Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Stipendisti Fonda "Bošnjaci" hafizi Kur'ani kerima
title-leaf

Prenose Et-Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed od Alije, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude učio Kur’an pa ga nauči napamet, uz pridržavanje njegovih odredbi (halal i haram), Allah će ga uvesti u Džennet i omogučit će mu da bude šefa’atdžija (zagovornik) za deset bližih članova svoje porodice od kojih je svaki bio zaslužio ulazak u Džehennem!”

pearson

Sabahudin hfz. Hašić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Zahida hfz. Čehić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Husein hfz. Ajkunić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Ammar hfz. Bašić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Merima hfz. Sinanović

Behram-begova medresa u Tuzli

pearson

Muharem hfz. Šeperović

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Lejla hfz. Fulurija - Tutić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Emir hfz. Sinanović

Behram-begova medresa u Tuzli

pearson

Almedina hfz. Bojić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Mejrema hfz. Abaz

Pravni fakultet u Sarajevu

pearson

Abdul-Aziz hfz. Drkić

svršenik Gazi Husrev-begove medrese i FIN-a u Sarajevu

pearson

Amena hfz. Omerović

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Fatima hfz. Camić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Sead hfz. Subašić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Zekija hfz. Krvavac

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Merjem hfz. Kanurić

Islamski pedagoški fakultetu Bihaću

pearson

Sumeja hfz. Krkalić

Fakultet islamskih naukau Sarajevu

pearson

Velida hfz. Smajlović Aletić

Filozofski fakultet u Sarajevu

 • "Sabahudin hfz. Hašić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/sabahudin-hasic-180.jpg
 • "Zahida hfz. Čehić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/zahida-cehic-180.jpg
 • "Husein hfz. Ajkunić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/husein-ajkunic-180.jpg
 • "Ammar hfz. Bašić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/Basic_Ammar.jpg
 • "Merima hfz. Sinanović","Behram-begova medresa u Tuzli",/other/merima-sinanovic-180.jpg
 • "Muharem hfz. Šeperović","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/Muharem-hfz-Seperovic.jpg
 • "Lejla hfz. Fulurija - Tutić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/Lejla-hfz-Fulurija-Tutic.jpg
 • "Emir hfz. Sinanović","Behram-begova medresa u Tuzli",/other/emir-sinanovic-180.jpg
 • "Almedina hfz. Bojić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/Bojic_Almedina.jpg
 • "Mejrema hfz. Abaz","Pravni fakultet u Sarajevu",/other/mejrema-abaz-160x180.jpg
 • "Abdul-Aziz hfz. Drkić","svršenik Gazi Husrev-begove medrese i FIN-a u Sarajevu",/other/abdul-aziz-drkic.jpg
 • "Amena hfz. Omerović","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/amena-omerovic-160x180.jpg
 • "Fatima hfz. Camić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/fatima-camic.jpg
 • "Sead hfz. Subašić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/sead-subasic-160x180.jpg
 • "Zekija hfz. Krvavac","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu",/other/zekija.jpg
 • "Merjem hfz. Kanurić","Islamski pedagoški fakultetu Bihaću",/other/merjem_hfz_kanuric_islamski_pedagoski_fakultet_u_bihacu.jpg
 • "Sumeja hfz. Krkalić","Fakultet islamskih naukau Sarajevu",/other/sumeja_hfz_krkalic_fakultet_islamskih_nauka_u_.jpg
 • "Velida hfz. Smajlović Aletić","Filozofski fakultet u Sarajevu",/other/velida_smajlovic_aletic.jpg