LITERARNI NATJEČAJ NA TEME "Bosna je ćilimom zastrta, skini obuću kad Drinu prelaziš" i "Moja zemlja u meni"


LITERARNI NATJEČAJ NA TEME "Bosna je ćilimom zastrta, skini obuću kad Drinu prelaziš" i "Moja zemlja u meni"

U posljednjih nekoliko godina Fond "Bošnjaci" za učenike i studente iz BiH i dijaspore organizira Literarni natječaj na jednu od aktuelnih tema.

Ove godine Fond "Bošnjaci" je raspisao konkurs za dostavu radova na teme:

1. Bosna je ćilimom zastrta, skini obuću kad Drinu prelaziš
2. Moja zemlja u meni


Nakon što stručna komisija izvrši odabir najboljih radova Fond ''Bošnjaci'' će objaviti nagrađene radove i na svečan način uručiti nagrade i priznanja najboljim.

Uvjeti natječaja:

 • na natječaj se mogu predati različite literarne forme: priče, pjesme ili drugi literarni izrazi;
 • na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola i studenti iz Bosne i Hercegovine i inozemstva;
 • visine nagrada natječaja iznose:
  • Prva nagrada – 900,00 KM;
  • Druga nagrada – 600,00 KM;
  • Treća nagrada – 300,00 KM;
 • prijavljeni radovi mogu sadržavati maksimalno 7 kartica teksta (1 kartica = 1.800 karaktera);
 • krajnji rok za dostavu radova jeste 5. septembar 2011. godine do 15,00 sati;
 • radovi se mogu poslati na adresu: Fond ''Bošnjaci'' Sarajevo, ul. Reisa Dž. Čauševića br. 2, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: fondb@fondbosnjaci.co.ba ili bosnjaci@bih.net.ba;
 • rezultati natječaja bit će objavljeni 20. septembra 2011. godine na internetskoj stranici Fonda ''Bošnjaci'' – www. fondbosnjaci.co.ba kao i u Islamskim informativnim novinama Preporod;
 • nagrade će biti uručene 27. septembra 2011. godine.

         DIREKTOR
   Šahin Kerla, prof.