Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2013/2014 godina
title-leaf
pearson

Admir Greljo

student III g. doktorskog studija Fakulteta za matematiku i fiziku u Ljubljani, Odsjek za fiziku

pearson

Amra Džaferović-Hasečić

studentica II g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku

pearson

Adnan Zahirović

student I g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Mediha Zukić

studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Hana Fatkić

studentica I g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Amina Kurtović

studentica I g. master studija FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo

pearson

Irfan Jabandžić

student II g. master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Azira Muminović

studentica I g. master studija EF-e u Tuzli, Odsjek za menadžment

pearson

Mirza Pašić

student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment

pearson

Azra Musić

studentica II g. FPTN IUS-a, Odsjek za kompjuterske nauke i inžinjering

pearson

Hasan Kamenjaković

student II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za arapski i perzijski jezik

pearson

Arnela Đilović

studentica II g. FMJU IUS-a, Odsjek za menadžment

pearson

Merjema Bećić

studentica IV g. FMJU IUS-a, Odsjek za ekonomiju

pearson

Smajil Halilović

student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku

pearson

Merisa Kokić

studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju

pearson

Armin Nurkanović

student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku

pearson

Šejla Hadžić

studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Sabahudin Čergić

student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju

pearson

Lejla Zilić

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Sead hfz. Subašić

student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Jasmina Beganović

studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Amena hfz. Omerović

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Ahmed Čolić

student III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Zekija Krvavac

studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Dženan Hasić

student IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Emina Osmandžiković

studentica I g. New York University u Abu Dhabiju, Politička ekonomija i psihologija

pearson

Mustafa Bevrnja

student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Aiša Ramović

studentica I g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu

pearson

Hikmet Muratović

student I g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu

pearson

Samra Stabančić

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Semina Jašarević

studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo

pearson

Benjamin Ćerimagić

student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Fatima Bilčević

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo

pearson

Lejla Čano

studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije

pearson

Ahmed Karić

student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Sanita Mulavdić

studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Amina Halilović

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Tucaković Alen

student IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za fizikalnu terapiju

pearson

Amina Čepalo

studentica I g. GF-a u Sarajevu, Odsjek za geodeziju

pearson

Amar Logić

student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za motore i vozila

pearson

Emina Fazlibegović

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Armin Homoraš

student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amira Omerović

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Kemal Biser

student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinske konstrukcije

pearson

Anesa Dubravić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Selma Višća

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Zlatan Tucaković

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Amina Zahirović

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Aida Uzunović

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Selver Pepić

student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Edina Behram

studentica I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Sabaheta Jonuzović-Prošić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mevla Rahmanović

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Mediha Ahmetović

studentica III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Elida Neković

studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Sumejja Fazlić

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Zerina Čičkušić

studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Emina Hadžić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Tahir Herenda

student II g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mevlida Imamović

studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost

pearson

Zijada Sejidinović

studentica III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Faris Janjoš

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Fatima Penava

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Arman Kohnić

student IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Delila Hubljar

studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Mehemed Muhović

student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Almedina Mrkanović

studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za finansije

pearson

Kenan Muhamedagić

student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Sabina Redžić

studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost

pearson

Emin Bešo

student IV g. FF-a u Zenici, Odsjek za matematiku i informatiku

pearson

Belma Obradović

studentica I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Sedad Batlak

student V g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Azra Livadić

studentica III g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Sakib Hadžiavdić

student III g. ETF-a u Istočnom Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Narcisa Smječanin

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Sabrina Strašević

studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost

pearson

Said Avdić

student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku

pearson

Mirnela Golubović

studentica V g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nahla Osmanbegović

studentica III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku

pearson

Amila Čizmić

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Nermina Užičanin

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Irma Nezirević

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju

pearson

Midhat Begić

student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku

pearson

Sedina Zuhrić

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amela Bužimkić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Hasib Torić

student II g. TF-a u Bihaću, Odsjek za građevinu

pearson

Armina Đonko

studentica I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Meliha Kurtagić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Edin Palić

učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Amina Agović

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Rabina Jusufović

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Abdullah Bjelak

učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Nedžma Softić

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Dženita Tabaković

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Ahmedin Hurić

učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Lamija Džambo

učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Nudžejma Hazić

učenica III razreda Medrese "Osman ef. Redžović" u Visokom

pearson

Harun Efendić

učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Selma Lemeš

učenica IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Sumeja Pivić

učenica III razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Senahid Hamidović

učenik II razreda Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Sara Brkić

učenica III razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu

pearson

Šaha Džinić

učenica I razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu

pearson

Nejdin Filan

učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Lejla Kovačević

učenica I razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Amira Ibišević

učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Halima Arnaut

učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

 • "Admir Greljo","student III g. doktorskog studija Fakulteta za matematiku i fiziku u Ljubljani, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/01_admir_greljo_student_iii_g._doktorskog_studija_fakulteta_za_matematiku_i_fiziku_u_ljubljani_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Amra Džaferović-Hasečić","studentica II g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku",/fb_2013_2014/02_amra_dzaferovichasecic_studentica_ii_g._doktorskog_studija_mfa_u_sarajevu_odsjek_za_energetiku.jpg
 • "Adnan Zahirović","student I g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/fb_2013_2014/03_adnan_zahirovic_student_i_g._doktorskog_studija_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_hemiju.jpg
 • "Mediha Zukić","studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2013_2014/04_mediha_zukic_studentica_ii_g._doktorskog_studija_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Hana Fatkić","studentica I g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fb_2013_2014/05_hana_fatkic_studentica_i_g._doktorskog_studija_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku.jpg
 • "Amina Kurtović","studentica I g. master studija FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo",/fb_2013_2014/06_amina_kurtovic_studentica_i_g._master_studija_fmme_u_zenici_odsjek_za_hemijsko_inzinjerstvo.jpg
 • "Irfan Jabandžić","student II g. master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2013_2014/07_irfan_jabandzic_student_ii_g._master_studija_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Azira Muminović","studentica I g. master studija EF-e u Tuzli, Odsjek za menadžment",/fb_2013_2014/08_azira_muminovic_studentica_i_g._master_studija_efe_u_tuzli_odsjek_za_menadzment.jpg
 • "Mirza Pašić","student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment",/fb_2013_2014/09_mirza_pasic_student_ii_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_industrijsko_inzinjerstvo_i_mendzment.jpg
 • "Azra Musić","studentica II g. FPTN IUS-a, Odsjek za kompjuterske nauke i inžinjering",/fb_2013_2014/10_azra_music_studentica_ii_g._fptn_iusa_odsjek_za_kompjuterske_nauke_i_inzinjering.jpg
 • "Hasan Kamenjaković","student II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za arapski i perzijski jezik",/fb_2013_2014/11_hasan_kamenjakovic_student_ii_g._ffa_u_sarajevu_odsjek_za_arapski_i_perzijski_jezik.jpg
 • "Arnela Đilović","studentica II g. FMJU IUS-a, Odsjek za menadžment",/fb_2013_2014/12_arnela_ilovic_studentica_ii_g._fmju_iusa_odsjek_za_menadzment.jpg
 • "Merjema Bećić","studentica IV g. FMJU IUS-a, Odsjek za ekonomiju",/fb_2013_2014/13_merjema_becic_studentica_iv_g._fmju_iusa_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Smajil Halilović","student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku",/fb_2013_2014/14_smjil_halilovic_student_iii_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku.jpg
 • "Merisa Kokić","studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju",/fb_2013_2014/15_merisa_kokic_studentica_iii_g._ffa_u_tuzli_odsjek_za_filozofiju_i_sociologiju.jpg
 • "Armin Nurkanović","student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku",/fb_2013_2014/16_armin_nurkanovic_student_iii_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku.jpg
 • "Šejla Hadžić","studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/17_sejla_hadzic_studentica_iii_g._pmfa_u_tuzli_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Sabahudin Čergić","student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju",/fb_2013_2014/18_sabahudin_cergic_student_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Lejla Zilić","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Zenici",/fb_2013_2014/19_lejla_zilic_studentica_iv_g._pravnog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Sead hfz. Subašić","student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2013_2014/20_sead_hfz._subasic_student_i_g._fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Jasmina Beganović","studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/fb_2013_2014/21_jasmina_beganovic_studentica_iv_g._rggfa_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Amena hfz. Omerović","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2013_2014/22_amena_hfz._omerovic_studentica_iii_g._fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Ahmed Čolić","student III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2013_2014/23_ahmed_colic_student_iii_g._fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Zekija Krvavac","studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2013_2014/24_zekija_krvavac_studentica_i_g._fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Dženan Hasić","student IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fb_2013_2014/25_dzenan_hasic_student_iv_g._fina_u_sarajevu_smjer_teoloski.jpg
 • "Emina Osmandžiković","studentica I g. New York University u Abu Dhabiju, Politička ekonomija i psihologija",/fb_2013_2014/26_emina_osmandzikovic_studentica_i_g._new_york_university_u_abu_dhabiju_politicka_ekonomija_i_psihologija.jpg
 • "Mustafa Bevrnja","student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2013_2014/27_mustafa_bevrnja_student_i_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinski_proizvodni_inzinjering.jpg
 • "Aiša Ramović","studentica I g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu",/fb_2013_2014/28_aisa_ramovic_studentica_i_g._fiise_international_burch_university_u_sarajevu.jpg
 • "Hikmet Muratović","student I g. FIIS-e International Burch University u Sarajevu",/fb_2013_2014/29_hikmet_muratovic_student_i_g._fiise_international_burch_university_u_sarajevu.jpg
 • "Samra Stabančić","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/30_samra_stabancic_studentica_iv_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Semina Jašarević","studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo",/fb_2013_2014/31_semina_jasarevic_studentica_iv_g._tfa_u_tuzli_odsjek_za_hemijsko_inzinjerstvo.jpg
 • "Benjamin Ćerimagić","student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2013_2014/32_benjamin_cerimagic_student_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Fatima Bilčević","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo",/fb_2013_2014/33_fatima_bilcevic_studentica_iii_g._ffa_u_sarajevu_odsjek_za_komp._knjiz._i_bibliotekarstvo.jpg
 • "Lejla Čano","studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije",/fb_2013_2014/34_lejla_cano_studentica_iv_g._fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_laboratorijske_tehnologije.jpg
 • "Ahmed Karić","student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2013_2014/35_ahmed_karic_student_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Sanita Mulavdić","studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/fb_2013_2014/36_sanita_mulavdic_studentica_iv_g._rggfa_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Amina Halilović","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/fb_2013_2014/37_amina_halilovic_studentica_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_elektroenergetiku.jpg
 • "Tucaković Alen","student IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za fizikalnu terapiju",/fb_2013_2014/38_tucakovic_alen_student_iv_g._fzsa_u_sarajevu_odsjek_za_fizikalnu_terapiju.jpg
 • "Amina Čepalo","studentica I g. GF-a u Sarajevu, Odsjek za geodeziju",/fb_2013_2014/39_amina_cepalo_studentica_i_g._gfa_u_sarajevu_odsjek_za_geodeziju.jpg
 • "Amar Logić","student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za motore i vozila",/fb_2013_2014/40_amar_logic_student_iii_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_motore_i_vozila.jpg
 • "Emina Fazlibegović","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/41_emina_fazlibegovic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Armin Homoraš","student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/42_armin_homoras_student_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amira Omerović","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2013_2014/43_amira_omerovic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Kemal Biser","student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinske konstrukcije",/fb_2013_2014/44_kemal_biser_student_i_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinske_konstrukcije.jpg
 • "Anesa Dubravić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2013_2014/45_anesa_dubravic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Selma Višća","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/46_selma_visca_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Zlatan Tucaković","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2013_2014/47_zlatan_tucakovic_student_iii_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Amina Zahirović","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/48_amina_zahirovic_studentica_i_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Aida Uzunović","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/49_aida_uzunovic_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Selver Pepić","student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/50_selver_pepic_student_ii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Edina Behram","studentica I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fb_2013_2014/51_edina_behram_studentica_i_g._gradjevinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Sabaheta Jonuzović-Prošić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/52_sabaheta_jonuzovicprosic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Mevla Rahmanović","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2013_2014/53_mevla_rahmanovic_studentica_iv_g._pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Mediha Ahmetović","studentica III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/fb_2013_2014/54_mediha_ahmetovic_studentica_iii_g._rggfa_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Elida Neković","studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/55_elida_nekovic_studentica_iii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Sumejja Fazlić","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2013_2014/56_sumejja_fazlic_studentica_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Zerina Čičkušić","studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/57_zerina_cickusic_studentica_ii_g._pmfa_u_tuzli_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Emina Hadžić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/58_emina_hadzic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Tahir Herenda","student II g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/59_tahir_herenda_student_ii_g._pravnog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Mevlida Imamović","studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost",/fb_2013_2014/60_mevlida_imamovic_studentica_iii_g._ffa_u_tuzli_odsjek_za_bosanski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Zijada Sejidinović","studentica III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2013_2014/61_zijada_sejidinovic_studentica_iii_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinski_proizvodni_inzinjering.jpg
 • "Faris Janjoš","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2013_2014/62_faris_janjos_student_iii_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Fatima Penava","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/63_fatima_penava_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Arman Kohnić","student IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/64_arman_kohnic_student_iv_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Delila Hubljar","studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2013_2014/65_delila_hubljar_studentica_iii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Mehemed Muhović","student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/66_mehemed_muhovic_student_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Almedina Mrkanović","studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za finansije",/fb_2013_2014/67_almedina_mrkanovic_studentica_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_finansije.jpg
 • "Kenan Muhamedagić","student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2013_2014/68_kenan_muhamedagic_student_ii_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinski_proizvodni_inzinjering.jpg
 • "Sabina Redžić","studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost",/fb_2013_2014/69_sabina_redzic_studentica_ii_g._ffa_u_tuzli_odsjek_za_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Emin Bešo","student IV g. FF-a u Zenici, Odsjek za matematiku i informatiku",/fb_2013_2014/70_emin_beso_student_iv_g._ffa_u_zenici_odsjek_za_matematiku_i_informatiku.jpg
 • "Belma Obradović","studentica I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fb_2013_2014/71_belma_obradovic_studentica_i_g._gradjevinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Sedad Batlak","student V g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/72_sedad_batlak_student_v_g._veterinarskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Azra Livadić","studentica III g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/73_azra_livadic_studentica_iii_g._stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Sakib Hadžiavdić","student III g. ETF-a u Istočnom Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fb_2013_2014/74_sakib_hadziavdic_student_iii_g._etfa_u_istocnom_sarajevu_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku.jpg
 • "Narcisa Smječanin","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/fb_2013_2014/75_narcisa_smjecanin_studentica_ii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_hemiju.jpg
 • "Sabrina Strašević","studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost",/fb_2013_2014/76_sabrina_strasevic_studentica_ii_g._ffa_u_tuzli_odsjek_za_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Said Avdić","student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku",/fb_2013_2014/said_avdic.jpg
 • "Mirnela Golubović","studentica V g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/77_mirnela_golubovic_studentica_v_g._veterinarskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Nahla Osmanbegović","studentica III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku",/fb_2013_2014/79_nahla_osmanbegovic_studentica_iii_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_energetiku.jpg
 • "Amila Čizmić","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2013_2014/80_amila_cizmic_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Nermina Užičanin","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2013_2014/81_nermina_uzicanin_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Irma Nezirević","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju",/fb_2013_2014/82_irma_nezirevic_studentica_iii_g._ffa_u_sarajevu_odsjek_za_pedagogiju.jpg
 • "Midhat Begić","student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku",/fb_2013_2014/83_midhat_begic_student_iii_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_tehnicku_informatiku.jpg
 • "Sedina Zuhrić","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/84_sedina_zuhric_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amela Bužimkić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2013_2014/85_amela_buzimkic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Hasib Torić","student II g. TF-a u Bihaću, Odsjek za građevinu",/fb_2013_2014/86_hasib_toric_student_ii_g._tfa_u_bihacu_odsjek_za_gradjevinu.jpg
 • "Armina Đonko","studentica I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering",/fb_2013_2014/87_armina_onko_studentica_i_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_masinski_proizvodni_inzinjering.jpg
 • "Meliha Kurtagić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2013_2014/u89_meliha_kurtagic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Edin Palić","učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2013_2014/u90_edin_palic_ucenik_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Amina Agović","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2013_2014/u91_amina_agovic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Rabina Jusufović","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2013_2014/u93_rabina_jusufovic_ucenica_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Abdullah Bjelak","učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2013_2014/u92_abdullah_bjelak_ucenik_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Nedžma Softić","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2013_2014/u94_nedzma_softic_ucenica_iii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Dženita Tabaković","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2013_2014/u96_dzenita_tabakovic_ucenica_iii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Ahmedin Hurić","učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2013_2014/u95_ahmedin_huric_ucenik_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Lamija Džambo","učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2013_2014/u97_lamija_dzambo_ucenica_iii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Nudžejma Hazić","učenica III razreda Medrese ""Osman ef. Redžović"" u Visokom",/fb_2013_2014/u99_nudzejma_hazic_ucenica_iii_razreda_medrese_osman_ef._redzovic_u_visokom.jpg
 • "Harun Efendić","učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2013_2014/u98_harun_efendic_ucenik_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Selma Lemeš","učenica IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2013_2014/u100_selma_lemes_ucenica_iv_razreda_medrese_osman_ef._redzovic_u_visokom.jpg
 • "Sumeja Pivić","učenica III razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2013_2014/u102_sumeja_pivic_ucenica_iii_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Senahid Hamidović","učenik II razreda Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2013_2014/u101_senahid_hamidovic_ucenik_ii_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Sara Brkić","učenica III razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu",/fb_2013_2014/u103_sara_brkic_ucenica_iii_razreda_medrese_dzemaludin_ef._causevic_u_cazinu.jpg
 • "Šaha Džinić","učenica I razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu",/fb_2013_2014/u104_saha_dzinic_ucenica_i_razreda_medrese_dzemaludin_ef._causevic_u_cazinu.jpg
 • "Nejdin Filan","učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2013_2014/u107_nejdin_filan_ucenik_iii_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Lejla Kovačević","učenica I razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2013_2014/u105_lejla_kovacevic_ucenica_i_razreda_karadjozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Amira Ibišević","učenica IV razreda Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2013_2014/u106_amira_ibisevic_ucenica_iv_razreda_karadjozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Halima Arnaut","učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2013_2014/u108_halima_arnaut_ucenica_iv_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg