Perspektive


title-leaf

Uklanjanje prepreke sa puta koja onemogućava normalan prolazak je Bogu ugodno djelo i osigurava trajnu nagradu. Biti u mogućnosti uklanjati prepreke koje su se ispriječile na životnim putevima mladih posebno je zadovoljstvo i velika privilegija, a raditi to bez bilo kakvog skrivenog interesa bez sumnje je blagodat, koja se ne pruža svakom. Takva blagodat data je Fondu “Bošnjaci“ koji, zahvaljujući mudrosti i plemenitosti svoga Vakifa, rješava probleme mladih finansirajući njihovo obrazovanje i tako im pomaže preći najvažniju prepreku na putu ostvarenja njihovih snova.

S obzirom da je novčani vakuf izuzetno osjetljiv posebna odgovornost je na njegovoj upravljačkoj strukturi koja je dužna da njime upravlja savjesno i odgovorno u skladu sa Vakufnamom, da ga sačuva i unaprijedi. U radu Fonda “Bošnjaci“ se zadržala obaveza, koja ga povezuje sa svim vakufima od osnivanja prvog vakufa do danas, a to je izvršavanje volje vakifa, kao stroge obaveze. Oduvijek je kod Bošnjaka njegovan poseban osjećaj odgovornosti za vakufsku imovinu, koja se pazila i unapređivala više nego vlastita, a njena sredstva usmjeravana ka onima kojima su bila namijenjena. Još u narodu žive priče o poštovanju i čuvanju vakufske imovine. Priča se kako su pri prelasku vakufske zemlje ljudi skidali obuću i bosi prelazili preko nje iz poštovanja prema tom hajratu, ali i iz straha da se ne bi koji grumenčić zemlje zadio u obuću i tako iznio iz kruga vakufa, što je smatrano velikim grijehom. Došla su nova vremena i novi načini organizovanja vakufa, ali ovakvu tradiciju čuvanja vakufske imovine ne treba mijenjati jer i sama funkcija novih vakufa je ostala ista kao i onih prije - korištenje imovine za dobrobit zajednice, koja će osigurati lijep spomen vakifa i na dunjaluku i na ahiretu.

Jedan od prioriteta Fonda “Bošnjaci“ je uvećanje novčanog vakufa kroz ulaganja, novo uvakufljenje, donacije i sponzorstvo u cilju realizacije i unapređenja aktivnosti Fonda. Spisak vakifa, donatora i sponzora je neograničen i svako ima priliku da se pridruži ovoj karavani dobra na putu do konačnog cilja, postizanja Božije blizine i Njegovog zadovoljstva.

U skladu sa Vakufnamom, Statutom i drugim normativno-pravnim aktima, finansijskim, kadrovskim i drugim mogućnostima Fond “Bošnjaci“ planira realizirati niz projekata iz oblasti svoga djelovanja kao što su:

  • ulaganje dijela finansijskih sredstava u realizaciju određenih projekata s ciljem očuvanja i uvećanja vakufa;
  • animiranje novih vakifa, donatora i sponzora koji žele putem Fonda ''Bošnjaci'' stipendirati posebno nadarene učenike i studente sa slabijim materijalnim stanjem;
  • povećanje broja stipendija za učenike i studente na prvom ciklusu studija;
  • obezbjeđenje finansijskih sredstava za stipendiranje studenata na master i doktorskom studiju;
  • podrška održivom povratku Bošnjaka u manji bh. entitet kroz pomoć u obrazovanju, nauci i kulturi;
  • organizacija višednevnih edukativnih druženja stipendista;
  • organizacija posjete stipendista jednom broju najznačajnijih kulturno-historijskih znamenitosti u BiH;
  • organizacija studentskih konferencija i naučnih skupova;
  • organizacija susreta dosadašnjih stipendista;
  • podrška drugim projektima iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture kao i programima koji doprinose obrazovnom, duhovnom i materijalnom jačanju Bošnjaka.

Naglašavamo da nije privilegija i odgovornost samo na upravljačkoj strukturi Fonda ''Bošnjaci'' da sama realizuje ovaj projekat. U realizaciju ovog projekta mogu se uključiti svi ljudi koji žele i mogu dati svoj doprinos. Finansijska i druga pomoć nije toliko važna, koliko je važna strana na koju se svrstavamo. Kao što se jednom kapljicom vode ne može ugasiti vatra, tako ni Fond ''Bošnjaci'' svojim djelovanjem neće moći riješiti sve probleme učeničke i studentske populacije, ali će im barem malo vratiti poljuljano povjerenje u ljude.