Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Akademska 2018/2019. godina
title-leaf
pearson

Abdulah Jašarević

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za fiziku, proglašen najuspješnijim studentom drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja ''Zlatna značka''

pearson

Amna Muhamedović

Pravni fakultet u Sarajevu, proglašena najuspješnijom studenticom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnica priznanja ''Zlatna značka''

pearson

Ajdin Palavrić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za fiziku, proglašen najuspješnijim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja ''Zlatna značka''

pearson

Nirma Poljo

Pravni fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja "Srebrena značka'' Univerziteta u Sarajevu

pearson

Mersad Čobo

Islamski pedagoški fakultet u Zenici, dobitnik priznanja ''Povelja dekana'' Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Ermina Sadiković

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Srebrena značka'' Univerziteta u Sarajevu

pearson

Amela Balić

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, dobitnica ''Plakete'' najboljeg studenta Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Eldar Ćerim

Islamski pedagoški fakultet u Zenici, dobitnik priznanja ''Povelja rektora'' Univerziteta u Zenici

  • "Abdulah Jašarević","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za fiziku, proglašen najuspješnijim studentom drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja ''Zlatna značka''",/10/abdulah_jasarevic.jpg
  • "Amna Muhamedović","Pravni fakultet u Sarajevu, proglašena najuspješnijom studenticom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnica priznanja ''Zlatna značka''",/10/amna_muhamedovic.jpg
  • "Ajdin Palavrić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za fiziku, proglašen najuspješnijim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja ''Zlatna značka''",/10/ajdin_palavric.jpg
  • "Nirma Poljo","Pravni fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ""Srebrena značka'' Univerziteta u Sarajevu",/10/nirma_poljo.jpg
  • "Mersad Čobo","Islamski pedagoški fakultet u Zenici, dobitnik priznanja ''Povelja dekana'' Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/10/mersad_cobo.jpg
  • "Ermina Sadiković","Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Srebrena značka'' Univerziteta u Sarajevu",/10/ermina_sadikovic.jpg
  • "Amela Balić","Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, dobitnica ''Plakete'' najboljeg studenta Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću",/10/amela_balic.jpg
  • "Eldar Ćerim","Islamski pedagoški fakultet u Zenici, dobitnik priznanja ''Povelja rektora'' Univerziteta u Zenici",/10/eldar_cerim.jpg