Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2011/2012 godina
title-leaf
pearson

Malikić Salem

student I godine II ciklusa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Salčić Aida

student II godine II ciklusa Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Glogić Irfan

student II godine II ciklusa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Djedović Almir

student III godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Galijašević Sanel

student II godine II ciklusa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Bjelić Ahmed

student II godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli

pearson

Vila Alija

student II godina Mašinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Zahirović Adnan

student IV godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Delić Ilma

student IV godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Bekrić Lejla

student IV godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Bušatlić Idriz

student IV godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Hankušić Emila

student III godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Smajić Fuad

student III godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Jašarević Semina

student II godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli

pearson

Čolić Emir

student II godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Brkan Maida

student IV godine Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Ramić Nermin

student I godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli

pearson

Nalbani Sabina

student V godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Balihodžić Lejla

student II godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Hodžić Ermin

student III godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Beširović Zinaida

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Halilagić Mirnesa

student I godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Guja Rijad

student I godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Hadžić Anesa

student III godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Delić Edina

student V godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Zahirović Semir

student II godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Vrbić Mirela

student III godine Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

pearson

Bajić Naida

student IV godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

pearson

Hambo Armin

student II godine Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mulahusić Asmira

student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Durek Ferida

student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Zoletić Mensur

student IV godine Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Stabančić Samra

student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Karić Zehrina

student IV godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

pearson

Mujkanović Midhet

student III godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Memić Arnela

student IV godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Ćurić Aida

student II godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Ahmetović Aldin

student V godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Beširović Nadira

student III godine Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Mujezinović Dženet

student III godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

pearson

Bešo Emin

student II godine Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Perenda Abida

student V godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Rahmanović Mevla

student II godine Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Batlak Sedad

student III godine Veterinarskog fakultet u Sarajevu

pearson

Livadić Azra

student I godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mustafić Zineta

student II godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Rahmanović Tarik

student III godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli

pearson

Mustačević Džejna

student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Tucaković Alen

student II godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

pearson

Omerović Amira

student IV godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Avdić Said

student II godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli

pearson

Hrnjičić Hana

student III godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli

pearson

Kurtić Vehid

student IV godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

pearson

Papić Elma

student III godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Đulović Razija

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Agić Armin

student V godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Trakić Lejla

student III godine Šumarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mušanović Dženana

student I godine Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

pearson

Kohnić Arman

student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Čano Lajla

student II godine Fakulteta zdravstenih studija u Sarajevu

pearson

Ibrahimović Amra

student IV godine Muzičke akademije u Sarajevu

pearson

Skrobo Rijad

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ćenan Naida

student I godine Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Fazlić Sumejja

III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Kriještorac Enes

II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Grbo Merjem

IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Hodžić Izet

IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Kordić Muamer

IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Ugarak Azra

IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Memišević Belmin

III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Jašarević Alma

IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Demir Armin

IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Sarajlić Omer

IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Mahmutović Hatidža

III razred Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Suljić Muhamed

IV razred Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom

pearson

Ketanović Mehmed

I razred Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Ahmić Merima

III razred Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Hušidić Rašid

II razred Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Begović Najda

IV razred Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu

pearson

Husić Edin

II razred Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Mujela Amina

III razred Karađoz-begove medrese u Mostaru

pearson

Durek Hidajeta

I razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

pearson

Ljuma Emina

II razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

 • "Malikić Salem","student I godine II ciklusa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/05_malikic_salem_student_i_godine_ii_ciklusa_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Salčić Aida","student II godine II ciklusa Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/08_salcic_aida_student_ii_godine_ii_ciklusa_filozofskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Glogić Irfan","student II godine II ciklusa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/06_glogic_irfan_student_ii_godine_ii_ciklusa_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Djedović Almir","student III godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/01_djedovic_almir_student_iii_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Galijašević Sanel","student II godine II ciklusa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/02_galijasevic_sanel_student_ii_godine_ii_ciklusa_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Bjelić Ahmed","student II godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli",/fb_2011_2012/03_bjelic_ahmed_student_ii_godine_fakulteta_elektrotehnike_u_tuzli.jpg
 • "Vila Alija","student II godina Mašinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/04_vila_alija_student_ii_godina_masinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Zahirović Adnan","student IV godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/07_zahirovic_adnan_student_iv_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Delić Ilma","student IV godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2011_2012/11_delic_ilma_student_iv_godine_fakulteta_islamskih_nauka_u_sarajevu.jpg
 • "Bekrić Lejla","student IV godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2011_2012/10_bekric_lejla_student_iv_godine_fakulteta_islamskih_nauka_u_sarajevu.jpg
 • "Bušatlić Idriz","student IV godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2011_2012/09_busatlic_idriz_student_iv_godine_fakulteta_islamskih_nauka_u_sarajevu.jpg
 • "Hankušić Emila","student III godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2011_2012/12_hankusic_emila_student_iii_godine_fakulteta_islamskih_nauka_u_sarajevu.jpg
 • "Smajić Fuad","student III godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2011_2012/13_smajic_fuad_student_iii_godine_fakulteta_islamskih_nauka_u_sarajevu.jpg
 • "Jašarević Semina","student II godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/15_jasarevic_semina_student_ii_godine_tehnoloskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Čolić Emir","student II godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fb_2011_2012/14_colic_emir_student_ii_godine_nastavnickog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Brkan Maida","student IV godine Pravnog fakulteta u Mostaru",/fb_2011_2012/16_brkan_maida_student_iv_godine_pravnog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Ramić Nermin","student I godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli",/fb_2011_2012/18_ramic_nermin_student_i_godine_fakulteta_elektrotehnike_u_tuzli.jpg
 • "Nalbani Sabina","student V godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/17_nalbani_sabina_student_v_godine_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Balihodžić Lejla","student II godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/19_balihodzic_lejla_student_ii_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Hodžić Ermin","student III godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/20_hodzic_ermin_student_iii_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Beširović Zinaida","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/23_besirovic_zinaida_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Halilagić Mirnesa","student I godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/22_halilagic_mirnesa_student_i_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Guja Rijad","student I godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/21_guja_rijad_student_i_godine_filozofskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Hadžić Anesa","student III godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/24_hadzic_anesa_student_iii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Delić Edina","student V godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/25_delic_edina_student_v_godine_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Zahirović Semir","student II godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/26_zahirovic_semir_student_ii_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Vrbić Mirela","student III godine Pedagoškog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/27_vrbic_mirela_student_iii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Bajić Naida","student IV godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu",/fb_2011_2012/29_bajic_naida_student_iv_godine_fakulteta_zdravstvenih_studija_u_sarajevu.jpg
 • "Hambo Armin","student II godine Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/28_hambo_armin_student_ii_godine_pravnog_fakulteta_u_sarajevu_odjel_u_gorazdu.jpg
 • "Mulahusić Asmira","student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/30_mulahusic_asmira_student_vi_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Durek Ferida","student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fb_2011_2012/32_durek_ferida_student_iii_godine_fakulteta_humanistickih_nauka_u_mostaru.jpg
 • "Zoletić Mensur","student IV godine Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/46_zoletic_mensur_student_iv_godine_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Stabančić Samra","student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/33_stabancic_samra_student_ii_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Karić Zehrina","student IV godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu",/fb_2011_2012/35_karic_zehrina_student_iv_godine_akademije_likovnih_umjetnosti_u_sarajevu.jpg
 • "Mujkanović Midhet","student III godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/34_mujkanovic_midhet_student_iii_godine_filozofskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Memić Arnela","student IV godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fb_2011_2012/36_memic_arnela_student_iv_godine_nastavnickog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Ćurić Aida","student II godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/37_curic_aida_student_ii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Ahmetović Aldin","student V godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/38_ahmetovic_aldin_student_v_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Beširović Nadira","student III godine Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/39_besirovic_nadira_student_iii_godine_filozofskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Mujezinović Dženet","student III godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu",/fb_2011_2012/41_mujezinovic_dzenet_student_iii_godine_fakulteta_politickih_nauka_u_sarajevu.jpg
 • "Bešo Emin","student II godine Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fb_2011_2012/40_beso_emin_student_ii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Perenda Abida","student V godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/44_perenda_abida_student_v_godine_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Rahmanović Mevla","student II godine Pravnog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/43_rahmanovic_mevla_student_ii_godine_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Batlak Sedad","student III godine Veterinarskog fakultet u Sarajevu",/fb_2011_2012/42_batlak_sedad_student_iii_godine_veterinarskog_fakultet_u_sarajevu.jpg
 • "Livadić Azra","student I godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/45_livadic_azra_student_i_godine_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Mustafić Zineta","student II godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/31_mustafic_zineta_student_ii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Rahmanović Tarik","student III godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli",/fb_2011_2012/47_rahmanovic_tarik_student_iii_godine_fakulteta_elektrotehnike_u_tuzli.jpg
 • "Mustačević Džejna","student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/48_mustacevic_dzejna_student_vi_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Tucaković Alen","student II godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu",/fb_2011_2012/49_tucakovic_alen_student_ii_godine_fakulteta_zdravstvenih_studija_u_sarajevu.jpg
 • "Omerović Amira","student IV godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/57_omerovic_amira_student_iv_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Avdić Said","student II godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli",/fb_2011_2012/51_avdic_said_student_ii_godine_fakulteta_elektrotehnike_u_tuzli.jpg
 • "Hrnjičić Hana","student III godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/52_hrnjicic_hana_student_iii_godine_tehnoloskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Kurtić Vehid","student IV godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/54_kurtic_vehid_student_iv_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Papić Elma","student III godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/53_papic_elma_student_iii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Đulović Razija","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/55_djulovic_razija_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Agić Armin","student V godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fb_2011_2012/50_agic_armin_student_v_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Trakić Lejla","student III godine Šumarskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/56_trakic_lejla_student_iii_godine_sumarskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Mušanović Dženana","student I godine Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu",/fb_2011_2012/58_musanovic_dzenana_student_i_godine_fakulteta_za_saobracaj_i_komunikacije_u_sarajevu.jpg
 • "Kohnić Arman","student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/62_kohnic_arman_student_ii_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Čano Lajla","student II godine Fakulteta zdravstenih studija u Sarajevu",/fb_2011_2012/60_cano_lajla_student_ii_godine_fakulteta_zdravstenih_studija_u_sarajevu.jpg
 • "Ibrahimović Amra","student IV godine Muzičke akademije u Sarajevu",/fb_2011_2012/61_ibrahimovic_amra_student_iv_godine_muzicke_akademije_u_sarajevu.jpg
 • "Skrobo Rijad","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2011_2012/63_skrobo_rijad_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Ćenan Naida","student I godine Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fb_2011_2012/59_cenan_naida_student_i_godine_gradjevinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Fazlić Sumejja","III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2011_2012/U02_fazlic_sumejja_iii_razred_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu_large.jpg
 • "Kriještorac Enes","II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2011_2012/U01_krijestorac_enes_ii_razred_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu_large.jpg
 • "Grbo Merjem","IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2011_2012/U04_grbo_merjem_iv_razred_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu_large.jpg
 • "Hodžić Izet","IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2011_2012/U03_hodzic_izet_iv_razred_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu_large.jpg
 • "Kordić Muamer","IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2011_2012/U05_kordic_muamer_iv_razred_prve_bosnjacke_gimnazije_u_sarajevu_large.jpg
 • "Ugarak Azra","IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2011_2012/U06_ugarak_azra_iv_razred_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu_large.jpg
 • "Memišević Belmin","III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2011_2012/U08_memisevic_belmin_iii_razred_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu_large.jpg
 • "Jašarević Alma","IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2011_2012/U07_jasarevic_alma_iv_razred_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu_large.jpg
 • "Demir Armin","IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2011_2012/U09_demir_armin_iv_razred_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu_large.jpg
 • "Sarajlić Omer","IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2011_2012/U10_sarajlic_omer_iv_razred_gazi_husrevbegove_medrese_u_sarajevu_large.jpg
 • "Mahmutović Hatidža","III razred Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2011_2012/U12_mahmutovic_hatidza_iii_razred_medrese_osman_ef._redzovic_u_visokom_large.jpg
 • "Suljić Muhamed","IV razred Medrese ''Osman ef. Redžović'' u Visokom",/fb_2011_2012/U11_suljic__muhamed_iv_razred_medrese_osman_ef._redzovic_u_visokom_large.jpg
 • "Ketanović Mehmed","I razred Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2011_2012/U13_ketanovic_mehmed_i_razred_behrambegove_medrese_u_tuzli_large.jpg
 • "Ahmić Merima","III razred Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2011_2012/U14_ahmic_merima_iii_razred_behrambegove_medrese_u_tuzli_large.jpg
 • "Hušidić Rašid","II razred Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2011_2012/U15_husidic_rasid_ii_razred_medrese_dzemaludin_causevic_u_cazinu_large.jpg
 • "Begović Najda","IV razred Medrese ''Džemaludin Čaušević'' u Cazinu",/fb_2011_2012/U16_begovic_najda_iv_razred_medrese_dzemaludin_causevic_u_cazinu_large.jpg
 • "Husić Edin","II razred Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2011_2012/U18_husic_edin_ii_razred_karadjozbegove_medrese_u_mostaru_large.jpg
 • "Mujela Amina","III razred Karađoz-begove medrese u Mostaru",/fb_2011_2012/U17_mujela_amina_iii_razred_karadjozbegove_medrese_u_mostaru_large.jpg
 • "Durek Hidajeta","I razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2011_2012/U19_durek_hidajeta_i_razred_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku_large.jpg
 • "Ljuma Emina","II razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku",/fb_2011_2012/U20_ljuma_emina_ii_razred_elci_ibrahimpasine_medrese_u_travniku_large.jpg