Organi fonda


title-leaf

a) Direktor
1. Šahin Kerla

b) Sekretar - blagajnik
1. Fadil Pleho

c) Upravni odbor
1. Huso Salihović, predsjednik
2. Lejla Akšamija, članica
3. Sevret Mehmedćehajić, član
4. Husein Mehmedović, član
5. Edin Omičević, član

d) Nadzorni odbor
1. Prof. dr. Enes Ljevaković, predsjednik
2. Elmedina Ohranović, članica
3. Mr. Vehid Arnaut, član

Komisije
a) Komisija za dodjelu stipendija
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. Elmedina Ohranović, članica

b) Komisija za literarni natječaj
1. Sevret Mehmedćehajić, predsjednik
2. Nezim Halilović, član
3. Dr. Mustafa Prljača, član

Funkciju predsjednika i članova Upravnog odbora obavljali su:
r. Muharem Hasanbegović, predsjednik od 03.11.2010. do 16.03.2020. godine
Esad Hrvačić, predsjednik od 05.06.2001. do 02.11.2010. godine
Edhem Bičakčić, predsjednik od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Muharem Hasanbegović, član od 05.06.2001. do 02.11.2010. godine
Prof. dr. Ahmed Smajić, član od 18.12.1997. do 30.09.2013. godine
Dr. Ahmet Alibašić, član od 05.06.2001. do 30.09.2013. godine
Selim Jarkoč, član od 06.08.2005. do 30.09.2013. godine
Huso Salihović, član od 01.10.2013. do 31.03.2020. godine
Esad Hrvačić, član od 03.11.2010. do 30.09.2013. godine
Dr. Faris Gavrankapetanović, član od 05.06.2001. do 05.08.2005. godine
r. Nedžad Ibrišimović, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Dr. Sead Kreso, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Fehim Kapidžić, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Bekir Gavrankapetanović, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Nedžad Branković, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Safet Oručević, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Šefika Hafizović, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Timur Numić, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Izet Hadžić, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine

Funkciju predsjednika i članova Nadzornog odbora obavljali su:
Mr. Husein ef. Smajić, predsjednik od 16.01.2013 do 30.09.2021. godine
r. Muhamed ef. Salkić, predsjednik od 05.06.2001. do 15.01.2013. godine
Damir Sadović, član od 05.06.2001. do 05.08.2005. godine
r. Ahmed Oprašić, član od 05.08.2005. do 01.08.2007. godine
Emin Čohadžić, član od 02.08.2007. do 30.09.2013. godine
Elnur Salihović, član od 01.10.2013. do 31.03.2020. godine

Funkciju direktora obavljali su:
Adem Hurem od 02.12.2002. do 01.06.2007. godine
Fatima Leho od 10.01.2001. do 02.12.2002. godine
Bedrija Gavranović od 18.12.1997. do 10.01.2001. godine

Funkciju sekretara-blagajnika obavljali su:
Amel Mešić od 01.08.2004. do 17.04.2010. godine
Ahmet Mešić od 05.06.2001. do 31.07.2004. godine