Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2017/2018 godina
title-leaf
pearson

Lejla Tucaković

studentica I g. Master studija MA-e u Sarajevu, Klavir

pearson

Nermin Čović

student II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Ajša Ibrahimović

Ibrahimović, studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Abdulah Jašarević

student IV g. PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Emina Jukan

studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Ajdin Palavrić

student III g. PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Faris Hambo

student III g. PMF-a u Sarajevu, Matematika

pearson

Azra Ibrišević

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Nermedin Džeković

student II g. PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Amna Muhamedović

studentica III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mersad Dedić

student IV g. FE-e u Tuzli, Elektroenergetske mreže i sistemi

pearson

Lejla Hodžić

studentica IV g. FE-e u Tuzli, Računarstvo i informatika

pearson

Muhamed Karić

student II g. PMF-a u Tuzli, Fizika

pearson

Ehlimana Krupalija

studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Faris Hasanović

student II g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Enes Kriještorac

student IV g. New York University u Abu Dhabiju, Elektortehnika

pearson

Farah Džanković

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Grazu Austrija

pearson

Benjamin Fajić

student III g. FPTN-a u Sarajevu, Računarske nauke i inžinjering

pearson

Adna Mešanović

studentica III g. FPTN-a u Sarajevu, Elektrotehnika

pearson

Kamber Kamberi

student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Hanifa Muharemović

studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija

pearson

Belma Hajrić

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Ismail Jonuzović

student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Sumeja Krkalić

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Belma Smlatić Harčević

studentica III g. PF-a u Sarajevu, Razredna nastava

pearson

Kemal Biser

student IV g. ALU u Sarajevu, Produkt dizajn

pearson

Lejla Hamzić

studentica IV g. FKKSS-e u Sarajevu, Kriminalistika

pearson

Selma Hadžalić

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Adnan Kreho

student III g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Sarah Kokić

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost

pearson

Ehlimana Mehmedbegović

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Hemija

pearson

Ismail Ibreljić

student IV g. IPF-a u Zenici, Islamska vjeronauka

pearson

Irmela Ivazović

studentica III g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Sadžida Jelovac

studentica II g. NF-a u Mostaru, Razredna nastava

pearson

Kemal Altwlkany

student III g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Saliha Husić

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Sara Zaimović

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Samed Glamočić

student IV g. FZS-a u Sarajevu, Fizikalna terapija

pearson

Munira Grabus

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Hemija

pearson

Saliha Topalović Hamzakadić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Benjamin Sultanović

student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Emina Mešić

studentica IV g. PF-a u Bihaću, Matematika i fizika

pearson

Melisa Ahmetović

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Nermin Duraković

student III g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo

pearson

Semiha Mujala

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Arapski i turski jezik

pearson

Elma Meša

studentica III g. FF-a u Sarajevu, BHS jezik i književnost naroda BiH

pearson

Ammar Veladžić

student III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb

pearson

Ermina Sadiković

studentica III g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Ilda Špago

studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Emir Halilović

student I g. MF-a u Sarajevu, Odbrambene tehnologije

pearson

Dženana Palić

studentica II g. EF-a u Zenici, Menadžment preduzeća

pearson

Lamija Ugarak

studentica I g. FF-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost

pearson

Eldar Ćerim

student III g. IPF-a u Zenici, Socijalna pedagogija

pearson

Šejla Kamenčić

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Esmina Radušić

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika

pearson

Abdurrahman Nuhanović

student I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adelisa Mujak

studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava

pearson

Adelisa Softić

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika

pearson

Neira Beganović

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Velida Mujkanović

studentica II g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost

pearson

Lejla Rahman

studentica II g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Emina Nazić

studentica III g. Pravnog fakulteta u Bihaću

pearson

Dalila Mavrić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amina Bilčević

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija

pearson

Sukejna Šljivo

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Selma Mujkanović

studentica I g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment

pearson

Edina Ražanica

studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Ilma Kovačević

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amila Muhić

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amila Hlivnjak

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amina Karić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Nerma Bjelonja

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Dalila Palavra

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Iman Dolić

učenica II razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Iman Korić

učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Esma Petrovac

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Eldin Mahmutović

učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Neyyira Nil

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Nejra Avdić

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Sadžida Pekarić

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Lejla Osmanbegović

učenica I razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Mehrudin Husić

učenik I razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Lamija Zerdo

učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Kenan Kladanjčić

učenik III razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Zejna Zlomužica

učenica III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Tarik Džemić

učenik III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Ema Osmanagić

učenica I razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu

pearson

Nurdžihana Šahinović

učenica III razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu

pearson

Dževad Fruško

učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Sara Halilović

učenica II razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Ishak Buljubašić

učenik II razreda Srednje medicinske škole Bjelave u Sarajevu

 • "Lejla Tucaković","studentica I g. Master studija MA-e u Sarajevu, Klavir",/fb_2017_2018/01_lejla_tucakovic_studentica_i_g_master_studija_mae_u_sarajevu_klavir.jpg
 • "Nermin Čović","student II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2017_2018/02_nermin_covic_student_ii_g_master_studija_etfa_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Ajša Ibrahimović","Ibrahimović, studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2017_2018/03_ajsa_ibrahimovic_studentica_i_g_master_studija_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Abdulah Jašarević","student IV g. PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fb_2017_2018/04_abdulah_jasarevic_student_iv_g_pmfa_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Emina Jukan","studentica I g. Master studija Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2017_2018/05_emina_jukan_studentica_i_g_master_studija_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Ajdin Palavrić","student III g. PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fb_2017_2018/06_ajdin_palavric_student_iii_g_pmfa_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Faris Hambo","student III g. PMF-a u Sarajevu, Matematika",/fb_2017_2018/07_faris_hambo_student_iii_g_pmfa_u_sarajevu_matematika.jpg
 • "Azra Ibrišević","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2017_2018/08_azra_ibrisevic_studentica_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Nermedin Džeković","student II g. PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fb_2017_2018/09_nermedin_dzekovic_student_ii_g_pmfa_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Amna Muhamedović","studentica III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/10_amna_muhamedovic_studentica_iii_g_pravnog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Mersad Dedić","student IV g. FE-e u Tuzli, Elektroenergetske mreže i sistemi",/fb_2017_2018/11_mersad_dedic_student_iv_g_fee_u_tuzli_elektroenergetske_mreze_i_sistemi.jpg
 • "Lejla Hodžić","studentica IV g. FE-e u Tuzli, Računarstvo i informatika",/fb_2017_2018/12_lejla_hodzic_studentica_iv_g_fee_u_tuzli_racunarstvo_i_informatika.jpg
 • "Muhamed Karić","student II g. PMF-a u Tuzli, Fizika",/fb_2017_2018/13_muhamed_karic_student_ii_g_pmfa_u_tuzli_fizika.jpg
 • "Ehlimana Krupalija","studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2017_2018/14_ehlimana_krupalija_studentica_iii_g_etfa_u_sarajevu_racunarstvo_i_informatika.jpg
 • "Faris Hasanović","student II g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2017_2018/15_faris_hasanovic_student_ii_g_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Enes Kriještorac","student IV g. New York University u Abu Dhabiju, Elektortehnika",/fb_2017_2018/16_enes_krijestorac_student_iv_g_new_york_university_u_abu_dhabiju_elektortehnika.jpg
 • "Farah Džanković","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Grazu Austrija",/fb_2017_2018/17_farah_dzankovic_studentica_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_grazu_austrija.jpg
 • "Benjamin Fajić","student III g. FPTN-a u Sarajevu, Računarske nauke i inžinjering",/fb_2017_2018/18_benjamin_fajic_student_iii_g_fptna_u_sarajevu_racunarske_nauke_i_inzinjering.jpg
 • "Adna Mešanović","studentica III g. FPTN-a u Sarajevu, Elektrotehnika",/fb_2017_2018/19_adna_mesanovic_studentica_iii_g_fptna_u_sarajevu_elektrotehnika.jpg
 • "Kamber Kamberi","student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2017_2018/20_kamber_kamberi_student_ii_g_fina_u_sarajevu_islamska_teologija.jpg
 • "Hanifa Muharemović","studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska vjeronauka i religijska pedagogija",/fb_2017_2018/21_hanifa_muharemovic_studentica_ii_g_fina_u_sarajevu_islamska_vjeronauka_i_religijska_pedagogija.jpg
 • "Belma Hajrić","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2017_2018/22_belma_hajric_studentica_iv_g_fina_u_sarajevu_islamska_teologija.jpg
 • "Ismail Jonuzović","student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2017_2018/23_ismail_jonuzovic_student_ii_g_fina_u_sarajevu_islamska_teologija.jpg
 • "Sumeja Krkalić","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fb_2017_2018/24_sumeja_krkalic_studentica_iii_g_fina_u_sarajevu_islamska_teologija.jpg
 • "Belma Smlatić Harčević","studentica III g. PF-a u Sarajevu, Razredna nastava",/fb_2017_2018/25_belma_smlatic_harcevic_studentica_iii_g_pfa_u_sarajevu_razredna_nastava.jpg
 • "Kemal Biser","student IV g. ALU u Sarajevu, Produkt dizajn",/fb_2017_2018/26_kemal_biser_student_iv_g_alu_u_sarajevu_produkt_dizajn.jpg
 • "Lejla Hamzić","studentica IV g. FKKSS-e u Sarajevu, Kriminalistika",/fb_2017_2018/27_lejla_hamzic_studentica_iv_g_fkksse_u_sarajevu_kriminalistika.jpg
 • "Selma Hadžalić","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2017_2018/28_selma_hadzalic_studentica_ii_g_pmfa_u_sarajevu_hemija.jpg
 • "Adnan Kreho","student III g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2017_2018/29_adnan_kreho_student_iii_g_etfa_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Sarah Kokić","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost",/fb_2017_2018/30_sarah_kokic_studentica_iii_g_ffa_u_sarajevu_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Ehlimana Mehmedbegović","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Hemija",/fb_2017_2018/31_ehlimana_mehmedbegovic_studentica_iv_g_pmfa_u_tuzli_hemija.jpg
 • "Ismail Ibreljić","student IV g. IPF-a u Zenici, Islamska vjeronauka",/fb_2017_2018/32_ismail_ibreljic_student_iv_g_ipfa_u_zenici_islamska_vjeronauka.jpg
 • "Irmela Ivazović","studentica III g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/33_irmela_ivazovic_studentica_iii_g_farmaceutskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Sadžida Jelovac","studentica II g. NF-a u Mostaru, Razredna nastava",/fb_2017_2018/34_sadzida_jelovac_studentica_ii_g_nfa_u_mostaru_razredna_nastava.jpg
 • "Kemal Altwlkany","student III g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2017_2018/35_kemal_altwlkany_student_iii_g_etfa_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Saliha Husić","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2017_2018/36_saliha_husic_studentica_ii_g_pmfa_u_sarajevu_biologija.jpg
 • "Sara Zaimović","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2017_2018/37_sara_zaimovic_studentica_i_g_etfa_u_sarajevu_racunarstvo_i_informatika.jpg
 • "Samed Glamočić","student IV g. FZS-a u Sarajevu, Fizikalna terapija",/fb_2017_2018/38_samed_glamocic_student_iv_g_fzsa_u_sarajevu_fizikalna_terapija.jpg
 • "Munira Grabus","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Hemija",/fb_2017_2018/39_munira_grabus_studentica_i_g_pmfa_u_sarajevu_hemija.jpg
 • "Saliha Topalović Hamzakadić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/40_saliha_topalovic_hamzakadic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Benjamin Sultanović","student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/41_benjamin_sultanovic_student_i_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Emina Mešić","studentica IV g. PF-a u Bihaću, Matematika i fizika",/fb_2017_2018/42_emina_mesic_studentica_iv_g_pfa_u_bihacu_matematika_i_fizika.jpg
 • "Melisa Ahmetović","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2017_2018/43_melisa_ahmetovic_studentica_iv_g_pmfa_u_sarajevu_biologija.jpg
 • "Nermin Duraković","student III g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo",/fb_2017_2018/44_nermin_durakovic_student_iii_g_pfa_u_zenici_gradevinarstvo.jpg
 • "Semiha Mujala","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Arapski i turski jezik",/fb_2017_2018/45_semiha_mujala_studentica_ii_g_ffa_u_sarajevu_arapski_i_turski_jezik.jpg
 • "Elma Meša","studentica III g. FF-a u Sarajevu, BHS jezik i književnost naroda BiH",/fb_2017_2018/46_elma_mesa_studentica_iii_g_ffa_u_sarajevu_bhs_jezik_i_knjizevnost_naroda_bih.jpg
 • "Ammar Veladžić","student III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb",/fb_2017_2018/47_ammar_veladzic_student_iii_g_ipfa_u_bihacu_socijalna_pedagogija_i_duhovna_skrb.jpg
 • "Ermina Sadiković","studentica III g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fb_2017_2018/48_ermina_sadikovic_studentica_iii_g_fzsa_u_sarajevu_radioloske_tehnologije.jpg
 • "Ilda Špago","studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/49_ilda_spago_studentica_v_g_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Emir Halilović","student I g. MF-a u Sarajevu, Odbrambene tehnologije",/fb_2017_2018/50_emir_halilovic_student_i_g_mfa_u_sarajevu_odbrambene_tehnologije.jpg
 • "Dženana Palić","studentica II g. EF-a u Zenici, Menadžment preduzeća",/fb_2017_2018/51_dzenana_palic_studentica_ii_g_efa_u_zenici_menadzment_preduzeca.jpg
 • "Lamija Ugarak","studentica I g. FF-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost",/fb_2017_2018/52_lamija_ugarak_studentica_i_g_ffa_u_sarajevu_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Eldar Ćerim","student III g. IPF-a u Zenici, Socijalna pedagogija",/fb_2017_2018/53_eldar_cerim_student_iii_g_ipfa_u_zenici_socijalna_pedagogija.jpg
 • "Šejla Kamenčić","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/54_sejla_kamencic_studentica_i_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Esmina Radušić","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Računarstvo i informatika",/fb_2017_2018/55_esmina_radusic_studentica_i_g_etfa_u_sarajevu_racunarstvo_i_informatika.jpg
 • "Abdurrahman Nuhanović","student I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/56_abdurrahman_nuhanovic_student_i_g_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Adelisa Mujak","studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava",/fb_2017_2018/57_adelisa_mujak_studentica_iv_g_ffa_u_zenici_razredna_nastava.jpg
 • "Adelisa Softić","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika",/fb_2017_2018/58_adelisa_softic_studentica_i_g_pmfa_u_sarajevu_matematika.jpg
 • "Neira Beganović","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fb_2017_2018/59_neira_beganovic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Velida Mujkanović","studentica II g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost",/fb_2017_2018/60_velida_mujkanovic_studentica_ii_g_ipfa_u_zenici_arapski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Lejla Rahman","studentica II g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fb_2017_2018/61_lejla_rahman_studentica_ii_g_fzsa_u_sarajevu_radioloske_tehnologije.jpg
 • "Emina Nazić","studentica III g. Pravnog fakulteta u Bihaću",/fb_2017_2018/62_emina_nazic_studentica_iii_g_pravnog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Dalila Mavrić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/63_dalila_mavric_studentica_ii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amina Bilčević","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Biologija",/fb_2017_2018/64_amina_bilcevic_studentica_ii_g_pmfa_u_sarajevu_biologija.jpg
 • "Sukejna Šljivo","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/65_sukejna_sljivo_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Selma Mujkanović","studentica I g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment",/fb_2017_2018/66_selma_mujkanovic_studentica_i_g_efa_u_zenici_racunovodstveni_i_revizijski_menadzment.jpg
 • "Edina Ražanica","studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fb_2017_2018/67_edina_razanica_studentica_iii_g_etfa_u_sarajevu_automatika_i_elektronika.jpg
 • "Ilma Kovačević","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2017_2018/68_ilma_kovacevic_studentica_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Amila Muhić","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/69_amila_muhic_studentica_v_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amila Hlivnjak","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2017_2018/70_amila_hlivnjak_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amina Karić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2017_2018/71_amina_karic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Nerma Bjelonja","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2017_2018/72_nerma_bjelonja_ucenica_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Dalila Palavra","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2017_2018/73_dalila_palavra_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Iman Dolić","učenica II razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2017_2018/74_iman_dolic_ucenica_ii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Iman Korić","učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2017_2018/75_iman_koric_ucenica_i_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Esma Petrovac","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2017_2018/76_esma_petrovac_ucenica_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Eldin Mahmutović","učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2017_2018/77_eldin_mahmutovic_ucenik_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Neyyira Nil","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2017_2018/78_neyyira_nil_ucenica_iii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Nejra Avdić","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2017_2018/79_nejra_avdic_ucenica_iv_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Sadžida Pekarić","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2017_2018/80_sadzida_pekaric_ucenica_iv_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Lejla Osmanbegović","učenica I razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2017_2018/81_lejla_osmanbegovic_ucenica_i_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Mehrudin Husić","učenik I razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2017_2018/82_mehrudin_husic_ucenik_i_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Lamija Zerdo","učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2017_2018/83_lamija_zerdo_ucenica_ii_razreda_medrese_''osman_ef_redzovic''_u_visokom.jpg
 • "Kenan Kladanjčić","učenik III razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2017_2018/84_kenan_kladanjcic_ucenik_iii_razreda_medrese_''osman_ef_redzovic''_u_visokom.jpg
 • "Zejna Zlomužica","učenica III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2017_2018/85_zejna_zlomuzica_ucenica_iii_razreda_karadozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Tarik Džemić","učenik III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2017_2018/86_tarik_dzemic_ucenik_iii_razreda_karadozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Ema Osmanagić","učenica I razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu",/fb_2017_2018/87_ema_osmanagic_ucenica_i_razreda_medrese_''dzemaludin_ef_causevic''_u_cazinu.jpg
 • "Nurdžihana Šahinović","učenica III razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu",/fb_2017_2018/88_nurdzihana_sahinovic_ucenica_iii_razreda_medrese_''dzemaludin_ef_causevic''_u_cazinu.jpg
 • "Dževad Fruško","učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2017_2018/89_dzevad_frusko_ucenik_iii_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Sara Halilović","učenica II razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2017_2018/90_sara_halilovic_ucenica_ii_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Ishak Buljubašić","učenik II razreda Srednje medicinske škole Bjelave u Sarajevu",/fb_2017_2018/91_ishak_buljubasic_ucenik_ii_razreda_srednje_medicinske_skole_bjelave_u_sarajevu.jpg