Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2022/2023. godina
title-leaf
pearson

Aida Rihić

studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Zenici, Građansko pravo

pearson

Edina Ibrić

studentica I g. II ciklusa studija TF-a u Tuzli, Hemijsko inžinjerstvo i tehnologija

pearson

Armin Žunić

student II g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Šejla Džindo

studentica II g. II ciklusa studija, FF-a u Sarajevu, Komparativna književnost

pearson

Merjem Bataine

studentica I g. II ciklusa studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Zerina Spahić

studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Zenici, Građansko pravo

pearson

Majda Bajrić

studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Sarajevu, Predškolski odgoj

pearson

Davud Dedić

student II g. II ciklusa studija FF-a u Sarajevu, Latinski jezik i rimska književnost i bibliotekarstvo

pearson

Amira Nevaljalović

studentica I g. II ciklusa studija PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Indira Šorlija

tudentica I g. II ciklusa studija FF-a u Sarajevu, Engleski jezik i književnost

pearson

Amra Begić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Medicina

pearson

Amina Sadiković

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika

pearson

Nermin Avdukić

student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Medicina

pearson

Ajla Karajkić

studentica IV g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost

pearson

Anesa Resić

studentica III g. FZS u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Šejla Kamenčić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Emina Zubača

studentica III g. FF- a u Sarajevu, Engleski jezik i književnost

pearson

Adnan Spahić

student IV g. EF-a u Zenici, Finansije i računovodstvo

pearson

Maida Čehaja

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Nives Pirija

studentica IV g. PF-a u Bihaću, Edukacija i rehabilitacija

pearson

Lejla Smajević

studentica III g. FKKSS u Sarajevu, Kriminologija

pearson

Amina Karić

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Haris Sarajčić

student IV g. MF-a u Zenici, Inženjerska i poslovna informatika

pearson

Minela Softić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Medicina

pearson

Rumjesa Begić

studentica III g. PF-a u Sarajevu, Predškolski odgoj

pearson

Jasmina Purišević

studentica II g. FPN-a u Sarajevu, Žurnalistika

pearson

Amina Čutura

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Ahmed Šadinlija

student III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Adisa Čengić

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adna Lužić

studentica II g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost

pearson

Amila Čilaš

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Sabina Dindić

studentica III g. FZS-a u Bihaću, Sestrinstvo

pearson

Harun Bećić

student II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amina Boloban

studentica II g. FZS u Sarajevu, Zdravstveni nutricionizam

pearson

Amina Osmančević

studentica IV g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Lamija Veladžić

studentica II g. FPN-a u Sarajevu, Politologija

pearson

Semina Gudić

studentica III g. ERF-a u Tuzli, Specijalna edukacija i rehabilitacija

pearson

Edin Kohnić

student III g. PF-a u Zenici, Softversko inžinjerstvo

pearson

Kerima Spahić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Malika Haddad

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Samra Begović

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Aletić Amila

studentica II g. EF-a u Zenici, Finansije i računovodstvo

pearson

Zahid Kapić

student III g. TF-a u Bihaću, Elektrotehnika, računarstvo i informatika

pearson

Naida Redžić

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Emina Buljubašić

studentica I g. FPTN u Sarajevu, Elektrotehnika i elektronika

pearson

Nejra Hajrić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Sukejna Hodžić

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Ajnur Kušundžija

učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Sara Hodžić

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Edina Mujić

učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Merjema Osmanović

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Taida Nuhović

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Tarik Agić

učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Lamija Avdić

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Džejlana Bećirović

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Idris Mrahorović

učenik I razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Ilhana Smajić

učenica III razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Ilhan Sinanović

učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Dalila Čandić

učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Hasan Jusić

učenik III razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

 • "Aida Rihić","studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Zenici, Građansko pravo",/fb_2022_2023/01-aida-rihic-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-pf-a-u-sarajevu-gradansko-pravo.jpg
 • "Edina Ibrić","studentica I g. II ciklusa studija TF-a u Tuzli, Hemijsko inžinjerstvo i tehnologija",/fb_2022_2023/02-edina-ibric-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-tf-a-u-tuzli-Hemijsko-inžinjerstvo-i-tehnologija.jpg
 • "Armin Žunić","student II g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2022_2023/03-Armin-Žunić-student-II-g.-II-ciklusa-studija-ETF-a-u-Sarajevu-Automatika-i-elektronika.jpg
 • "Šejla Džindo","studentica II g. II ciklusa studija, FF-a u Sarajevu, Komparativna književnost",/fb_2022_2023/04-Šejla-Džindo-studentica-II-g.-II-ciklusa-studija-FF-a-u-Sarajevu-Komparativna-književnost.jpg
 • "Merjem Bataine","studentica I g. II ciklusa studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fb_2022_2023/05-Merjem-Bataine-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-FZS-a-u-Sarajevu-Radiološke-tehnologije.jpg
 • "Zerina Spahić","studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Zenici, Građansko pravo",/fb_2022_2023/06-Zerina-Spahić-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-PF-a-u-Zenici-Građansko-pravo.jpg
 • "Majda Bajrić","studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Sarajevu, Predškolski odgoj",/fb_2022_2023/07-Majda-Bajrić-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-PF-a-u-Sarajevu-Predškolski-odgoj.jpg
 • "Davud Dedić","student II g. II ciklusa studija FF-a u Sarajevu, Latinski jezik i rimska književnost i bibliotekarstvo",/fb_2022_2023/08-Davud-Dedić-student-II-g.-II-ciklusa-studija-FF-a-u-Sarajevu-Latinski-jezik-i-rimska-književnost-i-bibliotekarstvo.jpg
 • "Amira Nevaljalović","studentica I g. II ciklusa studija PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2022_2023/09-Amira-Nevaljalović-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-PMF-a-u-Sarajevu-Biologija.jpg
 • "Indira Šorlija","tudentica I g. II ciklusa studija FF-a u Sarajevu, Engleski jezik i književnost",/fb_2022_2023/10-Indira-Šorlija-studentica-I-g.-II-ciklusa-studija-FF-a-u-Sarajevu-Engleski-jezik-i-književnost.jpg
 • "Amra Begić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Medicina",/fb_2022_2023/11-Amra-Begić-studentica-VI-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Sarajevu-Medicina.jpg
 • "Amina Sadiković","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika",/fb_2022_2023/12-Amina-Sadiković-studentica-I-g.-PMF-a-u-Sarajevu-Matematika.jpg
 • "Nermin Avdukić","student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Medicina",/fb_2022_2023/13-Nermin-Avdukić-student-I-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Sarajevu-Medicina.jpg
 • "Ajla Karajkić","studentica IV g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost",/fb_2022_2023/14-Ajla-Karajkić-studentica-IV-g.-FF-a-u-Zenici-Engleski-jezik-i-književnost.jpg
 • "Anesa Resić","studentica III g. FZS u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fb_2022_2023/15-Anesa-Resić-studentica-III-g.-FZS-u-Sarajevu-Radiološke-tehnologije.jpg
 • "Šejla Kamenčić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2022_2023/16-Šejla-Kamenčić-studentica-VI-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Sarajevu.jpg
 • "Emina Zubača","studentica III g. FF- a u Sarajevu, Engleski jezik i književnost",/fb_2022_2023/17-Emina-Zubača-studentica-III-g.-FF--a-u-Sarajevu-Engleski-jezik-i-književnost.jpg
 • "Adnan Spahić","student IV g. EF-a u Zenici, Finansije i računovodstvo",/fb_2022_2023/18-Adnan-Spahić-student-IV-g.-EF-a-u-Zenici-Finansije-i-računovodstvo.jpg
 • "Maida Čehaja","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2022_2023/19-Maida-Čehaja-studentica-VI-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Tuzli.jpg
 • "Nives Pirija","studentica IV g. PF-a u Bihaću, Edukacija i rehabilitacija",/fb_2022_2023/20-Nives-Pirija-studentica-IV-g.-PF-a-u-Bihaću-Edukacija-i-rehabilitacija.jpg
 • "Lejla Smajević","studentica III g. FKKSS u Sarajevu, Kriminologija",/fb_2022_2023/21-Lejla-Smajević-studentica-III-g.-FKKSS-u-Sarajevu-Kriminologija.jpg
 • "Amina Karić","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2022_2023/22-Amina-Karić-studentica-V-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Sarajevu.jpg
 • "Haris Sarajčić","student IV g. MF-a u Zenici, Inženjerska i poslovna informatika",/fb_2022_2023/23-Haris-Sarajčić-student-IV-g-MF-a-u-Zenici-Inženjerska-i-poslovna-informatika.jpg
 • "Minela Softić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Medicina",/fb_2022_2023/24-Minela-Softić-studentica-II-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Tuzli-Medicina.jpg
 • "Rumjesa Begić","studentica III g. PF-a u Sarajevu, Predškolski odgoj",/fb_2022_2023/25-Rumjesa-Begić-studentica-III-g.-PF-a-u-Sarajevu-Predškolski-odgoj.jpg
 • "Jasmina Purišević","studentica II g. FPN-a u Sarajevu, Žurnalistika",/fb_2022_2023/26-Jasmina-Purišević-studentica-II-g.-FPN-a-u-Sarajevu-Žurnalistika.jpg
 • "Amina Čutura","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2022_2023/27-Amina-Čutura-studentica-IV-g.-FIN-a-u-Sarajevu-Islamska-teologija.jpg
 • "Ahmed Šadinlija","student III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2022_2023/28-Ahmed-Šadinlija-student-III-g.-FIN-a-u-Sarajevu-Islamska-teologija.jpg
 • "Adisa Čengić","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2022_2023/29-Adisa-Čengić-studentica-IV-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Sarajevu.jpg
 • "Adna Lužić","studentica II g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost",/fb_2022_2023/30-Adna-Lužić-studentica-II-g.-FF-a-u-Zenici-Turski-jezik-i-književnost.jpg
 • "Amila Čilaš","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2022_2023/31-Amila-Čilaš-studentica-IV-g.-FIN-a-u-Sarajevu-Islamska-teologija.jpg
 • "Sabina Dindić","studentica III g. FZS-a u Bihaću, Sestrinstvo",/fb_2022_2023/32-Sabina-Dindić-studentica-III-g.-FZS-a-u-Bihaću-Sestrinstvo.jpg
 • "Harun Bećić","student II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2022_2023/33-Harun-Bećić-student-II-g.-Stomatološkog-fakulteta-u-Sarajevu.jpg
 • "Amina Boloban","studentica II g. FZS u Sarajevu, Zdravstveni nutricionizam",/fb_2022_2023/34-Amina-Boloban-studentica-II-g.-FZS-u-Sarajevu-Zdravstveni-nutricionizam.jpg
 • "Amina Osmančević","studentica IV g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2022_2023/35-Amina-Osmančević-studentica-IV-g.-Stomatološkog-fakulteta-u-Sarajevu.jpg
 • "Lamija Veladžić","studentica II g. FPN-a u Sarajevu, Politologija",/fb_2022_2023/36-Lamija-Veladžić-studentica-II-g.-FPN-a-u-Sarajevu-Politologija.jpg
 • "Semina Gudić","studentica III g. ERF-a u Tuzli, Specijalna edukacija i rehabilitacija",/fb_2022_2023/37-Semina-Gudić-studentica-III-g.-ERF-a-u-Tuzli-Specijalna-edukacija-i-rehabilitacija.jpg
 • "Edin Kohnić","student III g. PF-a u Zenici, Softversko inžinjerstvo",/fb_2022_2023/38-Edin-Kohnić-student-III-g.-PF-a-u-Zenici-Softversko-inžinjerstvo.jpg
 • "Kerima Spahić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2022_2023/39-Kerima-Spahić-studentica-II-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Tuzli.jpg
 • "Malika Haddad","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Zenici",/fb_2022_2023/40-Malika-Haddad-studentica-IV-g.-Pravnog-fakulteta-u-Zenici.jpg
 • "Samra Begović","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2022_2023/41-Samra-Begović-studentica-VI-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Tuzli.jpg
 • "Aletić Amila","studentica II g. EF-a u Zenici, Finansije i računovodstvo",/fb_2022_2023/42-Aletić-Amila-studentica-II-g.-EF-a-u-Zenici-Finansije-i-računovodstvo.jpg
 • "Zahid Kapić","student III g. TF-a u Bihaću, Elektrotehnika, računarstvo i informatika",/fb_2022_2023/43-Zahid-Kapić-student-III-g.-TF-a-u-Bihaću-Elektrotehnika-računarstvo-i-informatika.jpg
 • "Naida Redžić","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2022_2023/44-Naida-Redžić-studentica-IV-g.-Medicinskog-fakulteta-u-Sarajevu.jpg
 • "Emina Buljubašić","studentica I g. FPTN u Sarajevu, Elektrotehnika i elektronika",/fb_2022_2023/45-Emina-Buljubašić-studentica-I-g.-FPTN-u-Sarajevu-Elektrotehnika-i-elektronika.jpg
 • "Nejra Hajrić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2022_2023/46-Nejra-Hajrić-učenica-IV-razreda-Prve-bošnjačke-gimnazije-u-Sarajevu.jpg
 • "Sukejna Hodžić","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2022_2023/47-Sukejna-Hodžić-učenica-III-razreda-Prve-bošnjačke-gimnazije-u-Sarajevu.jpg
 • "Ajnur Kušundžija","učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2022_2023/48-Ajnur-Kušundžija-učenik-IV-razreda-Prve-bošnjačke-gimnazije-u-Sarajevu.jpg
 • "Sara Hodžić","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2022_2023/49-Sara-Hodžić-učenica-IV-razreda-Gazi-Husrev-begove-medrese-u-Sarajevu.jpg
 • "Edina Mujić","učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2022_2023/50-Edina-Mujić-učenica-IV-razreda-Karađoz-begove-medrese-u-Mostaru.jpg
 • "Merjema Osmanović","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2022_2023/51-Merjema-Osmanović-učenica-III-razreda-Gazi-Husrev-begove-medrese-u-Sarajevu.jpg
 • "Taida Nuhović","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2022_2023/52-Taida-Nuhović-učenica-III-razreda-Gazi-Husrev-begove-medrese-u-Sarajevu.jpg
 • "Tarik Agić","učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2022_2023/53-Tarik-Agić-učenik-III-razreda-Prve-bošnjačke-gimnazije-u-Sarajevu.jpg
 • "Lamija Avdić","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2022_2023/54-Lamija-Avdić-učenica-III-razreda-Gazi-Husrev-begove-medrese-u-Sarajevu.jpg
 • "Džejlana Bećirović","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2022_2023/55-Džejlana-Bećirović-učenica-III-razreda-Gazi-Husrev-begove-medrese-u-Sarajevu.jpg
 • "Idris Mrahorović","učenik I razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2022_2023/56-Idris-Mrahorović-učenik-I-razreda-Behram-begove-medrese-u-Tuzli.jpg
 • "Ilhana Smajić","učenica III razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2022_2023/57-Ilhana-Smajić-učenica-III-razreda-Medrese-Osman-ef.-Redžović-u-Visokom.jpg
 • "Ilhan Sinanović","učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2022_2023/58-Ilhan-Sinanović-učenik-III-razreda-Elči-Ibrahim-pašine-medrese-u-Travniku.jpg
 • "Dalila Čandić","učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2022_2023/59-Dalila-Čandić-učenica-I-razreda-Prve-bošnjačke-gimnazije-u-Sarajevu.jpg
 • "Hasan Jusić","učenik III razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2022_2023/60-Hasan-Jusić-učenik-III-razreda-Medrese-Džemaludin-Čaušević-u-Cazinu.jpg