Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2006/2007 godina
title-leaf
R.br. Ime i prezime Fakultet/Škola
Smail Hašarić IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Alem Koluh IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Admira Suljkanović III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Lejla hfz. Fulurija-Tutić IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Vildana Ćerim II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu
Alma Džananović II godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Najda Durmo II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Elma Hodžć III godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
Ajiša Eškić I godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Selma Hodo III godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu
Dženana Osmanović IV godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu
Nadira Kovačević II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Midhet Mujkanović II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Almedin Skopljaković IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Ajla Lutvić II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Samira Špago III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Edin Ušto III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Amila Hadžiabdić IV razred Prve gimnazije u Sarajevu
Hana Šačić II razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu
Armina Fazlić II razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu
Muhamed Bajramović II razred Behram-begove medrese u Tuzli
Muhamed Čanić VI razred Međunarodne osnovne škole u Tuzli