Stipendisti koje putem Fonda ''Bošnjaci'' stipendiraju druga pravna I fizička lica

Akademska 2022/2023. godina
title-leaf
pearson

Emina Buljubašić

studentica I g. FPTN u Sarajevu, Elektrotehnika i elektronika (Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić)

  • "Emina Buljubašić"," studentica I g. FPTN u Sarajevu, Elektrotehnika i elektronika (Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić)",/dpf_2022_2023/01-Emina-Buljubašić-studentica-I-g-FPTN-u-Sarajevu-Elektrotehnika-i-elektronika.jpg