Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2015/2016 godina
title-leaf
pearson

Jasmina Zubača

studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Zlatan Tucaković

student II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Mina Ferizbegović

studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Nađa Hodžić

studentica II g. master studija ETF-a Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Admir Beširević

student II g. Master studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Zijada Sejdinović

studentica II g. Master studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Elvin Okugić

student II g. Master studija TF-a u Bihaću, Odsjek drvoindustrijski

pearson

Selma Droce

studentica IV g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

pearson

Dženan Lapandić

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Suad Krilašević

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Rijana Jusufbegović

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za Turski jezik i književnost

pearson

Emir Karadža

student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Abdulah Jašarević

student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Asja Muratović

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Nudžeim Selimović

student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Anel Ibeljić

student IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Zerina Čičkušić

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Faruk H. Avdić

student IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Emina Jukan

studentica III g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Adnan Ibrić

student III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku

pearson

Emina Mešić

studentica II g. PF-a u Bihaću, Odsjek za matematiku i fiziku

pearson

Fatima Camić

studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Vedad Mustedanagić

student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Sumeja Krkalić

studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Haris Mekić

student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Alma Kubura

studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološkii

pearson

Aziz Skopljak

student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Aiša Ramović

studentica III g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu

pearson

Benjamin Fajić

student I g. FPTN-a u Sarajevu

pearson

Merjem Mekić

studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Adna Mešanović

studentica I g. FPTN-a u Sarajevu

pearson

Mustafa Bevrnja

student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za maš. proizvodni inžinjering

pearson

Emina Osmandžiković

studentica III g. New York University u Abu Dhabiju, Političke nauke i Arapski jezik

pearson

Amila Jakubović

studentica II g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Enes Kriještorac

student II g. New York University u Abu Dhabiju

pearson

Farah Džanković

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ehlimana Krupalija

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Ahmed Karić

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Azra Livadić

studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Semina Nurkić

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Anes Jogunčić

student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Smaila Balić

studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Nejra Čolak

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Hajrudin Smajlović

student IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za rudarstvo

pearson

Lejla Maglić

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za biologiju

pearson

Nusreta Suljkanović

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za hemiju

pearson

Benjamin Ćerimagić

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Amna Hodžić

studentica IV g. FMM-a u Zenici, Odsjek za materijale

pearson

Armin Jusović

student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Džana Fajić

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za germanistiku

pearson

Kemal Biser

student II g. ALU u Sarajevu, Odsjek za produkt dizajn

pearson

Belma Patković

studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Arnel Hrustanović

student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Meliha Kurtagić

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Adevija Omerović

studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za žurnalistiku

pearson

Ismail Ibreljić

student II g. IPF-a u Zenici, Odsjek za islamsku vjeronauku

pearson

Ajla Ćerim

studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za predškolski odgoj

pearson

Fatima Mušinović

studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Mujo Hasanović

student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za biologiju

pearson

Arnela Zečević

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Bihaću

pearson

Zlata Sadiković

studentica IV g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Said Mujkić

student III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za geografiju

pearson

Naida Ljuma

studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju

pearson

Sanela Hrnjica

studentica III g. TF-a u Bihaću, Odsjek za mašinstvo

pearson

Hamdija Sinanović

student III g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment

pearson

Šeherzada Šakić

studentica I g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment

pearson

Sabira Šahinović

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Avdić Vahid

student IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za rudarstvo

pearson

Sabına Redžić

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za Turski jezik i književnost

pearson

Senad Isaković

student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Sarah Sarač

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Harun Čobro

učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Dalila Mavrić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Amir Muratović

učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Esmina Radušić

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Amina Džafo

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Edin Čolaković

učenik III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Ismeta Bečar

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Sadžida Hadžić

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Harun Efendić

učenik IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Sumeja Strika

učenica III razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Fatima Burejić

učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Enis Lepara

učenik III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Merisa Fazlić

učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Akif Kasumović

učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Amina Kokić

učenica III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Kemal Havić

učenik IV razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Mirzet Šakonjić

učenik IV razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Lejla Ejubović

učenica II razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Senahid Hamidović

učenik IV razreda Behram-begove medrese u Tuzli

 • "Jasmina Zubača","studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/01-jasmina-zubaca-studentica-ii-g-master-studija-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Zlatan Tucaković","student II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/02-zlatan-tucakovic-student-ii-g-master-studija-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Mina Ferizbegović","studentica II g. Master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/03-mina-ferizbegovic-studentica-ii-g-master-studija-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Nađa Hodžić","studentica II g. master studija ETF-a Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/fb_2015_2016/04-nadja-hodzic-studentica-ii-g-master-studija-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-elektroenergetiku.jpg
 • "Admir Beširević","student II g. Master studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2015_2016/05-admir-besirevic-student-ii-g-master-studija-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Zijada Sejdinović","studentica II g. Master studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2015_2016/06-zijada-sejdinovic-studentica-ii-g-master-studija-mf-a-u-sarajevu-odsjek-za-masinski-proizvodni-inzinjering.jpg
 • "Elvin Okugić","student II g. Master studija TF-a u Bihaću, Odsjek drvoindustrijski",/fb_2015_2016/07-elvin-okugic-student-ii-g-master-studija-tf-a-u-bihacu-odsjek-drvoindustrijski.jpg
 • "Selma Droce","studentica IV g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju",/fb_2015_2016/08-selma-droce-studentica-iv-g-ma-e-u-sarajevu-odsjek-za-muzicku-teoriju-i-pedagogiju.jpg
 • "Dženan Lapandić","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/09-dzenan-lapandic-student-iii-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Suad Krilašević","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/10-suad-krilasevic-student-iii-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Rijana Jusufbegović","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za Turski jezik i književnost",/fb_2015_2016/11-rijana-jusufbegovic-studentica-ii-g-ff-a-u-sarajevu-odsjek-za-turski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Emir Karadža","student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2015_2016/12-emir-karadza-student-iii-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Abdulah Jašarević","student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2015_2016/13-abdulah-jasarevic-student-ii-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Asja Muratović","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2015_2016/14-asja-muratovic-studentica-v-g-medicinskog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Nudžeim Selimović","student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2015_2016/15-nudzeim-selimovic-student-ii-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Anel Ibeljić","student IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2015_2016/16-anel-ibeljic-student-iv-g-pravnog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Zerina Čičkušić","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku",/fb_2015_2016/17-zerina-cickusic-studentica-iv-g-pmf-a-u-tuzli-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Faruk H. Avdić","student IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2015_2016/18-faruk-h-avdic-student-iv-g-pravnog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Emina Jukan","studentica III g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2015_2016/19-emina-jukan-studentica-iii-g-pravnog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Adnan Ibrić","student III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku",/fb_2015_2016/20-adnan-ibric-student-iii-g-pmf-a-u-tuzli-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Emina Mešić","studentica II g. PF-a u Bihaću, Odsjek za matematiku i fiziku",/fb_2015_2016/21-emina-mesic-studentica-ii-g-pf-a-u-bihacu-odsjek-za-matematiku-i-fiziku.jpg
 • "Fatima Camić","studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2015_2016/22-fatima-camic-studentica-i-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Vedad Mustedanagić","student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2015_2016/23-vedad-mustedanagic-student-i-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Sumeja Krkalić","studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2015_2016/24-sumeja-krkalic-studentica-i-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Haris Mekić","student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2015_2016/25-haris-mekic-student-i-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Alma Kubura","studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološkii",/fb_2015_2016/26-alma-kubura-studentica-i-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Aziz Skopljak","student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2015_2016/27-aziz-skopljak-student-i-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Aiša Ramović","studentica III g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu",/fb_2015_2016/28-aisa-ramovic-studentica-iii-g-fiis-e-international-burch-university-u-sarajevu.jpg
 • "Benjamin Fajić","student I g. FPTN-a u Sarajevu",/fb_2015_2016/29-benjamin-fajic-student-i-g-fptn-a-u-sarajevu.jpg
 • "Merjem Mekić","studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2015_2016/30-merjem-mekic-studentica-ii-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Adna Mešanović","studentica I g. FPTN-a u Sarajevu",/fb_2015_2016/31-adna-mesanovic-studentica-i-g-fptn-a-u-sarajevu.jpg
 • "Mustafa Bevrnja","student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za maš. proizvodni inžinjering",/fb_2015_2016/32-mustafa-bevrnja-student-iii-g-mf-a-u-sarajevu-odsjek-za-mas-proizvodni-inzinjering.jpg
 • "Emina Osmandžiković","studentica III g. New York University u Abu Dhabiju, Političke nauke i Arapski jezik",/fb_2015_2016/33-emina-osmandzikovic-studentica-iii-g-new-york-university-u-abu-dhabiju-politicke-nauke-i-arapski-jezik.jpg
 • "Amila Jakubović","studentica II g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/34-amila-jakubovic-studentica-ii-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Enes Kriještorac","student II g. New York University u Abu Dhabiju",/fb_2015_2016/35-enes-krijestorac-student-ii-g-new-york-university-u-abu-dhabiju.jpg
 • "Farah Džanković","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2015_2016/36-farah-dzankovic-studentica-i-g-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Ehlimana Krupalija","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/37-ehlimana-krupalija-studentica-i-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Ahmed Karić","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/38-ahmed-karic-student-iii-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Azra Livadić","studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2015_2016/39-azra-livadic-studentica-v-g-stomatoloskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Semina Nurkić","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/fb_2015_2016/40-semina-nurkic-studentica-i-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-telekomunikacije.jpg
 • "Anes Jogunčić","student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2015_2016/41-anes-joguncic-student-vi-g-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Smaila Balić","studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fb_2015_2016/42-smaila-balic-studentica-iv-g-ipf-a-u-bihacu-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Nejra Čolak","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2015_2016/43-nejra-colak-studentica-i-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Hajrudin Smajlović","student IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za rudarstvo",/fb_2015_2016/44-hajrudin-smajlovic-student-iv-g-rggf-a-u-tuzli-odsjek-za-rudarstvo.jpg
 • "Lejla Maglić","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za biologiju",/fb_2015_2016/45-lejla-maglic-studentica-i-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-biologiju.jpg
 • "Nusreta Suljkanović","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za hemiju",/fb_2015_2016/46-nusreta-suljkanovic-studentica-iv-g-pmf-a-u-tuzli-odsjek-za-hemiju.jpg
 • "Benjamin Ćerimagić","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2015_2016/47-benjamin-cerimagic-student-iii-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Amna Hodžić","studentica IV g. FMM-a u Zenici, Odsjek za materijale",/fb_2015_2016/48-amna-hodzic-studentica-iv-g-fmm-a-u-zenici-odsjek-za-materijale.jpg
 • "Armin Jusović","student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2015_2016/49-armin-jusovic-student-vi-g-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Džana Fajić","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za germanistiku",/fb_2015_2016/50-dzana-fajic-studentica-ii-g-ff-a-u-sarajevu-odsjek-za-germanistiku.jpg
 • "Kemal Biser","student II g. ALU u Sarajevu, Odsjek za produkt dizajn",/fb_2015_2016/51-kemal-biser-student-ii-g-alu-u-sarajevu-odsjek-za-produkt-dizajn.jpg
 • "Belma Patković","studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fb_2015_2016/52-belma-patkovic-studentica-iv-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Arnel Hrustanović","student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2015_2016/53-arnel-hrustanovic-student-i-g-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Meliha Kurtagić","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2015_2016/54-meliha-kurtagic-studentica-ii-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Adevija Omerović","studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za žurnalistiku",/fb_2015_2016/55-adevija-omerovic-studentica-ii-g-ff-a-u-tuzli-odsjek-za-zurnalistiku.jpg
 • "Ismail Ibreljić","student II g. IPF-a u Zenici, Odsjek za islamsku vjeronauku",/fb_2015_2016/56-ismail-ibreljic-student-ii-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-islamsku-vjeronauku.jpg
 • "Ajla Ćerim","studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za predškolski odgoj",/fb_2015_2016/57-ajla-cerim-studentica-iii-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-predskolski-odgoj.jpg
 • "Fatima Mušinović","studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fb_2015_2016/58-fatima-musinovic-studentica-iv-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Mujo Hasanović","student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za biologiju",/fb_2015_2016/59-mujo-hasanovic-student-iii-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-biologiju.jpg
 • "Arnela Zečević","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Bihaću",/fb_2015_2016/60-arnela-zecevic-studentica--iv-g-pravnog-fakulteta-u-bihacu.jpg
 • "Zlata Sadiković","studentica IV g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2015_2016/61-zlata-sadikovic-studentica-iv-g-veterinarskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Said Mujkić","student III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za geografiju",/fb_2015_2016/62-said-mujkic-student-iii-g-pmf-a-u-tuzli-odsjek-za-geografiju.jpg
 • "Naida Ljuma","studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju",/fb_2015_2016/63-naida-ljuma-studentica-iii-g-ff-a-u-tuzli-odsjek-za-filozofiju-i-sociologiju.jpg
 • "Sanela Hrnjica","studentica III g. TF-a u Bihaću, Odsjek za mašinstvo",/fb_2015_2016/64-sanela-hrnjica-studentica-iii-g-tf-a-u-bihacu-odsjek-za-masinstvo.jpg
 • "Hamdija Sinanović","student III g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment",/fb_2015_2016/65-hamdija-sinanovic-student-iii-g-ef-a-u-zenici-odsjek-za-rac-i-revizijski-menadzment.jpg
 • "Šeherzada Šakić","studentica I g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment",/fb_2015_2016/66-seherzada-sakic-studentica-i-g-ef-a-u-zenici-odsjek-za-rac-i-revizijski-menadzment.jpg
 • "Sabira Šahinović","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2015_2016/67-sabira-sahinovic-studentica-v-g-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Avdić Vahid","student IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za rudarstvo",/fb_2015_2016/68-avdic-vahid-student-iv-g-rggf-a-u-tuzli-odsjek-za-rudarstvo.jpg
 • "Sabına Redžić","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za Turski jezik i književnost",/fb_2015_2016/69-sabina-redzic-studentica-iv-g-ff-a-u-tuzli-odsjek-za-turski-jezik.jpg
 • "Senad Isaković","student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2015_2016/70-senad-isakovic-student-iii-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Sarah Sarač","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2015_2016/71-sarah-sarac-ucenica-iii-razreda-prve-bosnjacke-gimnazije-u-sarajevu.jpg
 • "Harun Čobro","učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2015_2016/72-harun-cobro-ucenik-iii-razreda-prve-bosnjacke-gimnazije-u-sarajevu.jpg
 • "Dalila Mavrić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2015_2016/73-dalila-mavric-ucenica-iv-razreda-prve-bosnjacke-gimnazije-u-sarajevu.jpg
 • "Amir Muratović","učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2015_2016/74-amir-muratovic-ucenik-iv-razreda-prve-bosnjacke-gimnazije-u-sarajevu.jpg
 • "Esmina Radušić","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2015_2016/75-esmina-radusic-ucenica-iii-razreda-prve-bosnjacke-gimnazije-u-sarajevu.jpg
 • "Amina Džafo","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2015_2016/76-amina-dzafo-ucenica-ii-razreda-gazi-husrev-begove-medrese-u-sarajevu.jpg
 • "Edin Čolaković","učenik III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2015_2016/77-edin-colakovic-ucenik-iii-razreda-gazi-husrev-begove-medrese-u-sarajevu.jpg
 • "Ismeta Bečar","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2015_2016/78-ismeta-becar-ucenica-iv-razreda-gazi-husrev-begove-medrese-u-sarajevu.jpg
 • "Sadžida Hadžić","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2015_2016/79-sadzida-hadzic-ucenica-iii-razreda-gazi-husrev-begove-medrese-u-sarajevu.jpg
 • "Harun Efendić","učenik IV razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2015_2016/80-harun-efendic-ucenik-iv-razreda-gazi-husrev-begove-medrese-u-sarajevu.jpg
 • "Sumeja Strika","učenica III razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2015_2016/81-sumeja-strika-ucenica-iii-razreda-medrese-osman-ef-redzovic-u-visokom.jpg
 • "Fatima Burejić","učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2015_2016/82-fatima-burejic-ucenica-ii-razreda-medrese-osman-ef-redzovic-u-visokom.jpg
 • "Enis Lepara","učenik III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2015_2016/83-enis-lepara-ucenik-iii-razreda-karadjoz-begove-medrese-u-mostaru.jpg
 • "Merisa Fazlić","učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2015_2016/84-merisa-fazlic-ucenica-iv-razreda-karadjoz-begove-medrese-u-mostaru.jpg
 • "Akif Kasumović","učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2015_2016/85-akif-kasumovic-ucenik-iii-razreda-elci-ibrahim-pasine-medrese-u-travniku.jpg
 • "Amina Kokić","učenica III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2015_2016/86-amina-kokic-ucenica-iii-razreda-elci-ibrahim-pasine-medrese-u-travniku.jpg
 • "Kemal Havić","učenik IV razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2015_2016/87-kemal-havic-ucenik-iv-razreda-medrese-dzemaludin-causevic-u-cazinu.jpg
 • "Mirzet Šakonjić","učenik IV razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2015_2016/88-mirzet-sakonjic-ucenik-iv-razreda-medrese-dzemaludin-causevic-u-cazinu.jpg
 • "Lejla Ejubović","učenica II razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2015_2016/89-lejla-ejubovic-ucenica-ii-razreda-behram-begove-medrese-u-tuzli.jpg
 • "Senahid Hamidović","učenik IV razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2015_2016/90-senahid-hamidovic-ucenik-iv-razreda-behram-begove-medrese-u-tuzli.jpg