Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2020/2021 godina
title-leaf
pearson

Jasmina Berbić

studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Tuzli, Krivično pravo

pearson

Faris Hasanović

student I g. II ciklusa studija PF-a u Tuzli, Državno i međunarodno pravo

pearson

Irma Redžić

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija, Genetika

pearson

Velida Smajlović Aletić

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost

pearson

Elmin Marevac

student II g. PF-a u Zenici, Softversko inženjerstvo

pearson

Hana Vranac

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Komparativna književnost i bibliotekarstvo

pearson

Anida Šehanović

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Opća medicina

pearson

Kenan Ćemal

student VI g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, Stomatologija

pearson

Melisa Ruščuklić

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli, Opći

pearson

Aida Memić

studentica I g. II ciklusa studija FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Ajdin Keškić

student I g. II ciklusa studija PF-a u Bihaću, Razredna nastava

pearson

Selma Hadžalić

studentica I g. II ciklusa studija PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Dženana Palić

studentica I g. II ciklusa studija EF-a u Zenici, Poslovne i javne finansije

pearson

Adnan Mehinović

student II g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Elektroenergetika

pearson

Nermana Arnautović

studentica I g. II ciklusa studija FF-a u Sarajevu, Književnost naroda BiH

pearson

Rejhana Rodić

studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Zenici, Krivično pravo

pearson

Edina Zečirević

studentica I g. II ciklusa studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Almina Selimbašić

studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Sarajevu, Državno i međunarodno pravo

pearson

Lejla Karić

studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Tuzli, Državno i međunarodno pravo

pearson

Ajdin Fejzić

student II g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Amna Pezo

studentica I g. II ciklusa studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Berina Krnjić

studentica I g. II ciklusa studija EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment

pearson

Džavid Brdar

student I g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Minela Kekić

studentica II g. II ciklusa studija FPMOZ-i u Mostaru, Matematika

pearson

Samra Pušina

studentica I g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Esmina Radušić

studentica I g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Belmina Čoloman

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Fizika

pearson

Adna Đelilović

studentica VI g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Muhamed Dedić

student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Hatidža Kukuruzović

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija

pearson

Melita Ćoralić

studentica IV g. FASTO u Sarajevu

pearson

Normedin Hasanagić

student V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Esma Sulejmanagić

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost

pearson

Šajma Hakmi

studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Opći

pearson

Delila Kauković

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina

pearson

Dženana Brčaninović

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amina Karić

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina

pearson

Šejla Kamenčić

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina

pearson

Amina Pipo

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Lamija Beganović

studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava

pearson

Nudžejna Vojić

studentica III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb

pearson

Nihada Hopić

studentica III g. Studija zdravstvena njega u Mostaru, Sestrinstvo

pearson

Elma Trkić

studentica I g. AF-a u Sarajevu, Arhitektura i urbanizam

pearson

Tima Seferović

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost

pearson

Naida Redžić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina

pearson

Nives Pirija

studentica II g. PF-a u Bihaću, Edukacija i rehabilitacija

pearson

Zahid Kapić

student I g. TF-a u Bihaću, Računarstvo i informatika

pearson

Adisa Čengić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina

pearson

Zijada Čolak

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Hana Tabaković

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, Opća medicina

pearson

Dinela Butković

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Opća medicina

pearson

Amela Mujkić

studentica III g. FF-a u Tuzli, Socijalni rad

pearson

Hana Hajrudinović

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Književnost naroda BiH

pearson

Adna Softić

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Selma Đozić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Anesa Bajramović

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Fatima Hurembegović

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Iman Korić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Iman Veljan

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Advija Memišević

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Fatima Kaljanac

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Maida Mustafić

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Nermina Husović

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Fatima Musa

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Hamza Aličković

učenik II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Hanan Mujanović

učenica II razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Jasmina Vežić

učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Abdulaziz Smajić

učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Sumeja Mujakić

učenica III razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Ajla Palić

učenica I razreda Medrese ''Reis ef. Maglajlić'' u Banjoj Luci

 • "Jasmina Berbić","studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Tuzli, Krivično pravo",/fb_2020_2021/01_jasmina_berbic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_pf-a_u_tuzli_krivic.jpg
 • "Faris Hasanović","student I g. II ciklusa studija PF-a u Tuzli, Državno i međunarodno pravo",/fb_2020_2021/02_faris_hasanovic_student_i_g_ii_ciklusa_studija_pf-a_u_tuzli_drzavno_i_medjunarod.jpg
 • "Irma Redžić","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija, Genetika",/fb_2020_2021/03_irma_redzic_studentica_ii_g_pmf-a_u_sarajevu_biologija_.jpg
 • "Velida Smajlović Aletić","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost",/fb_2020_2021/04_velida_smajlovic_aletic_studentica_iii_g_ff-a_u_sarajevu_arapski_jezik_i_knj.jpg
 • "Elmin Marevac","student II g. PF-a u Zenici, Softversko inženjerstvo",/fb_2020_2021/05_elmin_marevac_student_ii_g_pf-a_u_zenici_softversko_inze.jpg
 • "Hana Vranac","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Komparativna književnost i bibliotekarstvo",/fb_2020_2021/06_hana_vranac_studentica_iii_g_ff-a_u_sarajevu_komparativna_knjizevnost_i_bibliot.jpg
 • "Anida Šehanović","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Opća medicina",/fb_2020_2021/07_anida_sehanovic_studentica_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli_opca_.jpg
 • "Kenan Ćemal","student VI g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, Stomatologija",/fb_2020_2021/08_kenan_cemal_student_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci_stoma.jpg
 • "Melisa Ruščuklić","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli, Opći",/fb_2020_2021/09_melisa_ruscuklic_studentica_iv_g_pravnog_fakulteta_u_tuz.jpg
 • "Aida Memić","studentica I g. II ciklusa studija FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2020_2021/10_aida_memic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_fin-a_u_sarajevu_islamska_t.jpg
 • "Ajdin Keškić","student I g. II ciklusa studija PF-a u Bihaću, Razredna nastava",/fb_2020_2021/11_ajdin_keskic_student_i_g_ii_ciklusa_studija_pf-a_u_bihacu_razredna.jpg
 • "Selma Hadžalić","studentica I g. II ciklusa studija PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2020_2021/12_selma_hadzalic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_pmf-a_u_sarajevu.jpg
 • "Dženana Palić","studentica I g. II ciklusa studija EF-a u Zenici, Poslovne i javne finansije",/fb_2020_2021/13_dzenana_palic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_ef-a_u_zenici_poslovne_i_javne_f.jpg
 • "Adnan Mehinović","student II g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Elektroenergetika",/fb_2020_2021/14_adnan_mehinovic_student_ii_g_ii_ciklusa_studija_etf-a_u_sarajevu_elektroen.jpg
 • "Nermana Arnautović","studentica I g. II ciklusa studija FF-a u Sarajevu, Književnost naroda BiH",/fb_2020_2021/15_nermana_arnautovic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_ff-a_u_sarajevu_knjizevnost_na.jpg
 • "Rejhana Rodić","studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Zenici, Krivično pravo",/fb_2020_2021/16_rejhana_rodic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_pf-a_u_zenici_krivic.jpg
 • "Edina Zečirević","studentica I g. II ciklusa studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fb_2020_2021/17_edina_zecirevic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_fzs-a_u_sarajevu_radioloske_teh.jpg
 • "Almina Selimbašić","studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Sarajevu, Državno i međunarodno pravo",/fb_2020_2021/18_almina_selimbasic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_pf-a_u_sarajevu_drzavno_i_medjunarod.jpg
 • "Lejla Karić","studentica I g. II ciklusa studija PF-a u Tuzli, Državno i međunarodno pravo",/fb_2020_2021/19_lejla_karic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_pf-a_u_tuzli_drzavno_i_medjunarod.jpg
 • "Ajdin Fejzić","student II g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2020_2021/20_ajdin_fejzic_student_ii_g_ii_ciklusa_studija_etf-a_u_sarajevu_automatika_i_ele.jpg
 • "Amna Pezo","studentica I g. II ciklusa studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fb_2020_2021/21_amna_pezo_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_fzs-a_u_sarajevu_radioloske_teh.jpg
 • "Berina Krnjić","studentica I g. II ciklusa studija EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment",/fb_2020_2021/22_berina_krnjic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_ef-a_u_zenici_racunovodstveni_i_revizijski_me.jpg
 • "Džavid Brdar","student I g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2020_2021/23_dzavid_brdar_student_i_g_ii_ciklusa_studija_etf-a_u_sarajevu_racunarstvo_i_inf.jpg
 • "Minela Kekić","studentica II g. II ciklusa studija FPMOZ-i u Mostaru, Matematika",/fb_2020_2021/24_minela_kekic_studentica_ii_g_ii_ciklusa_studija_fpmoz-i_u_mostaru_ma.jpg
 • "Samra Pušina","studentica I g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2020_2021/25_samra_pusina_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_etf-a_u_sarajevu_racunarstvo_i_inf.jpg
 • "Esmina Radušić","studentica I g. II ciklusa studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2020_2021/26_esmina_radusic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_etf-a_u_sarajevu_racunarstvo_i_inf.jpg
 • "Belmina Čoloman","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Fizika",/fb_2020_2021/27_belmina_coloman_studentica_iv_g_pmf-a_u_tuzli.jpg
 • "Adna Đelilović","studentica VI g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2020_2021/28_adna_djelilovic_studentica_vi_g__stomatoloskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Muhamed Dedić","student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2020_2021/29_muhamed_dedic_student_ii_g_fin-a_u_sarajevu_islamska_t.jpg
 • "Hatidža Kukuruzović","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija",/fb_2020_2021/30_hatidza_kukuruzovic_studentica_iv_g_fin-a_u_sarajevu_islamska_vjeronauka_i_religijska_pe.jpg
 • "Melita Ćoralić","studentica IV g. FASTO u Sarajevu",/fb_2020_2021/31_melita_coralic_studentica_iv_g_fasto_u_.jpg
 • "Normedin Hasanagić","student V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2020_2021/32_normedin_hasanagic_student_v_g_stomatoloskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Esma Sulejmanagić","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost",/fb_2020_2021/33_esma_sulejmanagic_studentica_iv_g_ff-a_u_tuzli_njemacki_jezik_i_knj.jpg
 • "Šajma Hakmi","studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Opći",/fb_2020_2021/34_sajma_hakmi_studentica_v_g_stomatoloskog_fakulteta_u_saraje.jpg
 • "Delila Kauković","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina",/fb_2020_2021/35_delila_kaukovic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu_opca_.jpg
 • "Dženana Brčaninović","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2020_2021/36_dzenana_brcaninovic_studentica_iv_g_pravnog_fakulteta_u_.jpg
 • "Amina Karić","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina",/fb_2020_2021/37_amina_karic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu_opca_.jpg
 • "Šejla Kamenčić","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina",/fb_2020_2021/38_sejla_kamencic_studentica_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu_opca_.jpg
 • "Amina Pipo","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Zenici",/fb_2020_2021/39_amina_pipo_studentica_iv_g_pravnog_fakulteta_.jpg
 • "Lamija Beganović","studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava",/fb_2020_2021/40_lamija_beganovic_studentica_iv_g_ff-a_u_zenici_razredna.jpg
 • "Nudžejna Vojić","studentica III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb",/fb_2020_2021/41_nudzejna_vojic_studentica_iii_g_ipf-a_u_bihacu_socijalna_pedagogija_i_duho.jpg
 • "Nihada Hopić","studentica III g. Studija zdravstvena njega u Mostaru, Sestrinstvo",/fb_2020_2021/42_nihada_hopic_studentica_iii_g_studija_zdravstvena_njega_u_mostaru_ses.jpg
 • "Elma Trkić","studentica I g. AF-a u Sarajevu, Arhitektura i urbanizam",/fb_2020_2021/43_elma_trkić_studentica_i_g_af-a_u_sarajevu_arhitektura_i_u.jpg
 • "Tima Seferović","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost",/fb_2020_2021/44_tima_seferovic_studentica_iv_g_ff-a_u_tuzli_njemacki_jezik_i_knj.jpg
 • "Naida Redžić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina",/fb_2020_2021/45_naida_redzic_studentica_ii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu_opca_.jpg
 • "Nives Pirija","studentica II g. PF-a u Bihaću, Edukacija i rehabilitacija",/fb_2020_2021/46_nives_pirija_studentica_ii_g_pf-a_u_bihacu_edukacija_i_rehabi.jpg
 • "Zahid Kapić","student I g. TF-a u Bihaću, Računarstvo i informatika",/fb_2020_2021/47_zahid_kapic_student_i_g_tf-a_u_bihacu_racunarstvo_i_inf.jpg
 • "Adisa Čengić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Opća medicina",/fb_2020_2021/48_adisa_cengic_studentica_ii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu_opca_.jpg
 • "Zijada Čolak","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2020_2021/49_zijada_colak_studentica_i_g_pmf-a_u_sarajevu.jpg
 • "Hana Tabaković","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, Opća medicina",/fb_2020_2021/50_hana_tabakovic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci_opca_.jpg
 • "Dinela Butković","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Opća medicina",/fb_2020_2021/51_dinela_butkovic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli_opca_.jpg
 • "Amela Mujkić","studentica III g. FF-a u Tuzli, Socijalni rad",/fb_2020_2021/52_amela_mujkic_studentica_iii_g_ff-a_u_tuzli_socij.jpg
 • "Hana Hajrudinović","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Književnost naroda BiH",/fb_2020_2021/53_hana_hajrudinovic_studentica_iii_g_ff-a_u_sarajevu_knjizevnost_na.jpg
 • "Adna Softić","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2020_2021/54_adna_softic_studentica_iv_g_pmf-a_u_sarajevu_b.jpg
 • "Selma Đozić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2020_2021/55_selma_djozic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_.jpg
 • "Anesa Bajramović","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2020_2021/56_anesa_bajramovic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_.jpg
 • "Fatima Hurembegović","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2020_2021/57_fatima_hurembegovic_ucenica_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_.jpg
 • "Iman Korić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2020_2021/58_iman_koric_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_.jpg
 • "Iman Veljan","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2020_2021/59_iman_veljan_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_.jpg
 • "Advija Memišević","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2020_2021/60_advija_memisevic_ucenica_ii_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_.jpg
 • "Fatima Kaljanac","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2020_2021/61_fatima_kaljanac_ucenica_iv_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_.jpg
 • "Maida Mustafić","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2020_2021/62_maida_mustafic_ucenica_iv_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_.jpg
 • "Nermina Husović","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2020_2021/63_nermina_husovic_ucenica_iv_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_.jpg
 • "Fatima Musa","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2020_2021/64_fatima_musa_ucenica_ii_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_.jpg
 • "Hamza Aličković","učenik II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2020_2021/65_hamza_alickovic_ucenik_ii_razreda_medrese_''osman_ef_redzovic''_u.jpg
 • "Hanan Mujanović","učenica II razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2020_2021/66_hanan_mujanovic_ucenica_ii_razreda_behram-begove_medrese.jpg
 • "Jasmina Vežić","učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2020_2021/67_jasmina_vezic_ucenica_iv_razreda_karadjoz-begove_medrese_u.jpg
 • "Abdulaziz Smajić","učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2020_2021/68_abdulaziz_smajic_ucenik_iv_razreda_elci_ibrahim-pasine_medrese_u_.jpg
 • "Sumeja Mujakić","učenica III razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2020_2021/69_sumeja_mujakic_ucenica_iii_razreda_medrese_''dzemaludin_causevic''_.jpg
 • "Ajla Palić","učenica I razreda Medrese ''Reis ef. Maglajlić'' u Banjoj Luci",/fb_2020_2021/70_ajla_palic_ucenica_i_razreda_medrese_''reis_ef_maglajlic''_u_ban.jpg