Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Akademska 2020/2021. godina
title-leaf
pearson

Tarik Čorbo

Mašinski fakultet u Sarajevu,proglašen najuspješnijim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja Zlatna značka

pearson

Nejra Memedi

Filozofski fakultet u Sarajevu,dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Rijad Subašić

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,dobitnik priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Dženana Brčaninović

Pravni fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Tarik Bašić

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, dobitnik priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Velida Smajlović Aletić

Filozofski fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Amina Makić

Filozofski fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Melita Čoralić

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Sedina Hodžić

Tehnološki fakultet u Tuzli, dobitnica priznanja Student generacije Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

pearson

Adna Softić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Vahidin Hasic

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Dženeta Kudumović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu

pearson

Elmin Marevac

Politehnički fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

pearson

Edin Kohnić

Politehnički fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

pearson

Faris Alagić

Pravni fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

pearson

Emir Softić

Medicinski fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

pearson

Bakir Kudić

Medicinski fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja Ponos dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

pearson

Adisa Čengić

Medicinski fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Ponos dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

pearson

Amela Balić

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, dobitnica Plakete za studenticu sa najboljim prosjekom ocjena na odsjeku Socijalna pedagogija i duhovna skrb

 • "Tarik Čorbo","Mašinski fakultet u Sarajevu,proglašen najuspješnijim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja Zlatna značka",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/1_tarik_corbo.jpg
 • "Nejra Memedi","Filozofski fakultet u Sarajevu,dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/2_nejra_memedi.jpg
 • "Rijad Subašić","Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,dobitnik priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/3_rijad_subasic.jpg
 • "Dženana Brčaninović","Pravni fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu ",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/4_dzenana_brcaninovic.jpg
 • "Tarik Bašić","Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, dobitnik priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu ",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/5_tarik_basic.jpg
 • "Velida Smajlović Aletić","Filozofski fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu ",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/6_velida_smajlovic_aletic.jpg
 • "Amina Makić","Filozofski fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu ",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/7_amina_makic.jpg
 • "Melita Čoralić","Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/8_melita_coralic.jpg
 • "Sedina Hodžić","Tehnološki fakultet u Tuzli, dobitnica priznanja Student generacije Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/9_sedina_hodzic.jpg
 • "Adna Softić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/17_adna_softic.jpg
 • "Vahidin Hasic","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/10_vahidin_hasic.jpg
 • "Dženeta Kudumović","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu",fb_2021_2022/14_dzeneta_kudumovic_studentica_i_g_ii_ciklusa_studija_etf-a_u_sarajevu_racunarstvo_i_inf.jpg
 • "Elmin Marevac","Politehnički fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/11_elmin_marevac.jpg
 • "Edin Kohnić","Politehnički fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici ",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/12_edin_kohnic.jpg
 • "Faris Alagić","Pravni fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/13_faris_alagic.jpg
 • "Emir Softić","Medicinski fakultet u Zenici, dobitnik priznanja Povelja dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/14_emir_softic.jpg
 • "Bakir Kudić","Medicinski fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja Ponos dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/15_bakir_kudic.jpg
 • "Adisa Čengić","Medicinski fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja Ponos dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu",/fb_2021_2022/32_adisa_cengic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Amela Balić","Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, dobitnica Plakete za studenticu sa najboljim prosjekom ocjena na odsjeku Socijalna pedagogija i duhovna skrb",nauspjesniji_studenti_fonda_2020_2021/16_amela_balic.jpg