Natječaj za najbolji literarni rad


Natječaj za najbolji literarni rad

Na osnovu Plana rada i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ''I snaga i slabost su u srcima''.

Uvjeti natječaja:

  • Na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola i studenti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.
  • Na natječaju mogu ravnopravno učestvovati autori svih literarnih izraza: poezije, proze i dr.
  • Dostavljeni radovi mogu sadržavati najviše 7 kartica (1 kartica = 1.800 karaktera).

Rok za dostavu radova je 11. novembar 2019. godine do 15:00 sati.

Radove dostavljati na e-mail: fondb@fondbosnjaci.co.ba sa naznakom:

Za natječaj: ''I snaga i slabost su u srcima''.

Sa zaprimljenih radova će biti uklonjeni lični podaci autora nakon čega će isti, pod šifrom, biti dostavljeni Komisiji.

Rezultati natječaja će biti objavljeni u drugoj polovini novembra 2019. godine na internet stranici Fonda ''Bošnjaci'' www.fondbosnjaci.co.ba

Visina nagrada:

  • Prva nagrada: 400,00 KM
  • Druga nagrada: 300,00 KM
  • Treća nagrada: 200,00 KM

Nagrade i priznanja će biti uručeni na svečanosti u organizaciji Fonda ''Bošnjaci''.

Nagrađeni radovi će biti objavljeni na internet stranici Fonda.

NAPOMENA:

  1. Dostavljeni radovi ne podliježu vraćaju, a Fond ''Bošnjaci'' zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja imena autora.
  2. Uz dostavu radova obavezno navesti:
  • Naziv i sjedište škole/fakulteta, razred/godina studija
  • Kontakt telefon i adresu stanovanja

DIREKTOR

         Šahin Kerla, prof.