Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2019/2020 godina
title-leaf
pearson

Edina Ražanica

studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Kemal Altwlkany

student II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Amna Muhamedović

studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Sarajevu, Krivično pravo

pearson

Medina Dedić

studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Sarajevu, Krivično pravo

pearson

Muhamed Šišić

student I g. Master studija TF-a u Tuzli, Prehrambena tehnologija

pearson

Nirma Poljo

studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Sarajevu, Krivično pravo

pearson

Ermina Sadiković

studentica I g. Master studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologijea

pearson

Mersad Čobo

student I g. Master studija IPF-a u Zenici, Islamska vjeronauka

pearson

Melita Ćoralić

studentica III g. FASTO u Sarajevu

pearson

Velida Smajlović Aletić

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost

pearson

Faris Hasanović

student IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Aida Musić

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija

pearson

Lamija Aždahić

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Eldar Ćerim

student I g. Master studija IPF-a u Zenici, Socijalna pedagogija

pearson

Hatidža Kukuruzović

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija

pearson

Saliha Husić

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Irmela Ivazović

studentica V g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Dženana Palić

studentica IV g. EF-a u Zenici, Menadžment preduzeća

pearson

Amina Karić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Selma Hadžalić

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Belmina Čoloman

studentica III g. PMF-a u Tuzli, Fizika

pearson

Nihada Hopić

studentica II g. Studija zdravstvena njega u Mostaru

pearson

Normedin Hasanagić

student IV g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Šejla Kamenčić

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Dženana Brčaninović

studentica III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Eldar Ibrić

student IV g. MF-a u Tuzli, Mehatronika

pearson

Saima Bećić

studentica IV g. Studija zdravstvena njega u Mostaru

pearson

Meliha Mešan

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nermin Mameledžija

student VI g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mina Halilčević

studentica II g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amela Balić

studentica II g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb

pearson

Ajdin Keškić

student IV g. PF-a u Bihaću, Razredna nastava

pearson

Esma Sulejmanagić

studentica III g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost

pearson

Amela Mujkić

studentica II g. FF-a u Tuzli, Socijalni rad

pearson

Ismet Ćosić

student II g. PMF-a u Sarajevu, Matematika

pearson

Merima Jašarević

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Zenici

pearson

Adisa Čengić

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Haris Aruković

student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Hana Budimlić

studentica I godine ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Dženana Šehić

studentica II g. F-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost

pearson

Adis Panjević

student II g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Hana Tabaković

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Nudžejna Vojić

studentica II g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb

pearson

Zijada Čolak

učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Sumeja Mujakić

učenica II razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Medina Dobrača

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Kemal Mujan

učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Iman Korić

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Anida Tinjak

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Abdulhadi Vlahovljak

učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Lamija Gutić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Rumjesa Begić

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Emina Buljubašić

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Sumeja Kadribegović

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Fatima Kaljanac

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Hanan Mujanović

učenica I razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Lamija Zerdo

učenica IV razreda Medrese “Osman ef. Redžović“ u Visokom

pearson

Edina Kasumović

učenica III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

 • "Edina Ražanica","studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2019_2020/01_edina_razanica.jpg
 • "Kemal Altwlkany","student II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2019_2020/02_kemal_altwlkany.jpg
 • "Amna Muhamedović","studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Sarajevu, Krivično pravo",/fb_2019_2020/03_amna_muhamedovic.jpg
 • "Medina Dedić","studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Sarajevu, Krivično pravo",/fb_2019_2020/04_medina_dedic.jpg
 • "Muhamed Šišić","student I g. Master studija TF-a u Tuzli, Prehrambena tehnologija",/fb_2019_2020/05_muhamed_sisic.jpg
 • "Nirma Poljo","studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Sarajevu, Krivično pravo",/fb_2019_2020/06_nirma_poljo.jpg
 • "Ermina Sadiković","studentica I g. Master studija FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologijea",/fb_2019_2020/07_ermina_sadikovic.jpg
 • "Mersad Čobo","student I g. Master studija IPF-a u Zenici, Islamska vjeronauka",/fb_2019_2020/08_mersad_cobo.jpg
 • "Melita Ćoralić","studentica III g. FASTO u Sarajevu",/fb_2019_2020/09_melita_coralic.jpg
 • "Velida Smajlović Aletić","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost",/fb_2019_2020/10_velida_smajlovic.jpg
 • "Faris Hasanović","student IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2019_2020/11_faris_hasanovic.jpg
 • "Aida Musić","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija",/fb_2019_2020/12_aida_music.jpg
 • "Lamija Aždahić","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2019_2020/13_lamija_azdahic.jpg
 • "Eldar Ćerim","student I g. Master studija IPF-a u Zenici, Socijalna pedagogija",/fb_2019_2020/14_eldar_cerim.jpg
 • "Hatidža Kukuruzović","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija",/fb_2019_2020/15_hatidza_kukuruzovic.jpg
 • "Saliha Husić","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2019_2020/16_saliha_husic.jpg
 • "Irmela Ivazović","studentica V g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/17_irmela_ivazovic.jpg
 • "Dženana Palić","studentica IV g. EF-a u Zenici, Menadžment preduzeća",/fb_2019_2020/18_dzenana_palic.jpg
 • "Amina Karić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/19_amina_karic.jpg
 • "Selma Hadžalić","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2019_2020/20_selma_hadzalic.jpg
 • "Belmina Čoloman","studentica III g. PMF-a u Tuzli, Fizika",/fb_2019_2020/21_belmina_coloman.jpg
 • "Nihada Hopić","studentica II g. Studija zdravstvena njega u Mostaru",/fb_2019_2020/45_nihada_hopic.jpg
 • "Normedin Hasanagić","student IV g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/23_normedin_hasanagic.jpg
 • "Šejla Kamenčić","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/24_sejla_kamencic.jpg
 • "Dženana Brčaninović","studentica III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/25_dzenana_brcaninovic.jpg
 • "Eldar Ibrić","student IV g. MF-a u Tuzli, Mehatronika",/fb_2019_2020/26_eldar_ibric.jpg
 • "Saima Bećić","studentica IV g. Studija zdravstvena njega u Mostaru",/fb_2019_2020/27_saima_becic.jpg
 • "Meliha Mešan","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/44_meliha_mesan.jpg
 • "Nermin Mameledžija","student VI g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/29_nermin_mameledzija.jpg
 • "Mina Halilčević","studentica II g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli",/fb_2019_2020/30_mina_halilcevic.jpg
 • "Amela Balić","studentica II g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb",/fb_2019_2020/31_amela_balic.jpg
 • "Ajdin Keškić","student IV g. PF-a u Bihaću, Razredna nastava",/fb_2019_2020/32_ajdin_keskic.jpg
 • "Esma Sulejmanagić","studentica III g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost",/fb_2019_2020/33_esma_sulejmanagic.jpg
 • "Amela Mujkić","studentica II g. FF-a u Tuzli, Socijalni rad",/fb_2019_2020/34_amela_mujkic.jpg
 • "Ismet Ćosić","student II g. PMF-a u Sarajevu, Matematika",/fb_2019_2020/35_ismet_cosic.jpg
 • "Merima Jašarević","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Zenici",/fb_2019_2020/36_merima_jasarevic.jpg
 • "Adisa Čengić","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/37_adisa_cengic.jpg
 • "Haris Aruković","student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2019_2020/38_haris_arukovic.jpg
 • "Hana Budimlić","studentica I godine ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2019_2020/39_hana_budimlic.jpg
 • "Dženana Šehić","studentica II g. F-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost",/fb_2019_2020/40_dzenana_sehic.jpg
 • "Adis Panjević","student II g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2019_2020/41_adis_panjevic.jpg
 • "Hana Tabaković","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fb_2019_2020/42_hana_tabakovic.jpg
 • "Nudžejna Vojić","studentica II g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb",/fb_2019_2020/43_nudzejna_vojic.jpg
 • "Zijada Čolak","učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2019_2020/59_zijada_colak.jpg
 • "Sumeja Mujakić","učenica II razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2019_2020/60_sumeja_mujakic.jpg
 • "Medina Dobrača","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2019_2020/46_medina_dobraca.jpg
 • "Kemal Mujan","učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2019_2020/47_kemal_mujan.jpg
 • "Iman Korić","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2019_2020/48_iman_koric.jpg
 • "Anida Tinjak","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2019_2020/49_anida_tinjak.jpg
 • "Abdulhadi Vlahovljak","učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2019_2020/50_abdulhadi_vlahovljak.jpg
 • "Lamija Gutić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2019_2020/51_lamija_gutic.jpg
 • "Rumjesa Begić","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2019_2020/52_rumjesa_begic.jpg
 • "Emina Buljubašić","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2019_2020/53_emina_buljubasic.jpg
 • "Sumeja Kadribegović","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2019_2020/54_sumeja_kadribegovic.jpg
 • "Fatima Kaljanac","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2019_2020/55_fatima_kaljanac.jpg
 • "Hanan Mujanović","učenica I razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2019_2020/56_hanan_mujanovic.jpg
 • "Lamija Zerdo","učenica IV razreda Medrese “Osman ef. Redžović“ u Visokom",/fb_2019_2020/57_lamija_zerdo.jpg
 • "Edina Kasumović","učenica III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2019_2020/58_edina_kasumovic.jpg