Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2007/2008 godina
title-leaf
pearson

Nahid Kovač

II godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Enes Habibović

IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Dževad Salihagić

IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Memfad Drkić

IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Muharem hfz. Šeperović

I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Lejla Mehmedović

II godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Vildana Čerim

III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Alma Džananović

III godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

pearson

Mirnesa Selimović

II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Elma Hodžić

IV godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ajiša Eškić

II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Selma Hodo

IV godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

pearson

Nihad Hodžić

II godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

pearson

Almedin Skopljaković

I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nadira Kovačević

III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Midhet Mujkanović

III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Fatima Karalić

III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

pearson

Ajla Lutvić

III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Samira Špago

IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

pearson

Hana Šačić

III razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu

pearson

Armina Fazlić

III razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu

pearson

Mirnela Golubović

III razred Srednje medicinske škole u Sarajevu

pearson

Muhamed Bajramović

III razred Behram-begove medrese u Tuzli

pearson

Muhamed Čanić

VI razred Međunarodne osnovne škole u Tuzli

 • "Nahid Kovač"," II godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2007_2008/Nahid_Kovac.jpg
 • "Enes Habibović"," IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2007_2008/Enes_Habibovic.jpg
 • "Dževad Salihagić"," IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2007_2008/Dzevad_Salihagic.jpg
 • "Memfad Drkić"," IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2007_2008/Memfad_Drkic.jpg
 • "Muharem hfz. Šeperović"," I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fb_2007_2008/Muharem-hfz-Seperovic.jpg
 • "Lejla Mehmedović"," II godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2007_2008/Lejla-Mehmedovic.jpg
 • "Vildana Čerim"," III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fb_2007_2008/Vildana_Cerim.jpg
 • "Alma Džananović"," III godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu",/fb_2007_2008/Alma_Dzananovic.jpg
 • "Mirnesa Selimović"," II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2007_2008/Mirnesa_Selimovic.jpg
 • "Elma Hodžić"," IV godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2007_2008/Elma_Hodzic.jpg
 • "Ajiša Eškić"," II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2007_2008/Ajisa_Eskic.jpg
 • "Selma Hodo"," IV godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu",/fb_2007_2008/Selma_Hodo.jpg
 • "Nihad Hodžić"," II godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu",/fb_2007_2008/Nihad_Hodzic.jpg
 • "Almedin Skopljaković"," I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fb_2007_2008/Almedin_Skopljakovic.jpg
 • "Nadira Kovačević"," III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2007_2008/Nadira_Kovacevic.jpg
 • "Midhet Mujkanović"," III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2007_2008/Midhet_Mujkanovic.jpg
 • "Fatima Karalić"," III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu",/fb_2007_2008/Fatima_Karalic.jpg
 • "Ajla Lutvić"," III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2007_2008/Ajla_Lutvic.jpg
 • "Samira Špago"," IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu",/fb_2007_2008/Samira_Spago.jpg
 • "Hana Šačić"," III razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu",/fb_2007_2008/Hana_Sacic.jpg
 • "Armina Fazlić"," III razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu",/fb_2007_2008/Armina_Fazlic.jpg
 • "Mirnela Golubović"," III razred Srednje medicinske škole u Sarajevu",/fb_2007_2008/Mirnela_Golubovic.jpg
 • "Muhamed Bajramović"," III razred Behram-begove medrese u Tuzli",/fb_2007_2008/Muhamed-Bajramovic.jpg
 • "Muhamed Čanić"," VI razred Međunarodne osnovne škole u Tuzli",/fb_2008_2009/Canic_Muhamed.jpg