Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2005/2006 godina
title-leaf
R.br. Ime i prezime Fakultet/Škola
Nermin Botonjić III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Muhamed Okić III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Admira Suljkanović III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Lejla hfz. Fulurija-Tutić III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Elma Hodžić II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
Sanin Čolaković II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
Ediba Ćosić II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu
Edin Bajrić IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli
Vehid Ibišević IV godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Najda Durmo I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Omer Filipović IV godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Amina Smajlović III godina Veterinarskog fakulteta u Sarajevu
Selma Hodo II godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu
Vildana Čerim I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu
Amela Đozo I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu
Alma Džananović I godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Said Jašarević II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli
Nedžad Topalović IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Nihad Hodžić IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Ismail Bećar II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Esad Muratović I razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Almedin Skopljaković III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Lamija Subašić IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Samira Špago II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Haris Hrustanbegović I razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Hana Šačić I razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu
Adis Baručija II razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu
Armina Fazlić I razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu
Mirnesa Selimović IV razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu
Edna Ćemo I razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu
Amila Hadžiabdić III razred Prve gimnazije u Sarajevu
Amar Efendić I razred gimnazije u Zenici
Muamera Bećirović I razred gimnazije u Sarajevu
Arnela Džananović III razred Srednje medicinske škole u Sarajevu
Ajiša Eškić IV razred Srednje medicinske škole u Sarajevu
Mirnela Golubović I razred Srednje medicinske škole u Sarajevu
Haris Cerić III razred Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Sarajevu
Lejla Ibišević I razred Srednje drvno-šumarske škole u Sarajevu
Elma Čaušević IV razred Srednje trgovačke škole u Sarajevu
Nadira Kovačević I razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu