Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2014/2015 godina
title-leaf
pearson

Amra Džaferović-Hasečić

studentica III g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku

pearson

Adnan Zahirović

student II g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Hana Fatkić

studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Elvin Okugić

student I g. Master studija TF-a u Bihaću, Odsjek drvoindustrijski

pearson

Lejla Zilić

studentica I g. Master studija PF-a u Zenici, Odsjek za krivično pravo

pearson

Vildan Bijedić

student I g. Master studija FKKS-e u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije

pearson

Merisa Kokić

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju

pearson

Mirza Pašić

student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment

pearson

Nusreta Suljkanović

studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za hemiju

pearson

Anis Terzić

student IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amina Hrustić

studentica II g. Master studija FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo

pearson

Selver Pepić

student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Zerina Čičkušić

studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Admir Užičanin

student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku

pearson

Mirela Žiga

studentica IV g. FKKS-e u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije

pearson

Sabrina Đulančić

studentica II g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

pearson

Azrina Avdić

studentica IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku

pearson

Šejla Hadžić

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Kemal Korjenić

student III g ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Mirza Ibrahimović

student IV g. Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

pearson

Emir Karadža

student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Faruk H. Avdić

student III g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Selma Droce

studentica III g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

pearson

Adnan Ibrić

student II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku

pearson

Anel Ibeljić

student III g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Amena Omerović

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Hamza Merzić

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Zekija Krvavac

studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Amela Dedić

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Edina Mehuljić

studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Aida Uzunović

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ahmed Čolić

student IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Lejla Tucaković

studentica II g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za klavir

pearson

Sedina Zuhrić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Kenan Muhamedagić

student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Dženana Kadribašić

studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku

pearson

Hana Rakovac

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za engleski jezik i književnost

pearson

Nudžeim Selimović

student I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Mediha Ahmetović

studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Medina Durić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Edin Husić

student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Midheta Fazlihodžić

studentica I g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije

pearson

Ajla Crnkić

studentica I g. MF-a u Sarajevu, Smjer tehnologija drveta

pearson

Kenan Pašalić

student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Arnela Zečević

studentica III g. Pravnog fakulteta u Bihaću

pearson

Anela Duvnjak

studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za zdravlje i ekologiju

pearson

Almin Ćohković

student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Nermina Aruković

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Azra Livadić

studentica IV g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Merima Kruščica

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Anela Arifović

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za biologiju

pearson

Meliha Kurtagić

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Ibrahim Stiglić

student IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za radiološke tehnologije

pearson

Zerina Konjić

studentica I g. FZSK-e u Sarajevu, Odsjek za cestovni saobraćaj

pearson

Emina Hodžić

studentica III g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije

pearson

Ahmed Karić

student II g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Arma Bašić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Belma Patković

studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Ahmed Sagdati

student I g. FE-e Tuzli, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Edina Bandović

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Delila Hubljar

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Tahir Herenda

student III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amra Frljak

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amela Ljubović

studentica I g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo

pearson

Hajrudin Smajlović

student III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za rudarstvo

pearson

Amna Hodžić

studentica III g. FMM-e u Zenici, Odsjek za materijale

pearson

Emina Osmandžiković

studentica II g. New York University u Abu Dhabiju Političke nauke i arapski jezik

pearson

Mustafa Bevrnja

student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Amna Sarajlić

studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za zdravlje i ekologiju

pearson

Amila Jakubović

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Said Mujkić

student II godine PMF-a u Tuzli, Odsjek za geografiju

pearson

Edina Ramić

studentica II g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije

pearson

Merjem Mekić

studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Enes Kriještorac

student I g. New York University u Abu Dhabiju

pearson

Aiša Ramović

studentica II g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu

pearson

Sarah Sarač

učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Ševal Selimović

student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Enida Guja

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Rabina Jusufović

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Ajdin Fejzić

učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Sadžida Hadžić

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Nedžma Softić

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Abdullah Bjelak

učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Lamija Džambo

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Amina Aletić

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Smajl Omerčić

učenik III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Sumeja Strika

učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Sumeja Pivić

učenica IV razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Rifat Bilčević

učenik IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Sara Redžić

učenica II razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Sadžida Jelovac

učenica III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Senahid Hamidović

učenik III razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Emina Hodžić

učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Mahir Patković

učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Adna Alić

učenica II razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Medin Islamović

učenik IV razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

 • "Amra Džaferović-Hasečić","studentica III g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku",/fb_2014_2015/amra-dzaferovic-hasecic.jpg
 • "Adnan Zahirović","student II g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/fb_2014_2015/adnan-zahirovic.jpg
 • "Hana Fatkić","studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fb_2012_2013/02_hana_fatkic_studentica_ii_g._ii_ciklusa_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku.jpg
 • "Elvin Okugić","student I g. Master studija TF-a u Bihaću, Odsjek drvoindustrijski",/fb_2014_2015/02_elvin_okugic_student_i_g_master_studija_tfa_u_bihacu_odsjek_drvoindustrijski.jpg
 • "Lejla Zilić","studentica I g. Master studija PF-a u Zenici, Odsjek za krivično pravo",/fb_2014_2015/01_lejla_zilic_studentica_i_g_master_studija_pfa_u_zenici_odsjek_za_krivicno_pravo.jpg
 • "Vildan Bijedić","student I g. Master studija FKKS-e u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije",/fb_2014_2015/04_vildan_bijedic_student_i_g_master_studija_fkkse_u_sarajevu_odsjek_za_sigurnosne_studije.jpg
 • "Merisa Kokić","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju",/fb_2014_2015/05_merisa_kokic_studentica_iv_g_ffa_u_tuzli_odsjek_za_filozofiju_i_sociologiju.jpg
 • "Mirza Pašić","student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment",/fb_2014_2015/06_mirza_pasic_student_iii_g_mfa_u_sarajevu_odsjek_za_industrijsko_inzinjerstvo_i_mendzment.jpg
 • "Nusreta Suljkanović","studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za hemiju",/fb_2014_2015/08_nusreta_suljkanovic_studentica_iii_g_pmfa_u_tuzli_odsjek_za_hemiju.jpg
 • "Anis Terzić","student IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2014_2015/07_anis_terzic_student_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Amina Hrustić","studentica II g. Master studija FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo",/fb_2014_2015/03_amina_hrustic_studentica_ii_g_master_studija_ffa_u_sarajevu_odsjek_za_komp_knjiz_i_bibliotekarstvo.jpg
 • "Selver Pepić","student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2014_2015/09_selver_pepic_student_iii_g_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Zerina Čičkušić","studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku",/fb_2014_2015/13_zerina_cickusic_studentica_iii_g_pmfa_u_tuzli_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Admir Užičanin","student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku",/fb_2014_2015/11_admir_uzicanin_student_iv_g_fee_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku.jpg
 • "Mirela Žiga","studentica IV g. FKKS-e u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije",/fb_2014_2015/12_mirela_ziga_studentica_iv_g_fkkse_u_sarajevu_odsjek_za_sigurnosne_studije.jpg
 • "Sabrina Đulančić","studentica II g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju",/fb_2014_2015/17_sabrina_djulancic_studentica_ii_g_mae_u_sarajevu_odsjek_za_muzicku_teoriju_i_pedagogiju.jpg
 • "Azrina Avdić","studentica IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku",/fb_2014_2015/10_azrina_avdic_studentica_iv_g_fee_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku.jpg
 • "Šejla Hadžić","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku",/fb_2014_2015/15_sejla_hadzic_studentica_iv_g_pmfa_u_tuzli_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Kemal Korjenić","student III g ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2014_2015/16_kemal_korjenic_student_iii_g_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Mirza Ibrahimović","student IV g. Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu",/fb_2014_2015/14_mirza_ibrahimovic_student_iv_g_fakulteta_sporta_i_tjelesnog_odgoja_u_sarajevu.jpg
 • "Emir Karadža","student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2014_2015/18_emir_karadza_student_ii_g_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Faruk H. Avdić","student III g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2014_2015/19_faruk_h_avdic_student_iii_g_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Selma Droce","studentica III g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju",/fb_2014_2015/20_selma_droce_studentica_iii_g_mae_u_sarajevu_odsjek_za_muzicku_teoriju_i_pedagogiju.jpg
 • "Adnan Ibrić","student II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku",/fb_2014_2015/21_adnan_ibric_student_ii_g_pmfa_u_tuzli_odsjek_za_matematiku.jpg
 • "Anel Ibeljić","student III g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2014_2015/22_anel_ibeljic_student_iii_g_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Amena Omerović","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2014_2015/23_amena_omerovic_studentica_iv_g_fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Hamza Merzić","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2014_2015/24_hamza_merzic_student_iii_g_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Zekija Krvavac","studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2014_2015/28_zekija_krvavac_studentica_ii_g_fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Amela Dedić","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2014_2015/25_amela_dedic_studentica_iii_g_fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Edina Mehuljić","studentica IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2014_2015/27_edina_mehuljic_studentica_iv_g_fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Aida Uzunović","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/31_aida_uzunovic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Ahmed Čolić","student IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2014_2015/26_ahmed_colic_student_iv_g_fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Lejla Tucaković","studentica II g. MA-e u Sarajevu, Odsjek za klavir",/fb_2014_2015/30_lejla_tucakovic_studentica_ii_g_mae_u_sarajevu_odsjek_za_klavir.jpg
 • "Sedina Zuhrić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/34_sedina_zuhric_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Kenan Muhamedagić","student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2014_2015/29_kenan_muhamedagic_student_iii_g_mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinski_proizvodni_inzinjering.jpg
 • "Dženana Kadribašić","studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku",/fb_2014_2015/33_dzenana_kadribasic_studentica_ii_g__pmfa_u_tuzli_odsjek_za_matematiku.jpg
 • "Hana Rakovac","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za engleski jezik i književnost",/fb_2014_2015/37_hana_rakovac_studentica_iv_g_ffa_u_tuzli_odsjek_za_engleski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Nudžeim Selimović","student I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2014_2015/32_nudzeim_selimovic_student_i_g_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Mediha Ahmetović","studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/fb_2014_2015/36_mediha_ahmetovic_studentica_iv_g_rggfa_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Medina Durić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/40_medina_duric_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Edin Husić","student I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/35_edin_husic_student_i_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Midheta Fazlihodžić","studentica I g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije",/fb_2014_2015/39_midheta_fazlihodzic_studentica_i_g_fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_laboratorijske_tehnologije.jpg
 • "Ajla Crnkić","studentica I g. MF-a u Sarajevu, Smjer tehnologija drveta",/fb_2014_2015/43_ajla_crnkic_studentica_i_g_mfa_u_sarajevu_smjer_tehnologija_drveta.jpg
 • "Kenan Pašalić","student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/fb_2014_2015/38_kenan_pasalic_student_i_g_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_elektroenergetiku.jpg
 • "Arnela Zečević","studentica III g. Pravnog fakulteta u Bihaću",/fb_2014_2015/42_arnela_zecevic_studentica_iii_g_pravnog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Anela Duvnjak","studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za zdravlje i ekologiju",/fb_2014_2015/46_anela_duvnjak_studentica_iv_g_fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_zdravlje_i_ekologiju.jpg
 • "Almin Ćohković","student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/fb_2014_2015/41_almin_cohkovic_student_i_g_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_elektroenergetiku.jpg
 • "Nermina Aruković","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/45_nermina_arukovic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Azra Livadić","studentica IV g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/49_azra_livadic_studentica_iv_g_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Merima Kruščica","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/44_merima_kruscica_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Anela Arifović","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za biologiju",/fb_2014_2015/48_anela_arifovic_studentica_iv_g_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_biologiju.jpg
 • "Meliha Kurtagić","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2014_2015/52_meliha_kurtagic_studentica_i_g_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_matematiku.jpg
 • "Ibrahim Stiglić","student IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za radiološke tehnologije",/fb_2014_2015/47_ibrahim_stiglic_student_iv_g_fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_radioloske_tehnologije.jpg
 • "Zerina Konjić","studentica I g. FZSK-e u Sarajevu, Odsjek za cestovni saobraćaj",/fb_2014_2015/51_zerina_konjic_studentica_i_g_fzske_u_sarajevu_odsjek_za_cestovni_saobracaj.jpg
 • "Emina Hodžić","studentica III g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije",/fb_2014_2015/55_emina_hodzic_studentica_iii_g_fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_laboratorijske_tehnologije.jpg
 • "Ahmed Karić","student II g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2014_2015/50_ahmed_karic_student_ii_g_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Arma Bašić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/54_arma_basic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Belma Patković","studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fb_2014_2015/58_belma_patkovic_studentica_iii_g__ipfa_u_zenici_odsjek_za_socijalnu_pedagogiju.jpg
 • "Ahmed Sagdati","student I g. FE-e Tuzli, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fb_2014_2015/53_ahmed_sagdati_student_i_g_fee_tuzli_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku.jpg
 • "Edina Bandović","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2014_2015/57_edina_bandovic_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Delila Hubljar","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2014_2015/61_delila_hubljar_studentica_iv_g_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Tahir Herenda","student III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2014_2015/56_tahir_herenda_student_iii_g_pravnog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amra Frljak","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2014_2015/60_amra_frljak_studentica_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Amela Ljubović","studentica I g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo",/fb_2014_2015/64_amela_ljubovic_studentica_i_g_pfa_u_zenici_odsjek_za_gradjevinarstvo.jpg
 • "Hajrudin Smajlović","student III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za rudarstvo",/fb_2014_2015/59_hajrudin_smajlovic_student_iii_g_rggfa_u_tuzli_odsjek_za_rudarstvo.jpg
 • "Amna Hodžić","studentica III g. FMM-e u Zenici, Odsjek za materijale",/fb_2014_2015/63_amna_hodzic_studentica_iii_g_fmme_u_zenici_odsjek_za_materijale.jpg
 • "Emina Osmandžiković","studentica II g. New York University u Abu Dhabiju Političke nauke i arapski jezik",/fb_2014_2015/68_emina_osmandzikovic_studentica_ii_g_new_york_university_u_abu_dhabiju_politicke_nauke_i_arapski_jezik.jpg
 • "Mustafa Bevrnja","student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2014_2015/67_mustafa_bevrnja_student_ii_g_mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinski_proizvodni_inzinjering.jpg
 • "Amna Sarajlić","studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za zdravlje i ekologiju",/fb_2014_2015/66_amna_sarajlic_studentica_iv_g_fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_zdravlje_i_ekologiju.jpg
 • "Amila Jakubović","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2014_2015/70_amila_jakubovic_studentica_i_g_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Said Mujkić","student II godine PMF-a u Tuzli, Odsjek za geografiju",/fb_2014_2015/65_said_mujkic_student_ii_godine_pmfa_u_tuzli_odsjek_za_geografiju.jpg
 • "Edina Ramić","studentica II g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije",/fb_2014_2015/62_edina_ramic_studentica_ii_g_fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_laboratorijske_tehnologije.jpg
 • "Merjem Mekić","studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2014_2015/73_merjem_mekic_studentica_i_g_fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Enes Kriještorac","student I g. New York University u Abu Dhabiju",/fb_2014_2015/69_enes_krijestorac_student_i_g__new_york_university_u_abu_dhabiju.jpg
 • "Aiša Ramović","studentica II g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu",/fb_2014_2015/72_aisa_ramovic_studentica_ii_g_fiise_international_burch_university_u_sarajevu.jpg
 • "Sarah Sarač","učenica I razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2014_2015/74_sarah_sarac_ucenica_i_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Ševal Selimović","student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2014_2015/71_seval_selimovic_student_i_g_mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinski_proizvodni_inzinjering.jpg
 • "Enida Guja","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2014_2015/75_enida_guja_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Rabina Jusufović","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2014_2015/76_rabina_jusufovic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Ajdin Fejzić","učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2014_2015/77_ajdin_fejzic_ucenik_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Sadžida Hadžić","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2014_2015/78_sadzida_hadzic_ucenica_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Nedžma Softić","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2014_2015/79_nedzma_softic_ucenica_iii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Abdullah Bjelak","učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2014_2015/80_abdullah_bjelak_ucenik_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Lamija Džambo","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2014_2015/81_lamija_dzambo_ucenica_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Amina Aletić","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2014_2015/82_amina_aletic_ucenica_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Smajl Omerčić","učenik III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2014_2015/83_smajl_omercic_ucenik_iii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Sumeja Strika","učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2014_2015/84_sumeja_strika_ucenica_ii_razreda_medrese_osman_ef_redzovic_u_visokom.jpg
 • "Sumeja Pivić","učenica IV razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2014_2015/85_sumeja_pivic_ucenica_iv_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Rifat Bilčević","učenik IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2014_2015/86_rifat_bilcevic_ucenik_iv_razreda_medrese_osman_ef_redzovic_u_visokom.jpg
 • "Sara Redžić","učenica II razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2014_2015/87_sara_redzic_ucenica_ii_razreda_medrese_dzemaludin_causevic_u_cazinu.jpg
 • "Sadžida Jelovac","učenica III razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2014_2015/89_sadzida_jelovac_ucenica_iii_razreda_karadjozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Senahid Hamidović","učenik III razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2014_2015/88_senahid_hamidovic_ucenik_iii_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Emina Hodžić","učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2014_2015/91_emina_hodzic_ucenica_iv_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Mahir Patković","učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2014_2015/92_mahir_patkovic_ucenik_iv_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Adna Alić","učenica II razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2014_2015/93_adna_alic_ucenica_ii_razreda_karadjozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Medin Islamović","učenik IV razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2014_2015/90_medin_islamovic_ucenik_iv_razreda_medrese_dzemaludin_causevic_u_cazinu.jpg