenom principu čovječnosti pohranjenom u osnovi svakog vakufa. Taj princip se ogleda u služenju i pomaganju zajednici kojoj pripadamo, a sve  kako bi se olakšao život siromašnih i nemoćnih i tako opravdala pozitivna uloga institucije vakufa kojim raspolažemo.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2010/11. godini.

Apel za pomoć učenicima povratnicima

Broj: 44/10
Sarajevo, 25. 02. 2010. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
n/r gosp. Safet Halilović, ministar
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
n/r gosp. Edin Mušić, ministar
Federalno ministarstvo obrazovanja
n/r gđa Meliha Alić, ministar

PREDMET: Pomoć učenicima povratnicima i školama u Republici Srpskoj

Fond “Bošnjaci” je osnovan 2001. godine kao poseban vakuf s ciljem pomoći u razvoju i unaprjeđenju obrazovanja, nauke, kulture, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka. Fond je od osnivanja pa do sada realizovao niz aktivnosti. (vidi www.fondbosnjaci.co.ba)

Između ostalog, zahvaljujući Mostarskom, Goraždanskom i Tuzlanskom muftijstvu Fond “Bošnjaci” je prikupio podatke o broju i strukturi učenika povratnika u jednom broju općina na prostoru Republike Srpske u školskoj 2008/09. i 2009/10. godini u cilju pružanja pomoći u obrazovanju kroz nabavku najneophodnijih nastavnih sredstava i opreme kako za potrebe učenika tako i njihovih škola, te dodjele jednokratne finansijske pomoći.

Nakon prikupljanja podataka predstavnici Fonda “Bošnjaci” su u saradnji sa medžlisima IZ-e, vjeroučiteljima i jednim brojem nastavnika obišli jedan broj škola u općinama Foča, Višegrad, Rogatica, Srebrenica, Bratunac i Milići kako bi se na licu mjesta uvjerili u poteškoće savladavanja programskih ciljeva i zadataka ove populacije. Neposrednim uvidom u stanje škola i učenika kao i njihovu opremljenost nastavnim sredstvima i opremom, te razgovora sa nastavnim osobljem, učenicima i njihovim roditeljima ustanovili smo slijedeće:

 • da su ove škole veoma oskudno ili nikako opremljene sa bilo kakvim nastavnim sredstvima i opremom;
 • nije rijetkost da jedan učitelj izvodi nastavu sa mješovitim odjeljenjima od I do V razreda realizujući tako pet školskih programa na jednom času;
 • da su učenici vrlo lošeg materijalnog stanja, oskudno odjeveni i da putuju do škole od 1 do 8 km u jednom smjeru;
 • da roditelji učenika nisu u radnom odnosu, te da vrlo oskudno žive od zemljoradnje i stočarstva;
 • da je uposlen veoma mali broj nastavnog osoblja bošnjačke nacionalnosti iako su učenici ovih škola oko 99% bošnjačke nacionalnosti, izuzimajući POŠ na Tjentištu, što ističemo kao vrlo pozitivan primjer;
 • da se nastavno osoblje često mijenja (npr. u POŠ Osat u jednom odjeljenju za 4 godine školovanja promijenjene su 4 učiteljice).

Imajući u vidu navedeno, Fond “Bošnjaci” je u skladu sa svojim finansijskim, kadrovskim i drugim mogućnostima u školskoj 2008/09. i 2009/10. godini izdvojio finansijska sredstva za nabavku najneophodnijih nastavnih sredstava i opreme, organizirao instruktivnu nastavu, kao i dodijelio jednokratnu finansijsku pomoć učenicima, u ukupnom iznosu od 45.310,07 KM ne računajući troškove transporta i dr. (vidi tabele u prilogu)

Fond “Bošnjaci” i u ovoj godini planira nastaviti sa ovim aktivnostima i tako izdvojiti finansijska sredstva u iznosu do 25.000,00 KM za pomoć učenicima i školama i u drugim općinama kao što su Zvornik, Bijeljina i druge.

Mišljenja smo da naše iskustvo u ovim aktivnostima može poslužiti svim organima i organizacijama, kako vladinim tako i nevladinim, koje se bave ovakvim i sličnim aktivnostima.  Ovom prilikom sugerišemo da u skladu sa vašim kadrovskim, materijalnim i drugim mogućnostima pomognete ovoj najugroženijoj populaciji stanovništva, a prije svega kroz:

 • nabavku nastavnih sredstava i opreme za potrebe učenika i škola;
 • nabavku knjiga iz nacionalne grupe predmeta;
 • pomoć u organiziranju instruktivne nastave;
 • stipendiranje  najugroženijih učenika;
 • dodjelu jednokratne finansijske pomoći učenicima;
 • stimulisanje nastavnog osoblja za rad u ovim školama kroz stipendiranje, dodatne naknade, rješavanje stambenog pitanja i sl.;
 • posjete učenika iz Federacije BiH uz organizaciju prigodnih programa i sl.;
 • posjete učenicima i školama u Federaciji BiH;
 • bratimljenje škola iz Federacije BiH sa jednim brojem škola iz Republike Srpske;
 • pozivanje jednog broja učenika završnih razreda osnovnih škola na odlazak na ekskurzije sa učenicima iz Federacije BiH;
 • pozivanje na učešće učenika u manifestacijama osnovnih škola na području Federacije BiH (na Dan škole, organizacija školskih radionica, otvorena vrata škole i sl.)
 • pružanje olakšica pri upisu u srednje škole i fakultete na području Federacije Bosne i Hercegovine;
 • finansiranje prijevoza učenika i drugo.

Shodno navedenom, a u cilju što veće i sveobuhvatnije pomoći učenicima povratnicima, u skladu sa našim mogućnostima, stojimo vam na raspolaganju.

S poštovanjem!

U PRILOGU:

 1. Pregled doniranih nastavnih sredstava, opreme i jednokratne finansijske pomoći učenicima i školama na području općina Višegrad, Vlasenica, Foča, Rogatica, Čajniče, Berkovići, Bileća i Nevesinje u šk./ak. 2008/09. godini;
 2. Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme učenicima i školama na području općina Milići, Bratunac i Srebrenica u šk./ak. 2009/10. godini.

DOSTAVLJENO:

 1. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Goražde, n/r ministra
 2. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Tuzla, n/r ministra
 3. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Mostar, n/r ministra
 4. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Sarajevo, n/r ministra
 5. Muftiluk mostarski, n/r muftije
 6. Muftiluk goraždanski, n/r muftije
 7. Muftiluk tuzlanski n/r, muftije

Šahin Kerla, direktor

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2011/12. godini

I u školskoj 2011/12. godini Fond je nastavio sa projektima pomoći učenicima i školama u povratničkim mjestima.

Na prijedlog Muhameda ef. Dragolovčnina, glavnog imama i Arifa Kovačevića, predsjednika MIZ-a Glamoč izvršili smo posjetu Osnovnoj školi ''Glamoč'' u općini Glamoč. Cilj posjete bio je sagledavanje potreba za najneophodnijim nastavnim sredstvima i opremom škole i učenika povratnika u cilju lakše realizacije i savladavanja nastavnih planova i programa.

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ u Glamoču 2012. godine Nakon izvršenog obilaska škole, sagledavanja potreba i razgovora sa najodgovornijim predstavnicima škole, jednim brojem roditelja i nastavnika predloženo je da Fond ''Bošnjaci'' obezbjedi udžbenike iz Bosanskog jezika i Vjeronauke za 101 učenika kao i nabavku jednog projektora za potrebe škole.

Krajem mjeseca septembra 2012. godine u prisustvu roditelja, nastavnika i predstavnika Islamske zajednice Glamoč, izvršena je dodjela udžbenika za potrebe učenika i jednog projektora za potrebe škole. Nakon upriličene podjele nastavnih sredstava i opreme prisutnima se je, u ime Fonda ''Bošnjaci'', obratio direktor Fonda naglašavajući osnovne ciljeve i zadatke Fonda kao i potrebu pomoći učenicima povratnicima koji su jedna od najugroženijih kategorija stanovništva u našoj zemlji.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2011/12. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2012/13. godini

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u džematima Glinje i Srednja Trnova, općina Ugljevik Kako prethodnih tako i ove godine Fond ''Bošnjaci'' ja nastavio sa projektima pomoći učenicima povratnicima u manji bh. entitet.

Na osnovu planiranih aktivnosti Fonda u 2013. godini obezbjeđena su i donirana najosnovnija nastavna sredstva i oprema za 30 učenika polaznika mektebske nastave, u povratničkim džematima Glinje i Srednja Trnova, općina Ugljevik.

Dana 22.04.2013. godine u prisustvu roditelja, muallima i predstavnika MIZ-a Bijeljina, izvršena je dodjela nastavnih sredstava i opreme za potrebe učenika polaznika mektebske nastave koja je u ime Fonda ''Bošnjaci'' uručio Šahin Kerla, direktor Fonda.

Učenici osnovne škole u Potočarima na času instruktivne nastave iz predmeta matematika U cilju postizanja što boljih rezultata i lakšeg upisa u srednje škole za 32 učenika osmih i devetih razreda, u periodu april-juni 2013. godine, u Osnovnim školama u Potočarima (općina Srebrenica) i Križevićima (općina Zvornik), u saradnji sa nastavnicima ovih škola, Fond ''Bošnjaci'' je uspješno organizirao izvođenje instruktivne nastave, u trajanju od 64 časa, iz predmeta matematika, fizika i engleski jezik.

Instruktivna nastava je izvođena po posebnom planu i programu koja je imala značajan uticaj na konačan uspjeh učenika na kraju školske godine i na taj način omogućila učenicima lakši upis u srednju školu.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2012/13. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2013/14. godini

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u džematima Glinje i Srednja Trnova, općina Ugljevik

Fond ''Bošnjaci'' je u Novoj Kasabi, općina Milići, u januaru 2014. godine pokrenuo Edukativni program za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

Polaznici Edukativnog programa u Centru za edukaciju u Novoj Kasabi, Milići. Ovaj program je imao za cilj pružanje neophodnih znanja djeci povratnika Bošnjaka iz Konjević Polja i okolnih mjesta iz bosanskog jezika i književnosti, historije, geografije, matematike, fizike, hemije, biologije, muzičke i likovne kulture, engleskog jezika, informatike, tjelesnog i zdravstvenog odgoja, islamske vjeronauke i drugih društvenih i prirodnih nauka.

Svojim sadržajima, u najvećoj mjeri, Edukativni program je pratio nastavne planove i programe za osnovne škole u Bosni i Hercegovini.

Povodom uspješno okončanog Edukativnog programa za djecu osnovnoškolskog uzrasta u Edukativnom centru u Novoj Kasabi kod Vlasenice u Domu kulture u Srebrenici 96 polaznika ovog programa priredilo je nezaboravnu priredbu. Polaznici su na njoj demonstrirali umijeća i vještine koje su stekli tokom četveromjesečnog pohađanja programa.

Za sve polaznike Fond ''Bošnjaci'' je izdao i na ovoj svečanosti uručio uvjerenje o uspješno savladanom programu.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2013/14. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2014/15. godini

Polaznici Edukativnog programa u Centru za edukaciju u Novoj Kasabi, Milići I ove godine Fond ''Bošnjaci'' je, u Centru za edukaciju u Novoj Kasabi, općina Vlasenica, nastavio sa Edukativnim programom za djecu osnovnoškolskog uzrasta, a u cilju pružanja neophodnih znanja djeci povratnika Bošnjaka iz Konjević Polja i okolnih mjesta.

Po završetku svim polaznicima Fond ''Bošnjaci'' je izdao odgovarajuća uvjerenja o uspješno savladanom programu, nakon čega su polaznici verifikovali stečeno znanje polaganjem završnih ispita u OŠ ''Vladislav Skarić'' u Sarajevu.

Finansijske obaveze za realizaciju ovog programa preuzeli su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2015/16. godini

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u Hambarine, Prijedor U oktobru 2016. godine posjetili smo područne osnovne škole u povratničkim naseljima Hambarine, Rizvanovići, Čarakovo i Zecovi na području općine Prijedor. Tom prilikom dodjeljena su najosnovnija nastavna sredstva i oprema za potrebe 152 učenika povratnika kao što su: projektor, četiri laptopa, plutane table, drveni linijari, geometrijski oblici, šestari, fudbalske, košarkaške i odbojkaške lopte, hamer i kopir papiri, krede, markeri, vodene bojice, flomasteri i dr.

Za potrebe 11 učenika Područne OŠ u Žepi obezbijeđene su školske klupe i stolice kao i dio školskog pribora.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2015/16. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2016/17. godini

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u Kamenicu, Teslić U šk. 2016/17. godini Fond je nastavio sa projektima pomoći učenicima i školama u povratničkim naseljima. U saradnji sa predstavnicima Medžlisa IZ Bugojno i vjeroučiteljem u OŠ ''Fra Miroslava Džaje'' posjetili smo učenike povratnike u općini Kupres. Tom prilikom, za 14 učenika povratnika, dodijelili smo laptope obezbijeđene od strane Fondacije za podršku medija Lux veritatis / Svjetlo Istine iz Sarajeva, zatim po jedan primjerak zbirke najboljih literarnih radova pod nazivom ''Vratit će se laste'' i druge poklone.

Krajem novembra 2017. godine posjetili smo područne osnovne škole u povratničkim naseljima Kamenica i Makljenovac, na području općina Teslić i Doboj i dodijelili najneophodnija nastavna sredstva i opremu za potrebe 217 učenika povratnika.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2016/17. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2017/18. godini

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u Vrbanjce, Kotor Varoš Početkom oktobra 2018. godine posjetili smo OŠ ''1. mart'' Jelah (instruktivna nastava u Vrbanjcima) i OŠ ''Petar Kočić'', Šiprage na području općine Kotor Varoš. Tom prilikom dodjeljena su najneophodnija nastavna sredstva i oprema za potrebe 140 učenika povratnika, donirana od strane Vakufske direkcije, kao što su školski ruksaci, geografske i druge karte, drvene geometrijske sprave, geometrijski setovi, model - torzo čovjeka za kabinet biologije, globusi, školski pribor, razne vrste svesaka i olovaka, fascikle za blok, rokovnici i drugo. U 2014. godini doniran je jedan dio finansijskih sredstava na ime izvođenja instruktivne nastave u Vrbanjcima.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2017/18. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2018/19. godini

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u Kotorsko i Doboj U cilju obezbjeđenja nastavnih sredstava i opreme za potrebe učenika povratnika kao i polaznika mektebske pouke na području MIZ-a Doboj dana, 01. 11. 2019. godine, u saradnji sa glavnim imamom MIZ-a Doboj i koordinatoricom za Islamsku vjeronauku općina Doboj i Teslić, posjetili smo učenike povratnike u JU OŠ ''Dositej Obradović'' Doboj koju pohađa 604 učenika, od čega 346 Bošnjaka i JU OŠ ''Milan Rakić'', Područno odjeljenje ''Kotorsko'' koju pohađa 136 učenika, od čega 120 Bošnjaka, kao i 35 polaznika mektebske pouke.

Za potrebe ovih škola, učenika i polaznika mektebske pouke obezbjeđena su i uručena nastavna sredstva i oprema, kao što su: klavir, mikroskopi, grafoskopi, školske klupe i stolice, školske table i oglasne ploče, katedre za nastavnike, ormari, vitrine, stalci za obuću, štafelaji, veći broj lektira za potrebe školske biblioteke, geometrijski setovi, razne vrste svesaka i olovaka, mape za crtanje sa blokom, rokovnici, kompleti odjeće i obuće, trenerke i drugo.

Pored navedenih škola predstavnici Fonda ''Bošnjaci'' posjetili su i Prihvatni centar Duje – ''HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS''.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2018/19. godini.

Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2019/20. godini

U cilju obezbjeđenja nastavnih sredstava i opreme za potrebe učenika povratnika dana 23.10.2020. godine, u saradnji sa Fikret ef. Čelenkom, glavnim imamom Medžlisa IZ Prnjavor, predstavnici Fonda ''Bošnjaci'' posjetili su jednu osnovnu školu i dvije povratničke porodice na području ove općine.

Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u Prnjavor

Učenicima OŠ ''Meša Selimović'' u naselju Lišnja, koju pohađa 140 učenika od čega 40 Bošnjaka, obezbjeđena su i uručena najneophodnija nastavna sredstva i oprema kao što su: karte Bosne i Hercegovine, hamer i fotokopir papir, papir u boji, kolaž papir, krede, geometrijski setovi, markeri, flomasteri, drvene bojice, gliteri i drugo. Navedena nastavna sredstva obezbjeđena su za učenike nižih razreda.

Radi lakšeg savladavanja nastavnih aktivnosti, otežanih pandemijom Corona virusa, za dvije povratničke porodice sa tri, odnosno dva učenika obezbjeđen je po jedan računar sa pratećom opremom.

Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme u školskoj 2019/20. godini.