Stipendisti koje putem Fonda ''Bošnjaci'' stipendiraju druga pravna I fizička lica

Akademska 2020/2021 godina
title-leaf
pearson

Belmina Čoloman

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Fizika (Finansijska sredstva obezbjeđuje Prof.dr. Admir Greljo)

pearson

Adna Đelilović

studentica VI g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu (Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić)

  • "Belmina Čoloman","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Fizika (Finansijska sredstva obezbjeđuje Prof.dr. Admir Greljo)",/dpf_2020_2021/01_belmina_coloman_studentica_iv_g_pmf-a_u_tuzli_fizika.jpg
  • "Adna Đelilović","studentica VI g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu (Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić)",/dpf_2020_2021/02_adna_djelilovic_studentica_vi_g__stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg