Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Stipendisti Fonda "Bošnjaci" sa prosječnom ocjenom 10
title-leaf
pearson

Salem Malikić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Amra Džaferović

Mašinski fakultet u Sarajevu, Smjer za energetiku

pearson

Admir Greljo

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Irfan Glogić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Hana Fatkić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Sanel Galijašević

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Mediha Zukić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Ahmed Bjelić

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku

pearson

Meliha Mušanović

Fakultet za javnu upravu u Sarajevu

pearson

Adnan Zahirović

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Emina Zahirović

Pravni fakultet u Sarajevu

pearson

Alem Memić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Almir Djedović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Salčić Aida

Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za anglistiku

pearson

Alija Vila

Mašinski fakultet u Sarajevu,  Smjer za energetiku

pearson

Merjema Bećić

Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za ekonomiju

pearson

Smajil Halilović

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku

pearson

Erma Perenda

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Sabina Čičkušić

Rudarski-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Armin Nurkanović

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku

pearson

Šejla Hadžić

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Ismata Cakor

Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije

pearson

Hamza Preljević

Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za međunarodne i javne odnose

pearson

Amina Kurtović

Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo

pearson

Lejla Zilić

Pravni fakultet u Zenici, Smjer opći

pearson

Irfan Jabandžić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Azra Podrug

Ekonomski fakultet u Mostaru, Odsjek za računarstvo i finansije

pearson

Azira Muminović

Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za menadžment

pearson

Mirza Pašić

Mašinski fakultet u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment

pearson

Arnela Đilović

Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za menadžment

pearson

Merisa Kokić

Filozofski fakultet Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju

pearson

Hasan Kamenjaković

Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za arapski i perzijski jezik

pearson

Jasmina Beganović

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Azra Musić

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka na IU u Sarajevu, Odsjek za kompjuterske nauke i inžinjering

pearson

Sabahudin Čergić

Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za ekonomiju

pearson

Emina Čirkić

Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Odsjek za učiteljski studij

pearson

Sead Mašić

Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za bankarstvo i osiguranje

pearson

Amina Hrustić

Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

pearson

Elvin Okugić

Tehnički fakultet u Bihaću, Odsjek drvoindustrijski

pearson

Vildan Bijedić

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije

pearson

Nusreta Suljkanović

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za hemiju

pearson

Anis Terzić

Medicinski fakultet u Tuzli

pearson

Selver Pepić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Azrina Avdić

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku

pearson

Admir Užičanin

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku

pearson

Zerina Čičkušić

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Mirza Ibrahimović

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

pearson

Mirela Žiga

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije

pearson

Kemal Korjenić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Sabrina Đulančić

Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

pearson

Emir Karadža

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Faruk H. Avdić

Pravni fakultet u Tuzli

pearson

Selma Droce

Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

pearson

Adnan Ibrić

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za matematiku

pearson

Anel Ibeljić

Pravni fakultet u Tuzli

pearson

Hamza Merzić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Mina Ferizbegović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Admir Beširević

Prirodno-matematički fakultete u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Nađa Hodžić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Almedin Ibrakić

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i sisteme

pearson

Abdulah Jašarević

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Emina Jukan

Pravni fakultet u Tuzli

pearson

Suad Krilašević

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Rijana Jusufbegović

Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za Turski jezik i književnost

pearson

Eldar Kurtić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Asja Muratović

Medicinski fakultet u Tuzli

pearson

Dženan Lapandić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Jasmina Zubača

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Nudžeim Selimović

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Emina Mešić

Pedagoški fakultet u Bihaću, Odsjek za matematiku i fiziku

pearson

Zlatan Tucaković

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Zijada Sejdinović

Mašinski fakultet u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Ines Tokmačić

Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost

pearson

Mirzet Brkić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Amna Hodžić

Fakultet za meralurgiju i materijale u Zenici, Odsjek za materijale

pearson

Lejla Tucaković

Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za klavir

pearson

Ajdin Palavrić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Amna Muhamedović

Pravni fakultet u Sarajevu

pearson

Ajša Ibrahimović

Pravni fakultet u Tuzli

pearson

Adis Bašić

Pravni fakultet u Sarajevu

pearson

Azra Ibrišević

Medicinski fakultet u Tuzli

pearson

Nermin Čović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Lejla Hodžić

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Računarstvo i informatika

pearson

Nermedin Džeković

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Fizika

pearson

Mersad Dedić

Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Elektroenergetske mreže i sistemi

pearson

Faris Hambo

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Matematika

pearson

Muhamed Karić

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Fizika

pearson

Amila Jakubović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Faris Hasanović

Pravni fakultet u Tuzli

pearson

Šeila Bećirović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Edina Ražanica

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Haris Šoljić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Lejla Palić-Spahić

Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, Komunikacijske tehnologije

pearson

Belma Smlatić Harčević

Pedagoški fakultet u Sarajevu, Razredna nastava

pearson

Tarik Čorbo

Mašinski fakultet u Sarajevu, Procesno inžinjerstvo

pearson

Fatima Softić

Filozofski fakultet u Tuzli, Razredna nastava

pearson

Muhamed Šišić

Tehnološki fakultet u Tuzli, Prehrambena tehnologija

pearson

Jasmina Berbić

Pravni fakultet u Tuzli

pearson

Kemal Altwlkany

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Nirma Poljo

Pravn fakultet u Sarajevu, Krivično pravo

pearson

Mersad Čobo

Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Islamska vjeronauka

pearson

Ermina Sadiković

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Melita Ćoralić

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

pearson

Eldar Ćerim

Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Socijalna pedagogija

pearson

Medina Dedić

PravnI fakultet u Sarajevu, Krivično pravo

pearson

Velida Smajlović Aletić

Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski jezik i književnost

pearson

Kenan Ćemal

Medicinski fakulteta u Banjoj Luci, Stomatologija

pearson

Irma Redžić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Biologija, Genetika

pearson

Hana Vranac

Filozofski fakultet u Sarajevu, Komparativna književnost i bibliotekarstvo

pearson

Elmin Marevac

Politehnički fakultet u Zenici, Softversko inženjerstvo

pearson

Anida Šehanović

Medicinski fakultet u Tuzli, Opća medicina

pearson

Melisa Ruščuklić

Pravni fakultet u Tuzli, Opći

pearson

Edin Kohnić

Politehnički fakultet u Zenici, Softversko inženjerstvo

pearson

Šajma Hakmi

Stomatološki fakultet u Sarajevu

pearson

Nejra Memedi

Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski i turski jezik i književnost

pearson

Emir Softić

Medicinski fakultet u Zenici

pearson

Amina Musić

Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski jezik i književnost

pearson

Normedin Hasanagić

Stomatološki fakultet u Sarajevu

pearson

Dženana Brčaninović

Pravni fakultet u Sarajevu, Građansko pravo

pearson

Bakir Kudić

Medicinski fakultet u Sarajevu

pearson

Nermana Arnautović

Filozofski fakultet u Sarajevu, Književnost naroda BiH

pearson

Mediha Jahić

Tehnološki fakultet u Tuzli, Agronomija

pearson

Faris Alagić

Pravni fakultet u Zenici, Građansko pravo

pearson

Sedina Hodžić

Tehnološki fakultet u Tuzli, Agronomija

pearson

Aida Rihić

Pravni fakultet u Zenici, Građansko pravo

pearson

Edina Ibrić

Tehnološki fakultet u Tuzli, Hemijsko inžinjerstvo i tehnologija

pearson

Šejla Đonko

Filozofski fakultet u Sarajevu, Komparativna književnost

pearson

Amra Begić

Medicinski fakultet u Sarajevu, Medicina

pearson

Belkisa Hasanović

Medicinski fakultet u Tuzli

pearson

Vildana Kubat

Pravni fakultet u Mostaru

pearson

Merjem Hadžibajramović

Veterinarski fakultet u Sarajevu

pearson

Lejla Smajević

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Kriminologija

pearson

Fatih Žgalj

Prirodno matematički fakultet u Sarajevu, Fizika

pearson

Amina Musić

Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski jezik i književnost

 • "Salem Malikić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/10/05_malikic_salem_student_i_godine_ii_ciklusa_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amra Džaferović","Mašinski fakultet u Sarajevu, Smjer za energetiku",/10/amra_dzaferovic-hasecic_masinski_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_energetiku_10.jpg
 • "Admir Greljo","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/10/admir_greljo_fakultet_za_matematiku_i_fiziku_u_ljubljani_odsjek_za_fiziku_10.jpg
 • "Irfan Glogić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2009_2010/Glogic_Irfan.jpg
 • "Hana Fatkić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/10/hana_fatkic_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku_10.jpg
 • "Sanel Galijašević","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/fb_2009_2010/Galijasevic_Sanel.jpg
 • "Mediha Zukić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/mediha_zukic_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku_10.jpg
 • "Ahmed Bjelić","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku",/10/03_bjelic_ahmed_student_ii_godine_fakulteta_elektrotehnike_u_tuzli.jpg
 • "Meliha Mušanović","Fakultet za javnu upravu u Sarajevu",/fb_2009_2010/Musanovic_Meliha.jpg
 • "Adnan Zahirović","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/10/adnan_zahirovic_prirodno-matematicki_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_hemiju_10.jpg
 • "Emina Zahirović","Pravni fakultet u Sarajevu",/fb_2010_2011/08_Emina_Zahirovic_IV_godina_Pravnog_fakulteta_u_Sarajevu_(prosjek_ocjena_1000).jpg
 • "Alem Memić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2009_2010/Memic_Alem.jpg
 • "Almir Djedović","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/10/01_djedovic_almir_student_iii_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Salčić Aida","Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za anglistiku",/10/08_salcic_aida_student_ii_godine_ii_ciklusa_filozofskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Alija Vila","Mašinski fakultet u Sarajevu,  Smjer za energetiku",/10/04_vila_alija_student_ii_godina_masinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Merjema Bećić","Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za ekonomiju",/10/01_merjema_becic_fakultet_menadzmenta_i_javne_uprave_na_internacionalnom_univerzitetu_u_sarajevu_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Smajil Halilović","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku",/10/smjil_halilovic_fakultet_elektrotehnike_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku_10.jpg
 • "Erma Perenda","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/10/03_erma_perenda_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_telekomunikacije.jpg
 • "Sabina Čičkušić","Rudarski-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/10/04_sabina_cickusic_rudarski-geolosko-gradjevinski_fakultet_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Armin Nurkanović","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku",/10/armin_nurkanovic_fakultet_elektrotehnike_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku_10.jpg
 • "Šejla Hadžić","Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za fiziku",/10/06_sejla_hadzic_prirodno-matematicki_fakultet_u_tuzli_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Ismata Cakor","Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije",/10/07_ismata_cakor_ekonomski_fakultet_u_tuzli_odsjek_za_racunarstvo_i_poslovne_finansije.jpg
 • "Hamza Preljević","Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za međunarodne i javne odnose",/10/08_preljevic_hamza_akultet_menadzmenta_i_javne_uprave_na_internacionalnom_univerzitetu_u_sarajevu_odsjek_za_medjunarodne_i_javne_odnose.jpg
 • "Amina Kurtović","Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo",/10/amina_kurtovic_fakultet_za_metalurgiju_i_materijale_u_zenici_odsjek_za_hemijsko_inzinjerstvo_10.jpg
 • "Lejla Zilić","Pravni fakultet u Zenici, Smjer opći",/10/10_lejla_zilic_pravni_fakultet_u_zenici_smjer_opci.jpg
 • "Irfan Jabandžić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/irfan_jabandzic_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Azra Podrug","Ekonomski fakultet u Mostaru, Odsjek za računarstvo i finansije",/placeholder-girl.jpg
 • "Azira Muminović","Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za menadžment",/10/01_azira_muminovic_ekonomski_fakultet_u_tuzli_odsjek_za_menadzment.jpg
 • "Mirza Pašić","Mašinski fakultet u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment",/10/02_mirza_pasic_masinski_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_industrijsko_inzinjerstvo_i_mendzment.jpg
 • "Arnela Đilović","Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za menadžment",/10/03_arnela_ilovic_fakultet_menadzmenta_i_javne_uprave_na_iu_u_sarajevu_odsjek_za_menadzment.jpg
 • "Merisa Kokić","Filozofski fakultet Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju",/10/04_merisa_kokic_filozofski_fakultet_tuzli_odsjek_za_filozofiju_i_sociologiju.jpg
 • "Hasan Kamenjaković","Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za arapski i perzijski jezik",/10/05_hasan_kamenjakovic_filozofski_fakultet_u_sarajevu_odsjek_za_arapski_i_perzijski_jezik.jpg
 • "Jasmina Beganović","Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/10/06_jasmina_beganovic_rudarskogeoloskogradjevinski_fakultet_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Azra Musić","Fakultet prirodnih i tehničkih nauka na IU u Sarajevu, Odsjek za kompjuterske nauke i inžinjering",/10/07_azra_music_fakultet_prirodnih_i_tehnickih_nauka_na_iu_u_sarajevu_odsjek_za_kompjuterske_nauke_i_inzinjering.jpg
 • "Sabahudin Čergić","Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za ekonomiju",/10/08_sabahudin_cergic_ekonomski_fakultet_u_tuzli_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Emina Čirkić","Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Odsjek za učiteljski studij",/10/09_emina_cirkic_filozofski_fakultet_u_banjoj_luci_odsjek_za_uciteljski_studij.jpg
 • "Sead Mašić","Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za bankarstvo i osiguranje",/10/10_sead_masic_ekonomski_fakultet_u_tuzli_odsjek_za_bankarstvo_i_osiguranje.jpg
 • "Amina Hrustić","Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo",/10/38-amina-hrustic-filozofski-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-komparativnu-knjizevnost-i-bibliotekarstvo.jpg
 • "Elvin Okugić","Tehnički fakultet u Bihaću, Odsjek drvoindustrijski",/10/39-elvin-okugic-tehnicki-fakultet-u-bihacu-odsjek-drvoindustrijski.jpg
 • "Vildan Bijedić","Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije",/10/40-vildan-bijedic-fakultet-za-kriminalistiku-kriminologiju-i-sigurnosne-studije-u-sarajevu.jpg
 • "Nusreta Suljkanović","Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za hemiju",/10/41-nusreta-suljkanovic-prirodno-matematicki-fakultet-u-tuzli-odsjek-za-hemiju.jpg
 • "Anis Terzić","Medicinski fakultet u Tuzli",/10/42-anis-terzic-medicinski-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Selver Pepić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/10/43-selver-pepic-prirodno-matematicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Azrina Avdić","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku",/10/44-azrina-avdic-fakultet-elektrotehnike-u-tuzli-odsjek-za-energetsku-elektrotehniku.jpg
 • "Admir Užičanin","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku",/10/45-admir-uzicanin-fakultet-elektrotehnike-u-tuzli-odsjek-za-energetsku-elektrotehniku.jpg
 • "Zerina Čičkušić","Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za fiziku",/10/46-zerina-cickusic-prirodno-matematicki-fakultet-u-tuzli-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Mirza Ibrahimović","Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu",/10/47-mirza-ibrahimovic-fakultet-sporta-i-tjelesnog-odgoja-u-sarajevu.jpg
 • "Mirela Žiga","Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije",/10/48-mirela-ziga-fakultet-za-kriminalistiku-kriminologiju-i-sigurnosne-studije-u-sarajevu.jpg
 • "Kemal Korjenić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/49-kemal-korjenic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Sabrina Đulančić","Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju",/10/50-sabrina-djulancic-muzicka-akademija-u-sarajevu-odsjek-za-muzicku-teoriju-i-pedagogiju.jpg
 • "Emir Karadža","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/10/51-emir-karadza-prirodno-matematicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Faruk H. Avdić","Pravni fakultet u Tuzli",/10/52-faruk-h-avdic-pravni-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Selma Droce","Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju",/10/53-selma-droce-muzicka-akademija-u-sarajevu-odsjek-za-muzicku-teoriju-i-pedagogiju.jpg
 • "Adnan Ibrić","Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za matematiku",/10/54-adnan-ibric-prirodno-matematicki-fakultet-u-tuzli-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Anel Ibeljić","Pravni fakultet u Tuzli",/10/55-anel-ibeljic-pravni-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Hamza Merzić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/56-hamza-merzic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Mina Ferizbegović","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/57-mina-ferizbegovic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Admir Beširević","Prirodno-matematički fakultete u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/10/58-admir-besirevic-prirodno-matematicki-fakultete-u-sarajevu-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Nađa Hodžić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/10/59-nadja-hodzic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-elektroenergetiku.jpg
 • "Almedin Ibrakić","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i sisteme",/10/60-almedin-ibrakic-fakultet-elektrotehnike-u-tuzli-odsjek-za-elektrotehniku-i-sisteme.jpg
 • "Abdulah Jašarević","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/10/61-abdulah-jasarevic-prirodno-matematicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Emina Jukan","Pravni fakultet u Tuzli",/10/62-emina-jukan-pravni-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Suad Krilašević","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/63-suad-krilasevic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Rijana Jusufbegović","Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za Turski jezik i književnost",/10/64-rijana-jusufbegovic-filozofski-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-turski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Eldar Kurtić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/65-eldar-kurtic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Asja Muratović","Medicinski fakultet u Tuzli",/10/66-asja-muratovic-medicinski-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Dženan Lapandić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/67-dzenan-lapandic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Jasmina Zubača","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/68-jasmina-zubaca-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Nudžeim Selimović","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/10/69-nudzeim-selimovic-prirodno-matematicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Emina Mešić","Pedagoški fakultet u Bihaću, Odsjek za matematiku i fiziku",/10/70-emina-mesic-pedagoski-fakultet-u-bihacu-odsjek-za-matematiku-i-fiziku.jpg
 • "Zlatan Tucaković","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/10/71-zlatan-tucakovic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Zijada Sejdinović","Mašinski fakultet u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/10/72-zijada-sejdinovic-masinski-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-masinski-proizvodni-inzinjering.jpg
 • "Ines Tokmačić","Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost",//10/73-ines-tokmacic-filozofski-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-engleski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Mirzet Brkić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",//10/74-mirzet-brkic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-racunarstvo-i-informatiku.jpg
 • "Amna Hodžić","Fakultet za meralurgiju i materijale u Zenici, Odsjek za materijale",//10/75-amna-hodzic-fakultet-za-meralurgiju-i-materijale-u-zenici-odsjek-za-materijale.jpg
 • "Lejla Tucaković","Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za klavir",//10/76-lejla-tucakovic-muzicka-akademija-u-sarajevu-odsjek-za-klavir.jpg
 • "Ajdin Palavrić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku",//10/77-ajdin-palavric-prirodno-matematicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Amna Muhamedović","Pravni fakultet u Sarajevu",//10/78-amna-muhamedovic-pravni-fakultet-u-sarajevu.jpg
 • "Ajša Ibrahimović","Pravni fakultet u Tuzli",//10/79-ajsa-ibrahimovic-pravni-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Adis Bašić","Pravni fakultet u Sarajevu",//10/80-adis-basic-pravni-fakultet-u-sarajevu.jpg
 • "Azra Ibrišević","Medicinski fakultet u Tuzli",//10/81-azra-ibrisevic-medicinski-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Nermin Čović","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika",//10/82_nermin_covic_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Lejla Hodžić","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Računarstvo i informatika",//10/83_lejla_hodzic_fakultet_elektrotehnike_u_tuzli_racunarstvo_i_informatika.jpg
 • "Nermedin Džeković","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Fizika",//10/84_nermedin_dzekovic_prirodnomatematicki_fakultet_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Mersad Dedić","Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Elektroenergetske mreže i sistemi",//10/85_mersad_dedic_fakultet_elektrotehnike_u_tuzli_elektroenergetske_mreze_i_sistemi.jpg
 • "Faris Hambo","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Matematika",//10/86_faris_hambo_prirodnomatematicki_fakultet_u_sarajevu_matematika.jpg
 • "Muhamed Karić","Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Fizika",//10/87_muhamed_karic_prirodnomatematicki_fakultet_u_tuzli_fizika.jpg
 • "Amila Jakubović","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika",//10/88_amila_jakubovic_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_automatika_i_ele.jpg
 • "Faris Hasanović","Pravni fakultet u Tuzli",//10/88_faris_hasanovic_pravni_fakultet_u_tuzli.jpg
 • "Šeila Bećirović","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Računarstvo i informatika",//10/90_seila_becirovic_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_racunarstvo_i_inf.jpg
 • "Edina Ražanica","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika",//10/91_edina_razanica_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_automatika_i_ele.jpg
 • "Haris Šoljić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Računarstvo i informatika",//10/92_haris_soljic_elektrotehnicki_fakultet_u_sarajevu_racunarstvo_i_inf.jpg
 • "Lejla Palić-Spahić","Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, Komunikacijske tehnologije",//10/93_lejla_palic-spahic_fakultet_za_saobracaj_i_komunikacije_u_sarajevu_komunikacijske_teh.jpg
 • "Belma Smlatić Harčević","Pedagoški fakultet u Sarajevu, Razredna nastava",//10/94_belma_smlatic_harcevic_pedagoski_fakultet_u_sarajevu_razredna.jpg
 • "Tarik Čorbo","Mašinski fakultet u Sarajevu, Procesno inžinjerstvo",//10/95_tarik_corbo_masinski_fakultet_u_sarajevu_odbrambene_teh.jpg
 • "Fatima Softić","Filozofski fakultet u Tuzli, Razredna nastava",//10/96_fatima_softic_filozofski_fakultet_u_tuzli_razredna.jpg
 • "Muhamed Šišić","Tehnološki fakultet u Tuzli, Prehrambena tehnologija",//10/97_muhamed_sisic_tehnoloski__fakultet_u_tuzli_prehrambena_teh.jpg
 • "Jasmina Berbić","Pravni fakultet u Tuzli",//10/98_jasmina_berbic_pravni_fakultet.jpg
 • "Kemal Altwlkany","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika",//10/99_kemal_altwlkany.jpg
 • "Nirma Poljo","Pravn fakultet u Sarajevu, Krivično pravo",//10/100_nirma_poljo.jpg
 • "Mersad Čobo","Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Islamska vjeronauka",//10/101_mersad_cobo.jpg
 • "Ermina Sadiković","Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Radiološke tehnologije",//10/102_ermina_sadikovic.jpg
 • "Melita Ćoralić","Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu",//10/103_melita_coralic.jpg
 • "Eldar Ćerim","Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Socijalna pedagogija",//10/104_eldar_cerim.jpg
 • "Medina Dedić","PravnI fakultet u Sarajevu, Krivično pravo",//10/105_medina_dedic.jpg
 • "Velida Smajlović Aletić","Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski jezik i književnost",//10/106_velida_smajlovic_aletic.jpg
 • "Kenan Ćemal","Medicinski fakulteta u Banjoj Luci, Stomatologija",/10/107_kenan_cemal_medicinski_fakulteta_u_banjoj_luci_stoma.jpg
 • "Irma Redžić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Biologija, Genetika",/10/108_irma_redzic_prirodno-matematicki_fakultet_u_sarajevu_biologija_.jpg
 • "Hana Vranac","Filozofski fakultet u Sarajevu, Komparativna književnost i bibliotekarstvo",/10/109_hana_vranac_filozofski_fakultet_u_sarajevu_komparativna_knjizevnost_i_bibliot.jpg
 • "Elmin Marevac","Politehnički fakultet u Zenici, Softversko inženjerstvo",/10/110_elmin_marevac_politehnicki_fakultet_u_zenici_softversko_inze.jpg
 • "Anida Šehanović","Medicinski fakultet u Tuzli, Opća medicina",/10/111_anida_sehanovic_medicinski_fakultet_u_tuzli_opca_.jpg
 • "Melisa Ruščuklić","Pravni fakultet u Tuzli, Opći",/10/112_melisa_ruscuklic_pravni_fakultet_u_tuz.jpg
 • "Edin Kohnić","Politehnički fakultet u Zenici, Softversko inženjerstvo",/10/113_edin_kohnic_politehnicki_fakultet.jpg
 • "Šajma Hakmi","Stomatološki fakultet u Sarajevu",/10/114_sajma_hakmi_stomatoloski_fakultet.jpg
 • "Nejra Memedi","Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski i turski jezik i književnost",/10/115_nejra_memedi_filozofski_fakultet.jpg
 • "Emir Softić","Medicinski fakultet u Zenici",/10/116_emir_softic_medicinski_fakultet.jpg
 • "Amina Musić","Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski jezik i književnost",/10/117_amina_music_filozofski_fakultet.jpg
 • "Normedin Hasanagić","Stomatološki fakultet u Sarajevu",/10/118_normedin_hasanagic_stomatoloski_fakultet.jpg
 • "Dženana Brčaninović","Pravni fakultet u Sarajevu, Građansko pravo",/10/119_dzenana_brcaninovic_pravni_fakultet.jpg
 • "Bakir Kudić","Medicinski fakultet u Sarajevu",/10/120_bakir_kudic_medicinski_fakultet.jpg
 • "Nermana Arnautović","Filozofski fakultet u Sarajevu, Književnost naroda BiH",/10/121_nermana_arnautovic_filozofski_fakultet.jpg
 • "Mediha Jahić","Tehnološki fakultet u Tuzli, Agronomija",/10/123_mediha_jahic_tehnoloski_fakultet.jpg
 • "Faris Alagić","Pravni fakultet u Zenici, Građansko pravo",/10/122_faris_alagic_pravni_fakultet.jpg
 • "Sedina Hodžić","Tehnološki fakultet u Tuzli, Agronomija",/10/124_sedina_hodzic_tehnoloski_fakultet.jpg
 • "Aida Rihić","Pravni fakultet u Zenici, Građansko pravo",/10/125-aida-rihic-Pravni-fakultet-u-Zenici-%20Građansko-pravo.jpg
 • "Edina Ibrić","Tehnološki fakultet u Tuzli, Hemijsko inžinjerstvo i tehnologija",/10/126-edina-ibric-tehnološki-fakultet-u-Tuzli-Hemijsko-inžinjerstvo-i-tehnologija.jpg
 • "Šejla Đonko","Filozofski fakultet u Sarajevu, Komparativna književnost",/10/127-Šejla-Džindo-Filozofski-fakultet-u-Sarajevu-Komparativna-književnost.jpg
 • "Amra Begić","Medicinski fakultet u Sarajevu, Medicina",/10/128-Amra-Begić-Medicinski-fakultet-u-Sarajevu-Medicina.jpg
 • "Belkisa Hasanović","Medicinski fakultet u Tuzli",/fb_2023_2024/01-Belkisa-HasanoviC-studentica-VI-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Tuzli.jpg
 • "Vildana Kubat","Pravni fakultet u Mostaru",/fb_2023_2024/02-Vildana-Kubat-studentica-IV-g.-Pravnog-fakulteta-u-Mostaru.jpg
 • "Merjem Hadžibajramović","Veterinarski fakultet u Sarajevu",/fb_2023_2024/05-Merjem-HadZibajramoviC-studentica-II-g.--Veterinarskog-fakulteta-u-Sarajevu.jpg
 • "Lejla Smajević","Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Kriminologija",/fb_2023_2024/04-Lejla-SmajeviC-studentica-IV-g.-FKKSS-u-Sarajevu-Kriminologija.jpg
 • "Fatih Žgalj","Prirodno matematički fakultet u Sarajevu, Fizika",/fb_2023_2024/03-Fatih-Zgalj-student-II-g.-PMF-a-u-Sarajevu-Fizika.jpg
 • "Amina Musić","Filozofski fakultet u Sarajevu, Arapski jezik i književnost",/fb_2023_2024/06-Amina-MusiC-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-FF-a-u-Sarajevu-Arapski-jezik-i-knjiZevnost.jpg