Stipendisti koje putem Fonda ''Bošnjaci'' stipendiraju druga pravna I fizička lica

Akademska 2021/2022. godina
title-leaf
pearson

Nudžejma Halilović

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika (Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić)

  • "Nudžejma Halilović","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika (Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić)",/dpf_2021_2022/1_nudzejma_halilovic_pmf.jpg