Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2002/2003 godina
title-leaf
R.br. Ime i prezime Fakultet/Škola
Aida Ahmetović I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Edin Peštalić II godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Sanel Rogo III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Amina Jalovcić II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Aida Ahmetspahić II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Edina Agić III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu
Abdul-Aziz Drkić III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Adnan Halilović II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Amir Čauš IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Ishak Bećar II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Merima Šukrić IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Amela Jukić IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Merjem Ahmetović IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Anida Hasanović IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Sedina Hamza III razred Mašinske škole u Sarajevu
Selma Džubur IV razred Gimnazije “Dobrinja” u Sarajevu
Alma Džananović II razred Učiteljske škole u Sarajevu
Mersiha Čaušević IV razred Učiteljske škole u Sarajevu
Ernedina Turcalo IV razred Učiteljske škole u Sarajevu
Selma Mezildžić IV razred Prve gimnazije u Sarajevu
Sead Ćupina IV razred Medicinske škole u Sarajevu
Edin Bajrić II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli