Organi fonda


title-leaf

DIREKTOR
Šahin Kerla

SEKRETAR - BLAGAJNIK
Fadil Pleho

UPRAVNI ODBOR
1. Huso Salihović, predsjednik
2. Lejla Akšamija, članica
3. Sevret Mehmedćehajić, član
4. Husein Mehmedović, član
5. Edin Omičević, član

NADZORNI ODBOR
1. Prof. dr. Enes Ljevaković, predsjednik
2. Mirsada Čengić, članica
3. Mr. Vehid Arnaut, član

KOMISIJA ZA STIPENDIJE
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. Elmedina Ohranović, članica

KOMISIJA ZA LITERARNI NATJEČAJ
1. Sevret Mehmedćehajić, predsjednik
2. Nezim Halilović, član
3. Dr. Mustafa Prljača, član

Funkciju direktora obavljali su:
Adem Hurem od 02.12.2002. do 01.06.2007. godine
Fatima Leho od 10.01.2001. do 02.12.2002. godine
Bedrija Gavranović od 18.12.1997. do 10.01.2001. godine
Funkciju sekretara-blagajnika obavljali su:
Amel Mešić od 01.08.2004. do 17.04.2010. godine
Ahmet Mešić od 05.06.2001. do 31.07.2004. godine
Funkciju predsjednika Upravnog odbora obavljali su:
Muharem Hasanbegović od 03.11.2010. do 16.03.2020. godine
Esad Hrvačić od 05.06.2001. do 02.11.2010. godine
Edhem Bičakčić od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Funkciju člana Upravnog odbora obavljali su:
Muharem Hasanbegović od 05.06.2001. do 02.11.2010. godine
Prof. dr. Ahmed Smajić od 18.12.1997. do 30.09.2013. godine
Dr. Ahmet Alibašić od 05.06.2001. do 30.09.2013. godine
Selim Jarkoč od 06.08.2005. do 30.09.2013. godine
Huso Salihović od 01.10.2013. do 31.03.2020. godine
Esad Hrvačić od 03.11.2010. do 30.09.2013. godine
Prof. dr. Faris Gavrankapetanović od 05.06.2001. do 05.08.2005. godine
Akademik Nedžad Ibrišimović od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Prof. dr. Sead Kreso od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Fehim Kapidžić od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Bekir Gavrankapetanović od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Dr. Nedžad Branković od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Safet Oručević od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Šefika Hafizović od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Timur Numić od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Izet Hadžić od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
Funkciju predsjednika Nadzornog odbora obavljali su:
Mr. Husein ef. Smajić od 16.01.2013 do 30.09.2021. godine
Muhamed ef. Salkić od 05.06.2001. do 15.01.2013. godine
Funkciju  člana Nadzornog odbora obavljali su:
Damir Sadović od 05.06.2001. do 05.08.2005. godine
Ahmed Oprašić od 05.08.2005. do 01.08.2007. godine
Emin Čohadžić od 02.08.2007. do 30.09.2013. godine
Elnur Salihović od 01.10.2013. do 31.03.2020. godine
Elmedina Ohranović od 05.06.2001 do 31.12.2021. godine