Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'')

Školska/akademska 2001/2002 godina
title-leaf
R.br. Ime i prezime Fakultet/Škola
Muhamed Ništović IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Merima Šukrić III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Lejla Hadžović III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
Alija Pandur III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Adnan Čehajić IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Edin Glamočak IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
Fahrudin Sijamhodžić III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Dina Nadarević III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Said Mujakić IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Suada Mujakić IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Edin Bajrić I godina Filozofskog fakulteta u Tuzli