Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2018/2019 godina
title-leaf
pearson

Amila Jakubović

studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Abdulah Jašarević

student I g. Master studija PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Šeila Bećirović

studentica I g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Lejla Palić

studentica II g. Master studija FSK-e u Sarajevu, Komunikacijske tehnologije

pearson

Ajdin Palavrić

student IV g. PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Edina Ražanica

studentica I g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Belma Smlatić

studentica IV g. PF-a u Sarajevu, Razredna nastava

pearson

Nermedin Džeković

student III g. PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Amna Muhamedović

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Haris Šoljić

student II g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Fatima Softić

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Razredna nastava

pearson

Tarik Čorbo

student II g. MF-a u Sarajevu, Odbrambene tehnologije

pearson

Muhamed Šišić

student IV g. TF-a u Tuzli, Prehrambena tehnologija

pearson

Jasmina Berbić

studentica III g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Muhamed Karić

student III g. PMF-a u Tuzli, Fizika

pearson

Faris Hasanović

student III g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Adna Mešanović

studentica IV g. FPTN-a u Sarajevu, Elektrotehnika

pearson

Benjamin Fajić

student IV g. FPTN-a u Sarajevu, Računarske nauke i inžinjering

pearson

Lamija Aždahić

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Mirza Hasanović

student III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijski odgoj

pearson

Amina Arnaut

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Aida Musić

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijski odgoj

pearson

Nermin Mameledžija

student V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Hatidža Kukuruzović

studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijski odgoj

pearson

Ermina Sadiković

studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Ajdin Keškić

student III g. PF-a u Bihaću, Razredna nastava

pearson

Irmela Ivazović

studentica IV g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Saliha Husić

studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Ismet Ćosić

student I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika

pearson

Selma Hadžalić

studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Merima Jašarević

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Zenici

pearson

Adis Panjević

student I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Lejla Pulić

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Adna Softić

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Adil Bosnić

student I g. ETF-a u Sarajevu, Energetika

pearson

Selma Kesten

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Elektroenergetika

pearson

Ammar Veladžić

student IV g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb

pearson

Dženana Palić

studentica III g. EF-a u Zenici, Menadžment preduzeća

pearson

Tarik Pervan

student I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Sumejja Kokić

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Čobo Mersad

student IV g. IPF-a u Zenici, Islamska vjeronauka

pearson

Velida Smajlović

studentica I g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost

pearson

Velida Mujkanović

studentica III g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost

pearson

Eldar Ćerim

student IV g. IPF-a u Zenici, Socijalna pedagogija

pearson

Amina Karić

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Šejla Kamenčić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adis Topalović

student III g. ETF-a u Sarajevu, Elektroenergetika

pearson

Fatima Karadža

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Merjema Karalić

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Iman Korić

učenica II razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Selma Đozić

učenica II razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Fatima Hurembegović

učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Abdulah Kurtanović

učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Anida Tinjak

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Fatima Kaljanac

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Sumeja Kadribegović

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Maida Mustafić

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Rumejsa Begić

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Esma Petrovac

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Lejla Osmanbegović

učenica II razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Halima Muratović

učenica I razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Velid Kačić

učenik III razreda Medrese “Osman ef. Redžović“ u Visokom

pearson

Lamija Zerdo

učenica III razreda Medrese “Osman ef. Redžović“ u Visokom

pearson

Amina Dervić

učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Dževad Fuško

učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Merjema Jelovac

učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Ilma Puce

učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Sumeja Mujakić

učenica I razreda Medrese “Džemaludin ef. Čaušević“ u Cazinu

pearson

Ejla Šahinović

učenica I razreda Medrese “Džemaludin ef. Čaušević“ u Cazinu

 • "Amila Jakubović","studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2018_2019/01_amila_jakubovic_studentica_ii_g_master_studija_etf-a_u_sarajevu__automatika_i_elektronika.jpg
 • "Abdulah Jašarević","student I g. Master studija PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fb_2018_2019/02_abdulah_jasarevic_student_i_g_master_studija_pmf-a_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Šeila Bećirović","studentica I g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2018_2019/03_seila_becirovic_studentica_i_g_master_studija_etf-a_u_sarajevu_racunarstvo_i_informatika.jpg
 • "Lejla Palić","studentica II g. Master studija FSK-e u Sarajevu, Komunikacijske tehnologije",/fb_2018_2019/04_lejla_palic-spahic_studentica_ii_g_master_studija_fsk-e_u_sarajevu_komunikacijske_tehnologije.jpg
 • "Ajdin Palavrić","student IV g. PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fb_2018_2019/05_ajdin_palavric_student_iv_g_pmf-a_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Edina Ražanica","studentica I g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2018_2019/06_edina_razanica_studentica_i_g_master_studija_etf-a_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Belma Smlatić","studentica IV g. PF-a u Sarajevu, Razredna nastava",/fb_2018_2019/07_belma_smlatic_harcevic_studentica_iv_g_pf-a_u_sarajevu_razredna_nastava.jpg
 • "Nermedin Džeković","student III g. PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fb_2018_2019/08_nermedin_dzekovic_student_iii_g_pmf-a_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Amna Muhamedović","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2018_2019/09_amna_muhamedovic_studentica_iv_g_pravnog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Haris Šoljić","student II g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2018_2019/10_haris_soljic_student_ii_g_etf-a_u_sarajevu_racunarstvo_i_informatika.jpg
 • "Fatima Softić","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Razredna nastava",/fb_2018_2019/11_fatima_softic_studentica_iv_g_ff-a_u_tuzli_razredna_nastava.jpg
 • "Tarik Čorbo","student II g. MF-a u Sarajevu, Odbrambene tehnologije",/fb_2018_2019/12_tarik_corbo_student_ii_g_mf-a_u_sarajevu_odbrambene_tehnologije.jpg
 • "Muhamed Šišić","student IV g. TF-a u Tuzli, Prehrambena tehnologija",/fb_2018_2019/13_muhamed_sisic_student_iv_g_tf-a_u_tuzli_prehrambena_tehnologija.jpg
 • "Jasmina Berbić","studentica III g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2018_2019/14_jasmina_berbic_studentica_iii_g_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Muhamed Karić","student III g. PMF-a u Tuzli, Fizika",/fb_2018_2019/15_muhamed_karic_student_iii_g_pmf-a_u_tuzli_fizika.jpg
 • "Faris Hasanović","student III g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2018_2019/16_faris_hasanovic_student_iii_g_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Adna Mešanović","studentica IV g. FPTN-a u Sarajevu, Elektrotehnika",/fb_2018_2019/17_adna_mesanovic_studentica_iv_g_fptn-a_u_sarajevu_elektrotehnika.jpg
 • "Benjamin Fajić","student IV g. FPTN-a u Sarajevu, Računarske nauke i inžinjering",/fb_2018_2019/18_benjamin_fajic_student_iv_g_fptn-a_u_sarajevu_racunarske_nauke_i_inzinjering.jpg
 • "Lamija Aždahić","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2018_2019/19_lamija_azdahic_studentica_iii_g_fin-a_u_sarajevu_islamska_teologija.jpg
 • "Mirza Hasanović","student III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijski odgoj",/fb_2018_2019/20_mirza_hasanovic_student_iii_g_fin-a_u_sarajevu_islamska_vjeronauka_i_religijski_odgoj.jpg
 • "Amina Arnaut","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2018_2019/21_amina_arnaut_studentica_iii_g_fin-a_u_sarajevu_islamska_teologija.jpg
 • "Aida Musić","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijski odgoj",/fb_2018_2019/22_aida_music_studentica_iii_g_fin-a_u_sarajevu_islamska_vjeronauka_i_religijski_odgoj.jpg
 • "Nermin Mameledžija","student V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2018_2019/23_nermin_mameledzija_student_v_g_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Hatidža Kukuruzović","studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijski odgoj",/fb_2018_2019/24_hatidza_kukuruzovic_studentica_ii_g__fin-a_u_sarajevu_islamska_vjeronauka_i_religijski_odgoj.jpg
 • "Ermina Sadiković","studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fb_2018_2019/25_ermina_sadikovic_studentica_iv_g__fzs-a_u_sarajevu_radioloske_tehnologije.jpg
 • "Ajdin Keškić","student III g. PF-a u Bihaću, Razredna nastava",/fb_2018_2019/26_ajdin_keskic_student_iii_g_pf-a_u_bihacu_razredna_nastava.jpg
 • "Irmela Ivazović","studentica IV g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2018_2019/27_irmela_ivazovic_studentica_iv_g_farmaceutskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Saliha Husić","studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2018_2019/28_saliha_husic_studentica_iii_g_pmf-a_u_sarajevu_biologija.jpg
 • "Ismet Ćosić","student I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika",/fb_2018_2019/29_ismet_cosic_student_i_g_pmf-a_u_sarajevu_matematika.jpg
 • "Selma Hadžalić","studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2018_2019/30_selma_hadzalic_studentica_iii_g_pmf-a_u_sarajevu_hemija.jpg
 • "Merima Jašarević","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Zenici",/fb_2018_2019/31_merima_jasarevic_studentica_i_g_medicinskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Adis Panjević","student I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2018_2019/32_adis_panjevic_student_i_g_etf-a_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Lejla Pulić","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2018_2019/33_lejla_pulic_studentica_i_g_etf-a_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Adna Softić","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2018_2019/34_adna_softic_studentica_ii_g_pmf-a_u_sarajevu_biologija.jpg
 • "Adil Bosnić","student I g. ETF-a u Sarajevu, Energetika",/fb_2018_2019/35_adil_bosnic_student_i_g_etf-a_u_sarajevu_energetika.jpg
 • "Selma Kesten","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Elektroenergetika",/fb_2018_2019/36_selma_kesten_studentica_i_g__etf-a_u_sarajevu_elektroenergetika.jpg
 • "Ammar Veladžić","student IV g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb",/fb_2018_2019/37_ammar_veladzic_student_iv_g_ipf-a_u_bihacu_socijalna_pedagogija_i_duhovna_skrb.jpg
 • "Dženana Palić","studentica III g. EF-a u Zenici, Menadžment preduzeća",/fb_2018_2019/38_dzenana_palic_studentica_iii_g__ef-a_u_zenici_menadzment_preduzeca.jpg
 • "Tarik Pervan","student I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2018_2019/39_tarik_pervan_student_i_g_etf-a_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Sumejja Kokić","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2018_2019/40_sumejja_kokic_studentica_i_g_pmf-a_u_sarajevu_hemija.jpg
 • "Čobo Mersad","student IV g. IPF-a u Zenici, Islamska vjeronauka",/fb_2018_2019/41_cobo_mersad_student_iv_g_ipf-a_u_zenici_islamska_vjeronauka.jpg
 • "Velida Smajlović","studentica I g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost",/fb_2018_2019/42_velida_smajlovic_studentica_i_g_ff-a_u_sarajevu_arapski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Velida Mujkanović","studentica III g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost",/fb_2018_2019/43_velida_mujkanovic_studentica_iii_g__ipf-a_u_zenici_arapski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Eldar Ćerim","student IV g. IPF-a u Zenici, Socijalna pedagogija",/fb_2018_2019/44_eldar_cerim_student_iv_g_ipf-a_u_zenici_socijalna_pedagogija.jpg
 • "Amina Karić","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2018_2019/45_amina_karic_studentica_i_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Šejla Kamenčić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2018_2019/46_sejla_kamencic_studentica_ii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Adis Topalović","student III g. ETF-a u Sarajevu, Elektroenergetika",/fb_2018_2019/47_adis_topalovic_student_iii_g_etf-a_u_sarajevu_elektroenergetika.jpg
 • "Fatima Karadža","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2018_2019/48_fatima_karadza_studentica_iv_g_pmf-a_u_sarajevu_hemija.jpg
 • "Merjema Karalić","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2018_2019/49_merjema_karalic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Iman Korić","učenica II razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2018_2019/50_iman_koric_ucenica_ii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Selma Đozić","učenica II razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2018_2019/51_selma_djozic_ucenica_ii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Fatima Hurembegović","učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2018_2019/52_fatima_muharembegovic_ucenica_i_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Abdulah Kurtanović","učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2018_2019/53_abdulah_kurtanovic_ucenik_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Anida Tinjak","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2018_2019/54_anida_tinjak_ucenica_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Fatima Kaljanac","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2018_2019/55_fatima_kaljanac_ucenica_ii_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Sumeja Kadribegović","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2018_2019/56_sumeja_kadribegovic_ucenica_iii_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Maida Mustafić","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2018_2019/57_maida_mustafic_ucenica_ii_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Rumejsa Begić","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2018_2019/58_rumejsa_begic_ucenica_iii_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Esma Petrovac","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2018_2019/59_esma_petrovac_ucenica_iii_razreda_gazi_husrev-begove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Lejla Osmanbegović","učenica II razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2018_2019/60_lejla_osmanbegovic_ucenica_ii_razreda_behram-begove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Halima Muratović","učenica I razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2018_2019/61_halima_muratovic_ucenica_i_razreda_behram-begove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Velid Kačić","učenik III razreda Medrese “Osman ef. Redžović“ u Visokom",/fb_2018_2019/62_velid_kacic_ucenik_iii_razreda_medrese_osman_ef_redzovic_u_visokom.jpg
 • "Lamija Zerdo","učenica III razreda Medrese “Osman ef. Redžović“ u Visokom",/fb_2018_2019/63_lamija_zerdo_ucenica_iii_razreda_medrese_osman_ef_redzovic_u_visokom.jpg
 • "Amina Dervić","učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2018_2019/64_amina_dervic_ucenica_iv_razreda_elci_ibrahim-pasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Dževad Fuško","učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2018_2019/65_dzevad_fusko_ucenik_iv_razreda_elci_ibrahim-pasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Merjema Jelovac","učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2018_2019/66_merjema_jelovac_ucenica_iv_razreda_karadjoz-begove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Ilma Puce","učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2018_2019/67_ilma_puce_ucenica_iv_razreda_karadjoz-begove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Sumeja Mujakić","učenica I razreda Medrese “Džemaludin ef. Čaušević“ u Cazinu",/fb_2018_2019/68_sumeja_mujakic_ucenica_i_razreda_medrese_dzemaludin_ef_causevic_u_cazinu.jpg
 • "Ejla Šahinović","učenica I razreda Medrese “Džemaludin ef. Čaušević“ u Cazinu",/fb_2018_2019/69_ejla_sahinovic_ucenica_i_razreda_medrese_dzemaludin_ef_causevic_u_cazinu.jpg