Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2004/2005 godina
title-leaf
R.br. Ime i prezime Fakultet/Škola
Sifet Suljić Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Edin Peštalić Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Muhamed Lepir Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Suad Behlulović Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Elma Hodžić I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
Ediba Ćosić I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu
Sanela Jukić I godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu
Sedina Hamza I godina Mašinskog fakulteta u Sarajevu
Selma Mezildžić II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu
Edin Širbegović I godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Nedžada Hasanbašić I godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu
Alisa Smajlović III godina Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu
Edin Bajrić III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli
Jasmina Huseinbegović II godina Prirodno–matematičkog fakulteta u Sarajevu
Amina Smajlović II godina Veterinarskog fakulteta u Sarajevu
Naza Selimović II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Nedžad Topalović III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Nihad Hodžić III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Ishak Bećar IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Mahir Mulić II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Lamija Subašić III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Anida Hasanović IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Samira Špago I razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Amra Hafizović IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Amela Đozo IV razred Učiteljske škole u Sarajevu
Alma Džananović IV razred Učiteljske škole u Sarajevu
Armina Kafedžić IV razred Učiteljske škole u Sarajevu
Manela Čaušević IV razred Srednje tekstilne škole u Sarajevu
Imran Lončarić I razred Srednje elektrotehničke škole u Sarajevu
Armin Fazlić III razred Druge gimnazije u Sarajevu
Najda Durmo IV razred Gimnazije “Dobrinja” u Sarajevu
Amila Hadžiabdić II razred Prve gimnazije u Sarajevu
Arnela Džananović II razred Srednje medicinske škole u Sarajevu
Nadina Tolja IV razred Srednje medicinske škole u Sarajevu
Indira Vegara IV razred Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Sarajevu
Haris Cerić II razred Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Sarajevu