Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2019/2020 godina
title-leaf
pearson

Amra Haznedarević

studentica I g. Master studija PF-a u Sarajevu, Kultura življenja i tehnički odgoj

pearson

Nesib Omerdić

student II g. FF-a u Sarajevu, Francuski jezik i književnost

pearson

Elma Meša

studentica II g. Master studija FF-a u Sarajevu, BHS jezik i književnost

pearson

Anida Ibričić

studentica II g. Master studija FF-a u Sarajevu, Latinski jezik

pearson

Nihada Habibović

studentica IV g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Merisa Živojević

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost

pearson

Merjema Karalić

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Aldin Dželo

student I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika

pearson

Sadžida Drpljanin

studentica I g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Adelisa Softić

studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Matematika

pearson

Ramiz Petak

student III g. PMF-a u Sarajevu, Geografija

pearson

Kerima Aganović

studentica I g. Master studija FKKSS-e u Sarajevu, Kriminologija

pearson

Amila Alić

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Eldar Muratović

student I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika

pearson

Mediha Šakić

studentica I g. FZS-a u Sarajevu, Laboratorijske tehnologije

pearson

Fatima Bosnić

studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Teološki

pearson

Lamija Ugarak

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost

pearson

Sanita Šahić

studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Emina Lišančić

studentica IV g. FKKSS-e u Sarajevu, Kriminologija

pearson

Šemsudin Porčić

student V g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Melisa Šehić

studentica II g. FZS-a u Sarajevu, Fizioterapija

pearson

Amna Čengić

studentica V g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amar Hamzakadić

student I g. MF-a u Sarajevu, Mašinske konstrukcije

pearson

Emina Jusufović

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Lejla Rahman

studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije

pearson

Edin Dugić

student III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amina Osmančević

studentica I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nejla Nukić

studentica II g. PF-a u Sarajevu, Razredna nastava

pearson

Mehmed Mujabašić

student I g. FF-a u Sarajevu, Psihologija

pearson

Amra Hodžić

studentica III g. PF-a u Sarajevu, Predškolski odgoj

pearson

Amina Šabotić

studentica I g. EF-a u Sarajevu, Menadžment

pearson

Aldin Karić

student I g. Master studija TF-a u Tuzli, Prehrambena tehnologija

pearson

Edina Serdarević

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Sumeja Veladžić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Aldin Omerović

student I g. Master studija RGGF-a u Tuzli, Građevinarstvo

pearson

Merima Osmanović

studentica I g. FF-a u Tuzli, Politologija

pearson

Rejhana Ramić

studentica II g. FF-a u Tuzli, Predškolski odgoj i obrazovanje

pearson

Džejlan Ikanović

student III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Emina Karić

studentica I g. Master studija Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Emina Begić

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Elmedin Hujdur

student I g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Mevludina Berković

studentica III g. EF-a u Tuzli, Ekonomija

pearson

Amina Hadžikadunić

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Razredna nastava

pearson

Sanel Novalić

student I g. FIT-a u Mostaru, Softversko inžinjerstvo

pearson

Mirzana Hajdarević

studentica III g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost

pearson

Merjema Jelovac

studentica I g. FIT-a u Mostaru, Softversko inžinjerstvo

pearson

Ahmed Oruč

student IV g. Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Vildana Neslanović

studentica IV g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost

pearson

Nejra Ibrahimagić

studentica III g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment

pearson

Emin Čobo

student I g. Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Ajla Karajkić

studentica I g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost

pearson

Fatima Gazić

studentica III g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost

pearson

Adnan Kovačević

student IV g. BF-a u Bihaću, Poljoprivredni

pearson

Zerina Spahić

studentica I g. Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Nejra Halilović

studentica I g. Politehničkog fakulteta u Zenici

pearson

Adnan Čaušević

student III g. TF-a u Bihaću, Mašinski

pearson

Ajla Mešić

studentica II g. PF-a u Bihaću, Bosanski jezik i književnost

pearson

Aida Haščić

studentica II g. FZS-a u Bihaću, Fizikalna terapija

pearson

Kemal Havić

student III g. TF-a u Bihaću, Mašinski

pearson

Ajla Suljić

studentica IV g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment

pearson

Ajka Čirkić

studentica III g. VMŠ-e u Prijedoru, Medicinsko-laboratorijsko inžinjerstvo

pearson

Senad Kušmić

student IV g. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Denisa Delić

studentica III g. FA-a u Banjoj Luci, Njemački jezik i književnost

pearson

Dalila Palavra

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Književnost naroda BiH

pearson

Tarik Mujčić

student II g. ETF-a u Banjoj Luci, Računarstvo i informatika

 • "Amra Haznedarević","studentica I g. Master studija PF-a u Sarajevu, Kultura življenja i tehnički odgoj",/fz_2019_2020/01_amra_haznedarevic_studentica_i_g_master_studija_pf-a_u_sarajevu_kultura_zivljenja_i_tehnic.jpg
 • "Nesib Omerdić","student II g. FF-a u Sarajevu, Francuski jezik i književnost",/fz_2019_2020/02_nesib_omerdic_student_ii_g_ff-a_u_sarajevu_francuski_jezik_i_knj.jpg
 • "Elma Meša","studentica II g. Master studija FF-a u Sarajevu, BHS jezik i književnost",/fz_2019_2020/03_elma_mesa_studentica_ii_g_master_studija_ff-a_u_sarajevu_bhs_jezik_i_knj.jpg
 • "Anida Ibričić","studentica II g. Master studija FF-a u Sarajevu, Latinski jezik",/placeholder-girl.jpg
 • "Nihada Habibović","studentica IV g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/05_nihada_habibovic_studentica_iv_g_farmaceutskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Merisa Živojević","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost",/fz_2019_2020/06_merisa_zivojevic_studentica_iii_g_ff-a_u_sarajevu_arapski_jezik_i_knj.jpg
 • "Merjema Karalić","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/07_merjema_karalic_studentica_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Aldin Dželo","student I g. ETF-a u Sarajevu, Automatika i elektronika",/fz_2019_2020/08_aldin_dzelo_student_i_g_etf-a_u_sarajevu_automatika_i_ele.jpg
 • "Sadžida Drpljanin","studentica I g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fz_2019_2020/09_sadzida_drpljanin_studentica_i_g_fzs-a_u_sarajevu_radioloske_teh.jpg
 • "Adelisa Softić","studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Matematika",/fz_2019_2020/10_adelisa_softic_studentica_ii_g_pmf-a_u_sarajevu_ma.jpg
 • "Ramiz Petak","student III g. PMF-a u Sarajevu, Geografija",/fz_2019_2020/11_ramiz_petak_student_iii_g_pmf-a_u_sarajevu_ge.jpg
 • "Kerima Aganović","studentica I g. Master studija FKKSS-e u Sarajevu, Kriminologija",/fz_2019_2020/12_kerima_aganovic_studentica_i_g_master_studija_fkkss-e_u_sarajevu_krimi.jpg
 • "Amila Alić","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/13_amila_alic_studentica_v_g_medicinskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Eldar Muratović","student I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika",/fz_2019_2020/14_eldar_muratovic_student_i_g_pmf-a_u_sarajevu_ma.jpg
 • "Mediha Šakić","studentica I g. FZS-a u Sarajevu, Laboratorijske tehnologije",/fz_2019_2020/15_mediha_sakic_studentica_i_g_fzs-a_u_sarajevu_laboratorijske_teh.jpg
 • "Fatima Bosnić","studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Teološki",/fz_2019_2020/16_fatima_bosnic_studentica_iii_g_fin-a_u_sarajevu_.jpg
 • "Lamija Ugarak","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost",/fz_2019_2020/17_lamija_ugarak_studentica_iii_g_ff-a_u_sarajevu_turski_jezik_i_knj.jpg
 • "Sanita Šahić","studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fz_2019_2020/18_sanita_sahic_studentica_i_g_pmf-a_u_sarajevu.jpg
 • "Emina Lišančić","studentica IV g. FKKSS-e u Sarajevu, Kriminologija",/fz_2019_2020/19_emina_lisancic_studentica_iv_g_fkkss-e_u_sarajevu_krimi.jpg
 • "Šemsudin Porčić","student V g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2019_2020/20_semsudin_porcic_student_v_g_medicinskog_fakulteta_u_ban.jpg
 • "Melisa Šehić","studentica II g. FZS-a u Sarajevu, Fizioterapija",/fz_2019_2020/21_melisa_sehic_studentica_ii_g_fzs-a_u_sarajevu_fizio.jpg
 • "Amna Čengić","studentica V g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/22_amna_cengic_studentica_v_g_farmaceutskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Amar Hamzakadić","student I g. MF-a u Sarajevu, Mašinske konstrukcije",/fz_2019_2020/23_amar_hamzakadic_student_i_g_mf-a_u_sarajevu_masinske_kons.jpg
 • "Emina Jusufović","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/24_emina_jusufovic_studentica_iv_g_pravnog_fakulteta_u_.jpg
 • "Lejla Rahman","studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Radiološke tehnologije",/fz_2019_2020/25_lejla_rahman_studentica_iv_g_fzs-a_u_sarajevu_radioloske_teh.jpg
 • "Edin Dugić","student III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/26_edin_dugic_student_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Amina Osmančević","studentica I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/27_amina_osmancevic_studentica_i_g_stomatoloskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Nejla Nukić","studentica II g. PF-a u Sarajevu, Razredna nastava",/fz_2019_2020/28_nejla_nukic_studentica_ii_g_pf-a_u_sarajevu_razredna.jpg
 • "Mehmed Mujabašić","student I g. FF-a u Sarajevu, Psihologija",/fz_2019_2020/29_mehmed_mujabasic_student_i_g_ff-a_u_sarajevu_psi.jpg
 • "Amra Hodžić","studentica III g. PF-a u Sarajevu, Predškolski odgoj",/fz_2019_2020/30_amra_hodzic_studentica_iii_g_pf-a_u_sarajevu_predskols.jpg
 • "Amina Šabotić","studentica I g. EF-a u Sarajevu, Menadžment",/fz_2019_2020/31_amina_sabotic_studentica_i_g_ef-a_u_sarajevu_me.jpg
 • "Aldin Karić","student I g. Master studija TF-a u Tuzli, Prehrambena tehnologija",/fz_2019_2020/32_aldin_karic_student_i_g_master_studija_tf-a_u_tuzli_prehrambena_teh.jpg
 • "Edina Serdarević","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2019_2020/33_edina_serdarevic_studentica_i_g_medicinskog_fakulteta_u_.jpg
 • "Sumeja Veladžić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2019_2020/34_sumeja_veladzic_studentica_ii_g_medicinskog_fakulteta.jpg
 • "Aldin Omerović","student I g. Master studija RGGF-a u Tuzli, Građevinarstvo",/fz_2019_2020/35_aldin_omerovic_student_i_g_master_studija_rggf-a_u_tuzli_gradjev.jpg
 • "Merima Osmanović","studentica I g. FF-a u Tuzli, Politologija",/fz_2019_2020/36_merima_osmanovic_studentica_i_g_ff-a_u_tuzli_poli.jpg
 • "Rejhana Ramić","studentica II g. FF-a u Tuzli, Predškolski odgoj i obrazovanje",/fz_2019_2020/37_rejhana_ramic_studentica_ii_g_ff-a_u_tuzli_predskolski_odgoj_i_obr.jpg
 • "Džejlan Ikanović","student III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2019_2020/38_dzejlan_ikanovic_student_iii_g_medicinskog_fakulteta.jpg
 • "Emina Karić","studentica I g. Master studija Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2019_2020/39_emina_karic_studentica_i_g_master_studija_medicinskog_fakulteta.jpg
 • "Emina Begić","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2019_2020/40_emina_begic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta.jpg
 • "Elmedin Hujdur","student I g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2019_2020/41_elmedin_hujdur_student_i_g_medicinskog_fakulteta.jpg
 • "Mevludina Berković","studentica III g. EF-a u Tuzli, Ekonomija",/fz_2019_2020/42_mevludina_berkovic_studentica_iii_g_ef-a_u_tuzli_e.jpg
 • "Amina Hadžikadunić","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Razredna nastava",/fz_2019_2020/43_amina_hadzikadunic_studentica_iv_g_ff-a_u_tuzli_razredna.jpg
 • "Sanel Novalić","student I g. FIT-a u Mostaru, Softversko inžinjerstvo",/fz_2019_2020/44_sanel_novalic_student_i_g_fit-a_u_mostaru_softversko_inzi.jpg
 • "Mirzana Hajdarević","studentica III g. FF-a u Tuzli, Njemački jezik i književnost",/fz_2019_2020/45_mirzana_hajdarevic_studentica_iii_g_ff-a_u_tuzli_njemacki_jezik_i_knj.jpg
 • "Merjema Jelovac","studentica I g. FIT-a u Mostaru, Softversko inžinjerstvo",/fz_2019_2020/46_merjema_jelovac_studentica_i_g_fit-a_u_mostaru_softversko_inzi.jpg
 • "Ahmed Oruč","student IV g. Pravnog fakulteta u Zenici",/fz_2019_2020/47_ahmed_oruc_student_iv_g_pravnog_fakulteta_.jpg
 • "Vildana Neslanović","studentica IV g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost",/fz_2019_2020/48_vildana_neslanovic_studentica_iv_g_ff-a_u_zenici_engleski_jezik_i_knj.jpg
 • "Nejra Ibrahimagić","studentica III g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment",/fz_2019_2020/49_nejra_ibrahimagic_studentica_iii_g_ef-a_u_zenici_racunovodstveni_i_revizijski_me.jpg
 • "Emin Čobo","student I g. Pravnog fakulteta u Zenici",/fz_2019_2020/50_emin_cobo_student_i_g_pravnog_fakulteta_.jpg
 • "Ajla Karajkić","studentica I g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost",/fz_2019_2020/51_ajla_karajkic_studentica_i_g_ff-a_u_zenici_engleski_jezik_i_knj.jpg
 • "Fatima Gazić","studentica III g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost",/fz_2019_2020/52_fatima_gazic_studentica_iii_g_ipf-a_u_zenici_arapski_jezik_i_knj.jpg
 • "Adnan Kovačević","student IV g. BF-a u Bihaću, Poljoprivredni",/fz_2019_2020/53_adnan_kovacevic_student_iv_g_bf-a_u_bihacu_poljop.jpg
 • "Zerina Spahić","studentica I g. Pravnog fakulteta u Zenici",/fz_2019_2020/54_zerina_spahic_studentica_i_g_pravnog_fakulteta_.jpg
 • "Nejra Halilović","studentica I g. Politehničkog fakulteta u Zenici",/fz_2019_2020/55_nejra_halilovic_studentica_i_g_politehnickog_fakulteta_.jpg
 • "Adnan Čaušević","student III g. TF-a u Bihaću, Mašinski",/fz_2019_2020/56_adnan_causevic_student_iii_g_tf-a_u_bihacu_.jpg
 • "Ajla Mešić","studentica II g. PF-a u Bihaću, Bosanski jezik i književnost",/fz_2019_2020/57_ajla_mesic_studentica_ii_g_pf-a_u_bihacu_bosanski_jezik_i_knj.jpg
 • "Aida Haščić","studentica II g. FZS-a u Bihaću, Fizikalna terapija",/fz_2019_2020/58_aida_hascic_studentica_ii_g_fzs-a_u_bihacu_fizikalna_.jpg
 • "Kemal Havić","student III g. TF-a u Bihaću, Mašinski",/fz_2019_2020/59_kemal_havic_student_iii_g_tf-a_u_bihacu_.jpg
 • "Ajla Suljić","studentica IV g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment",/fz_2019_2020/60_ajla_suljic_studentica_iv_g_ef-a_u_zenici_racunovodstveni_i_revizijski_me.jpg
 • "Ajka Čirkić","studentica III g. VMŠ-e u Prijedoru, Medicinsko-laboratorijsko inžinjerstvo",/fz_2019_2020/61_ajka_cirkic_studentica_iii_g_vms-e_u_prijedoru_medicinsko-laboratorijsko_inzi.jpg
 • "Senad Kušmić","student IV g. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2019_2020/62_senad_kusmic_student_iv_g_pravnog_fakulteta_u_ban.jpg
 • "Denisa Delić","studentica III g. FA-a u Banjoj Luci, Njemački jezik i književnost",/fz_2019_2020/63_denisa_delic_studentica_iii_g_fa-a_u_banjoj_luci_njemacki_jezik_i_knj.jpg
 • "Dalila Palavra","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Književnost naroda BiH",/fz_2019_2020/64_dalila_palavra_studentica_ii_g_ff-a_u_sarajevu_knjizevnost_na.jpg
 • "Tarik Mujčić","student II g. ETF-a u Banjoj Luci, Računarstvo i informatika",/fz_2019_2020/65_tarik_mujcic_student_ii_g_etf-a_u_banjoj_luci_racunarstvo_i_inf.jpg