Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2012/2013 godina
title-leaf
pearson

Salem Malikić

student II g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Hana Fatkić

studentica II g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Adnan Zahirović

student I g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Erma Perenda

studentica II g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Almir Djedović

student I g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Merjema Bećić

studentica III g. FMJU IUS-a, Odsjek za ekonomiju

pearson

Armin Nurkanović

student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku

pearson

Šejla Hadžić

studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Smajil Halilović

student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku

pearson

Sabina Čičkušić

studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Hamza Preljević

student II g. FMJU IUS-a, Odsjek za međunarodne i javne odnose

pearson

Ismata Cakor

studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije

pearson

Amina Kurtović

studentica IV g. FMM u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo

pearson

Lejla Zilić

studentica III g. Pravnog fakulteta u Zenici, Smjer opći

pearson

Azra Podrug

studentica II g. II ciklusa EF-a u Mostaru, Odsjek za računarstvo i finansije

pearson

Ahmed Čolić

student II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju

pearson

Armina Marić

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju

pearson

Senaid Dedić

student II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju

pearson

Dženan Hasić

student III g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju

pearson

Amena Omerović

studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju

pearson

Mirhat Babić

student I g. EFSA, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Semir Zahirović

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Fatima Bilčević

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo

pearson

Emir Čolić

student III g. NF-a u Mostaru, Odsjek za biologiiju

pearson

Merisa Kokić

studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju

pearson

Semina Jašarević

studentica III g. TF-a u Tuzli, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo

pearson

Samra Stabančić

studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Ajla Marić

studentica I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za ekonomiju

pearson

Elmir Sukanović

student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Mirnesa Selimović

studentica III g. FSK-a u Sarajevu, Odsjek za saobraćaj

pearson

Nadira Beširović

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost

pearson

Armin Hambo

student III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odsjek opći

pearson

Hana Hrnjičić

studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za prehrambene tehnologije

pearson

Asmira Imamović

studentica I g. GF-a u Sarajevu, Odsjek za građevinu

pearson

Tarik Rahmanović

student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku

pearson

Arnestina Dobrnjić

studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije

pearson

Ajla Đonlagić

studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći

pearson

Arman Kohnić

student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Anesa Dubravić

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Ajdin Šabanović

student III g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru

pearson

Lejla Balihodžić

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Rijad Skrobo

student II g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Aldin Ahmetović

student VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Amina Dervišević

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Edin Mešanović

student VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Sabahudin Čergić

student III g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju

pearson

Amra Selimović

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Alen Tucaković

student III g. FZS-a u Sarajevu, Smjer za fizikalnu terapiju

pearson

Nermin Ramić

student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku

pearson

Mevla Rahmanović

studentica III g. Pravnog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Elvir Čajić

student II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za tehnički odgoj i informatiku

pearson

Aid Ahmetović

student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku

pearson

Mirela Vrbić

studentica IV g. PF-a u Sarajevu, Odsjek za razrednu nastavu

pearson

Muamer Kordić

student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inž. i menadžment

pearson

Amira Omerović

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Sedad Batlak

student IV g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći

pearson

Sabaheta Jonuzović

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek opći

pearson

Indira Alibegović

studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije

pearson

Jasmin Nurić

student III g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći

pearson

Amila Kajić

studentica II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći

pearson

Ferida Durek

studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za bos. jezik i književnost

pearson

Sakib Hadžiavdić

student II g. ETF-a u Istočnom Sarajevu, Odsjek za aut. i elektroniku

pearson

Hana Jusufbegović

studentica III g. FJU u Sarajevu, Odsjek za upravu

pearson

Azra Livadić

studentica II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći

pearson

Anel Smajić

student I g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Edina Livnjak

studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek elektroenergetika

pearson

Neira Sijamhodžić

studentica I g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik

pearson

Zijada Cakor

studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije

pearson

Adela Halilagić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

pearson

Tarik Redžić

student III g. FKS-a u Sarajevu, Odsjek za saobraćaj

pearson

Mersima Ramadanović

studentica IV g. FKKSS u Sarajevu, Odsjek za kriminologiju

pearson

Amar Logić

student II g. Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći

pearson

Elida Neković

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku

pearson

Avdija Ibrahimović

student I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za historiju umjetnosti

pearson

Amina Bralić

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Fatima Penava

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći

pearson

Melisa Ahmetović

studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za zaštitu okoline

pearson

Tahira Kulaš

studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Smjer za fizikalnu terapiju

pearson

Dajana Pašić

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Azer Obradović

student I g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru

pearson

Merjem Rošić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Meliha Kurtagić

učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Edin Palić

učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Sumejja Fazlić

učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Hamza Demirović

učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Nedžma Softić

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu

pearson

Emin Grahić

učenik III razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu

pearson

Amina Aletić

učenica II razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu

pearson

Belmin Memišević

učenik IV razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu

pearson

Nejla Hozić

učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu

pearson

Hatidža Mahmutović

učenica IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Mehmed Ketanović

učenik II razreda Behram-begove medreseu Tuzli

pearson

Nudžejma Hazić

učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Almedina Vrućak

učenica I razreda Behram-begove medreseu Tuzli

pearson

Rašid Hušidić

učenik III razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Sara Brkić

učenica II razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Dženeta Merzić

učenica II razreda Karađoz-begove medreseu Mostaru

pearson

Dževida Tarakčija

učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medreseu Travniku

pearson

Alma Muratspahić

učenica III razreda Karađoz-begove medreseu Mostaru

pearson

Halid Kasapović

učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

 • "Salem Malikić","student II g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2012_2013/01_salem_malikic_student_ii_g._ii_ciklusa_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_matematiku.jpg
 • "Hana Fatkić","studentica II g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fb_2012_2013/02_hana_fatkic_studentica_ii_g._ii_ciklusa_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku.jpg
 • "Adnan Zahirović","student I g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/fb_2012_2013/03_adnan_zahirovic_student_i_g._ii_ciklusa_pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_hemiju.jpg
 • "Erma Perenda","studentica II g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/fb_2012_2013/04_erma_perenda_studentica_ii_g._ii_ciklusa_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_telekomunikacije.jpg
 • "Almir Djedović","student I g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/fb_2012_2013/05_almir_djedovic_student_i_g._ii_ciklusa_etfa_u_sarajevu_odsjek_za_telekomunikacije.jpg
 • "Merjema Bećić","studentica III g. FMJU IUS-a, Odsjek za ekonomiju",/fb_2012_2013/06_merjema_becic_studentica_iii_g._fmju_iusa_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Armin Nurkanović","student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku",/fb_2012_2013/07_armin_nurkanovic_student_ii_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku.jpg
 • "Šejla Hadžić","studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku",/fb_2012_2013/08_sejla_hadzic_studentica_ii_g._pmfa_u_tuzli_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Smajil Halilović","student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku",/fb_2012_2013/09_smajil_halilovic_student_ii_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku.jpg
 • "Sabina Čičkušić","studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/fb_2012_2013/10_sabina_cickusic_studentica_iv_g._rggfa_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Hamza Preljević","student II g. FMJU IUS-a, Odsjek za međunarodne i javne odnose",/fb_2012_2013/11_preljevic_hamza_student_ii_g._fmju_iusa_odsjek_za_medjunarodne_i_javne_odnose.jpg
 • "Ismata Cakor","studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije",/fb_2012_2013/12_ismata_cakor_studentica_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_racunarstvo_i_poslovne_finansije.jpg
 • "Amina Kurtović","studentica IV g. FMM u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo",/fb_2012_2013/13_amina_kurtovic_studentica_iv_g._fmm_u_zenici_odsjek_za_hemijsko_inzinjerstvo.jpg
 • "Lejla Zilić","studentica III g. Pravnog fakulteta u Zenici, Smjer opći",/fb_2012_2013/14_lejla_zilic_studentica_iii_g._pravnog_fakulteta_u_zenici_smjer_opci.jpg
 • "Azra Podrug","studentica II g. II ciklusa EF-a u Mostaru, Odsjek za računarstvo i finansije",/placeholder-girl.jpg
 • "Ahmed Čolić","student II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju",/fb_2012_2013/16_ahmed_colic_student_ii_g._fina_u_sarajevu_odsjek_za_teologiju.jpg
 • "Armina Marić","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju",/fb_2012_2013/17_armina_maric_studentica_iii_g._fina_u_sarajevu_odsjek__za_teologiju.jpg
 • "Senaid Dedić","student II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju",/fb_2012_2013/18_senaid_dedic_student_ii_g._fina_u_sarajevu_odsjek__za_teologiju.jpg
 • "Dženan Hasić","student III g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju",/fb_2012_2013/19_dzenan_hasic_student_iii_g._fina_u_sarajevu_odsjek__za_teologiju.jpg
 • "Amena Omerović","studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju",/fb_2012_2013/20_amena_omerovic_studentica_ii_g._fina_u_sarajevu_odsjek__za_teologiju.jpg
 • "Mirhat Babić","student I g. EFSA, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fb_2012_2013/21_mirhat_babic_student_i_g._efsa_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku.jpg
 • "Semir Zahirović","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/fb_2012_2013/22_semir_zahirovic_student_iii_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_telekomunikacije.jpg
 • "Fatima Bilčević","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo",/fb_2012_2013/23_fatima_bilcevic_studentica_ii_g._ffa_u_sarajevu_odsjek_za_komp._knjiz._i_bibliotekarstvo.jpg
 • "Emir Čolić","student III g. NF-a u Mostaru, Odsjek za biologiiju",/fb_2012_2013/24_emir_colic_student_iii_g._nfa_u_mostaru_odsjek_za_biologiiju.jpg
 • "Merisa Kokić","studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju",/fb_2012_2013/25_merisa_kokic_studentica_ii_g._ffa_u_tuzli_odsjek_za_filozofiju_i_sociologiju.jpg
 • "Semina Jašarević","studentica III g. TF-a u Tuzli, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo",/fb_2012_2013/26_semina_jasarevic_studentica_iii_g._tfa_u_tuzli_odsjek_za_hemijsko_inzinjerstvo.jpg
 • "Samra Stabančić","studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2012_2013/27_samra_stabancic_studentica_iii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Ajla Marić","studentica I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za ekonomiju",/fb_2012_2013/28_ajla_maric_studentica_i_g._efa_u_mostaru_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Elmir Sukanović","student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2012_2013/29_elmir_sukanovic_student_iii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_matematiku.jpg
 • "Mirnesa Selimović","studentica III g. FSK-a u Sarajevu, Odsjek za saobraćaj",/fb_2012_2013/30_mirnesa_selimovic_studentica_ii_g._fska_u_sarajevu_odsjek_za_saobracaj_smjer_zrakoplovni.jpg
 • "Nadira Beširović","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost",/fb_2012_2013/31_nadira_besirovic_studentica_iv_g._ffa_u_tuzli_odsjek_za_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Armin Hambo","student III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odsjek opći",/fb_2012_2013/32_armin_hambo_student_iii_g._pravnog_fakulteta_u_sarajevu_odsjek_opci.jpg
 • "Hana Hrnjičić","studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za prehrambene tehnologije",/fb_2012_2013/33_hana_hrnjicic_studentica_iv_g._tfa_u_tuzli_odsjek_za_prehrambene_tehnologije.jpg
 • "Asmira Imamović","studentica I g. GF-a u Sarajevu, Odsjek za građevinu",/fb_2012_2013/34_asmira_imamovic_studentica_i_g._gfa_u_sarajevu_odsjek_za_gradjevinu.jpg
 • "Tarik Rahmanović","student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku",/fb_2012_2013/35_tarik_rahmanovic_student_iv_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_energetsku_elektrotehniku.jpg
 • "Arnestina Dobrnjić","studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije",/fb_2012_2013/36_arnestina_dobrnjic_studentica_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_racunarstvo_i_poslovne_finansije.jpg
 • "Ajla Đonlagić","studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći",/fb_2012_2013/37_ajla_onlagic_studentica_i_g._farmaceutskog_fakulteta_u_sarajevu_smjer_opci.jpg
 • "Arman Kohnić","student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2012_2013/38_arman_kohnic_student_iii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Anesa Dubravić","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/39_anesa_dubravic_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Ajdin Šabanović","student III g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru",/fb_2012_2013/40_ajdin_sabanovic_student_iii_g._fakulteta_informacijskih_tehnologija_u_mostaru.jpg
 • "Lejla Balihodžić","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/41_lejla_balihodzic_studentica_iii_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Rijad Skrobo","student II g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2012_2013/42_rijad_skrobo_student_ii_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Aldin Ahmetović","student VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/43_aldin_ahmetovic_student_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Amina Dervišević","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/fb_2012_2013/44_amina_dervisevic_studentica_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_telekomunikacije.jpg
 • "Edin Mešanović","student VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/45_edin_mesanovic_student_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Sabahudin Čergić","student III g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju",/fb_2012_2013/46_sabahudin_cergic_student_iii_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Amra Selimović","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/47_amra_selimovic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Alen Tucaković","student III g. FZS-a u Sarajevu, Smjer za fizikalnu terapiju",/fb_2012_2013/48_tucakovic_alen_student_iii_g._fzsa_u_sarajevu_smjer_za_fizikalnu_terapiju.jpg
 • "Nermin Ramić","student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku",/fb_2012_2013/49_nermin_ramic_student_ii_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_tehnicku_informatiku.jpg
 • "Mevla Rahmanović","studentica III g. Pravnog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/50_mevla_rahmanovic_studentica_iii_g._pravnog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Elvir Čajić","student II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za tehnički odgoj i informatiku",/fb_2012_2013/51_elvir_cajic_student_ii_g._ffa_u_tuzli_odsjek_za_tehnicki_odgoj_i_informatiku.jpg
 • "Aid Ahmetović","student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku",/fb_2012_2013/52_aid_ahmetovic_student_iii_g._fee_u_tuzli_odsjek_za_tehnicku_informatiku.jpg
 • "Mirela Vrbić","studentica IV g. PF-a u Sarajevu, Odsjek za razrednu nastavu",/fb_2012_2013/53_mirela_vrbic_studentica_iv_g._pfa_u_sarajevu_odsjek_za_razrednu_nastavu.jpg
 • "Muamer Kordić","student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inž. i menadžment",/fb_2012_2013/54_muamer_kordic_student_i_g._mfa_u_sarajevu_odsjek_za_industrijsko_inz._i_menadzment.jpg
 • "Amira Omerović","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/55_amira_omerovic_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Sedad Batlak","student IV g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći",/fb_2012_2013/56_sedad_batlak_student_iv_g._veterinarskog_fakulteta_u_sarajevu_smjer_opci.jpg
 • "Sabaheta Jonuzović","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek opći",/fb_2012_2013/57_sabaheta_jonuzovic_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu_odsjek_opci.jpg
 • "Indira Alibegović","studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije",/fb_2012_2013/58_indira_alibegovic_studentica_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_racunarstvo_i_poslovne_finansije.jpg
 • "Jasmin Nurić","student III g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći",/fb_2012_2013/59_jasmin_nuric_student_iii_g._veterinarskog_fakulteta_u_sarajevu_smjer_opci.jpg
 • "Amila Kajić","studentica II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći",/fb_2012_2013/60_amila_kajic_studentica_ii_g._stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu_smjer_opci.jpg
 • "Ferida Durek","studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za bos. jezik i književnost",/fb_2012_2013/61_ferida_durek_studentica_iv_g._fhna_u_mostaru_odsjek_za_bos._jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Sakib Hadžiavdić","student II g. ETF-a u Istočnom Sarajevu, Odsjek za aut. i elektroniku",/fb_2012_2013/62_sakib_hadziavdic_student_ii_g._etfa_u_istocnom_sarajevu_odsjek_za_aut._i_elektroniku.jpg
 • "Hana Jusufbegović","studentica III g. FJU u Sarajevu, Odsjek za upravu",/fb_2012_2013/63_hana_jusufbegovic_studentica_iii_g._fju_u_sarajevu_odsjek_za_upravu.jpg
 • "Azra Livadić","studentica II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći",/fb_2012_2013/64_azra_livadic_studentica_ii_g._stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu_smjer_opci.jpg
 • "Anel Smajić","student I g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/65_anel_smajic_student_i_g._farmaceutskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Edina Livnjak","studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek elektroenergetika",/fb_2012_2013/66_edina_livnjak_studentica_iii_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_elektroenergetika.jpg
 • "Neira Sijamhodžić","studentica I g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik",/fb_2012_2013/67_neira_sijamhodzic_studentica_i_g._pfa_u_bihacu_odsjek_za_engleski_jezik.jpg
 • "Zijada Cakor","studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije",/fb_2012_2013/68_zijada_cakor_studentica_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_racunarstvo_i_poslovne_finansije.jpg
 • "Adela Halilagić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći",/fb_2012_2013/69_adela_halilagic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli_smjer_opci.jpg
 • "Tarik Redžić","student III g. FKS-a u Sarajevu, Odsjek za saobraćaj",/fb_2012_2013/70_tarik_redzic_student_iii_g._fksa_u_sarajevu_odsjek_za_saobracaj_smjer_cestovni.jpg
 • "Mersima Ramadanović","studentica IV g. FKKSS u Sarajevu, Odsjek za kriminologiju",/fb_2012_2013/71_mersima_ramadanovic_studentica_iv_g._fkkss_u_sarajevu_odsjek_za_kriminologiju.jpg
 • "Amar Logić","student II g. Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći",/fb_2012_2013/72_amar_logic_student_ii_g._masinskog_fakulteta_u_sarajevu_smjer_opci.jpg
 • "Elida Neković","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/fb_2012_2013/73_elida_nekovic_studentica_ii_g._pmfa_u_sarajevu_odsjek_za_fiziku.jpg
 • "Avdija Ibrahimović","student I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za historiju umjetnosti",/fb_2012_2013/74_avdija_ibrahimovic_student_i_g._ffa_u_sarajevu_odsjek_za_historiju_umjetnosti.jpg
 • "Amina Bralić","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2012_2013/75_amina_bralic_studentica_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Fatima Penava","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći",/fb_2012_2013/76_fatima_penava_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu_smjer_opci.jpg
 • "Melisa Ahmetović","studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za zaštitu okoline",/fb_2012_2013/77_melisa_ahmetovic_studentica_iv_g._tfa_u_tuzli_odsjek_za_zastitu_okoline.jpg
 • "Tahira Kulaš","studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Smjer za fizikalnu terapiju",/fb_2012_2013/78_tahira_kulas_studentica_iv_g._fzsa_u_sarajevu_smjer_za_fizikalnu_terapiju.jpg
 • "Dajana Pašić","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/fb_2012_2013/79_dajana_pasic_studentica_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_elektroenergetiku.jpg
 • "Azer Obradović","student I g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru",/fb_2012_2013/80_azer_obradovic_student_i_g._fakulteta_informacijskih_tehnologija_u_mostaru.jpg
 • "Merjem Rošić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2012_2013/U01_merjem_rosic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Meliha Kurtagić","učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2012_2013/U05_meliha_kurtagic_ucenica_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Edin Palić","učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2012_2013/U02_edin_palic_ucenik_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Sumejja Fazlić","učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2012_2013/U03_sumejja_fazlic_ucenica_iv_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Hamza Demirović","učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2012_2013/U04_hamza_demirovic_ucenik_iii_razreda_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu.jpg
 • "Nedžma Softić","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu",/fb_2012_2013/U07_nedzma_softic_ucenica_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Emin Grahić","učenik III razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu",/fb_2012_2013/U06_emin_grahic_ucenik_iii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Amina Aletić","učenica II razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu",/fb_2012_2013/U10_amina_aletic_ucenica_ii_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Belmin Memišević","učenik IV razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu",/fb_2012_2013/U08_belmin_memisevic_ucenik_iv_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Nejla Hozić","učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medreseu Sarajevu",/fb_2012_2013/U09_nejla_hozic_ucenica_iv_razreda_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu.jpg
 • "Hatidža Mahmutović","učenica IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2012_2013/U11_hatidza_mahmutovic_ucenica_iv_razreda_medrese_osman_ef._redzovic_u_visokom.jpg
 • "Mehmed Ketanović","učenik II razreda Behram-begove medreseu Tuzli",/fb_2012_2013/U14_mehmed_ketanovic_ucenik_ii_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Nudžejma Hazić","učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2012_2013/U12_nudzejma_hazic_ucenica_ii_razreda_medrese_osman_ef._redzovic_u_visokom.jpg
 • "Almedina Vrućak","učenica I razreda Behram-begove medreseu Tuzli",/fb_2012_2013/U13_almedina_vrucak_ucenica_i_razreda_behrambegove_medrese_u_tuzli.jpg
 • "Rašid Hušidić","učenik III razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2012_2013/U17_rasid_husidic_ucenik_iii_razreda_medrese_dzemaludin_causevic_u_cazinu.jpg
 • "Sara Brkić","učenica II razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2012_2013/U15_sara_brkic_ucenica_ii_razreda_medrese_dzemaludin_causevic_u_cazinu.jpg
 • "Dženeta Merzić","učenica II razreda Karađoz-begove medreseu Mostaru",/fb_2012_2013/U16_dzeneta_merzic_ucenica_ii_razreda_karadjozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Dževida Tarakčija","učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medreseu Travniku",/fb_2012_2013/U19_dzevida_tarakcija_ucenica_iv_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg
 • "Alma Muratspahić","učenica III razreda Karađoz-begove medreseu Mostaru",/fb_2012_2013/U18_alma_muratspahic_ucenica_iii_razreda_karadjozbegove_medrese_u_mostaru.jpg
 • "Halid Kasapović","učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2012_2013/U20_halid_kasapovic_ucenik_iv_razreda_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku.jpg