Natječaj za najbolji literarni rad


Na osnovu Plana rada, prijedloga Komisije i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ''Jer, vrijeme je blizu''.

Uvjeti natječaja:

  • Na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola i studenti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.
  • Na natječaju mogu ravnopravno učestvovati autori svih literarnih izraza: poezije, proze i dr.
  • Dostavljeni radovi mogu sadržavati najviše 7 kartica (1 kartica = 1.800 karaktera).

Rok za dostavu radova je 16. novembar 2020. godine do 15:00 sati.

Radove dostavljati na e-mail: fondb@fondbosnjaci.co.ba sa naznakom:

Za natječaj: ''Jer, vrijeme je blizu''.

Sa zaprimljenih radova će biti uklonjeni lični podaci autora nakon čega će isti, pod šifrom, biti dostavljeni Komisiji.

Rezultati natječaja će biti objavljeni najkasnije do kraja novembra 2020. godine na web i facebook stranici Fonda ''Bošnjaci''.

Visina nagrada:

  • Prva nagrada: 400,00 KM
  • Druga nagrada: 300,00 KM
  • Treća nagrada: 200,00 KM

Nagrade i priznanja će biti uručeni na svečanosti u organizaciji Fonda ''Bošnjaci''.

Nagrađeni radovi će biti objavljeni na internet stranici Fonda.

NAPOMENA:

  1. Dostavljeni radovi ne podliježu vraćaju, a Fond ''Bošnjaci'' zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja podataka o autoru.
  2. Uz dostavu radova obavezno navesti:
  • Naziv i sjedište škole/fakulteta, razred/godina studija
  • Kontakt telefon i adresu stanovanja

DIREKTOR

         Šahin Kerla, prof.