Konačni rezultati konkursa za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020/21. godinu


Rang liste kandidata za dodjelu stipendija uklonjene na osnovu Rješenja Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini br.: UP1 03-1-37-5-215-12/21 BA od 08.02.2023. godine.