Stipendisti koje putem Fonda ''Bošnjaci'' stipendiraju druga pravna I fizička lica

Akademska 2019/2020 godina
title-leaf
pearson

Harun Spahić

student I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu,(Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo)

pearson

Sara El Naim

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu,(Finansijska sredstva obezbjeđuje Bihexo d.o.o. Sarajevo)

  • "Harun Spahić","student I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu,(Finansijska sredstva obezbjeđuje Lampa Studio d.o.o. Sarajevo)",/dpf_2019_2020/01_harun_spahic.jpg
  • "Sara El Naim","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu,(Finansijska sredstva obezbjeđuje Bihexo d.o.o. Sarajevo)",/dpf_2019_2020/02_sara_el_naim.jpg