Natječaj za najbolji literarni rad


Na osnovu Plana rada, prijedloga Komisije i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ''Domovina je tamo gdje se osjeća sloboda''.

UVJETI NATJEČAJA:

 • Na natječaju mogu uzeti učešće učenici srednjih škola i studenti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.
 • Autori literarnih izraza: poezije, proze i dr. mogu ravnopravno učestvovati na natječaju.
 • Dostavljeni radovi mogu sadržavati najviše 7 kartica (1 kartica = 1.800 karaktera).

Rok za dostavu radova je 20. oktobar 2022. godine do 16:00 sati.

Radove dostavljati isključivo putem e-maila: fondb@fondbosnjaci.co.ba s naznakom:
Za natječaj: ''Domovina je tamo gdje se osjeća sloboda''. 

Sa zaprimljenih radova će privremeno biti uklonjeni lični podaci autora nakon čega će isti, pod šifrom, biti dostavljeni nadležnoj Komisiji na ocjenu.

Nakon odabira najboljih radova, od strane Komisije, rezultati će biti objavljeni u prvoj polovini novembra 2022. godine na web i facebook stranici Fonda ''Bošnjaci''.

VISINA NAGRADA:

 •  Prva nagrada: 400,00 KM
 • Druga nagrada: 300,00 KM
 • Treća nagrada: 200,00 KM

Nagrade i priznanja će biti uručeni na svečanosti u organizaciji Fonda ''Bošnjaci''.
Nagrađeni radovi će biti objavljeni na web i facebook stranici Fonda.

NAPOMENA:

 • Dostavljeni radovi ne podliježu vraćaju, a Fond ''Bošnjaci'' zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja podataka o autoru.
 • Uz dostavu radova obavezno navesti:
  • Naziv i sjedište škole ili fakulteta, razred ili godinu studija
  • Kontakt telefon i adresu stanovanja

Šahin Kerla, direktor