Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2017/2018 godina
title-leaf
pearson

Amila Alić

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Irnis Bišćo

student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nasiha Imamović

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Arapski i turski jezik

pearson

Tifa Šibonjić

studentica III g. EF-a u Sarajevu, Menadžment

pearson

Normedin Hasanagić

student II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amra Haznedarević

studentica III g. PF-a u Sarajevu, Kultura življenja i tehnički odgoj

pearson

Anida Ibričić

studentica III g. FF-a u Sarajevu, Latinski jezik i bibliotekarstvo

pearson

Rifat Bilčević

student II g. FF-a u Sarajevu, Arapski i turski jezik

pearson

Fehima Ugarak

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Fizika

pearson

Selma Jukić

studentica III g. AF-a u Sarajevu, Arhitektura

pearson

Muharem Salkica

student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija

pearson

Dženana Brčaninović

studentica I g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Selma Selimović

studentica IV g. FE-e u Tuzli, Automatika i robotika

pearson

Muhamed Šišić

student III g. TF-a u Tuzli, Prehrambene tehnologije

pearson

Azra Husarić

studentica IV g. FF-a u Tuzli, Žurnalistika

pearson

Aldin Omerović

student III g. RGGF-a u Tuzli, Građevinarstvo

pearson

Belmina Čoloman

studentica I g. PMF-a u Tuzli, Fizika

pearson

Avdo Seferović

student II g. FE-e u Tuzli, Tehnički odgoj i informatika

pearson

Enisa Halilčević

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Eldar Ibrić

student II g. MF-a u Tuzli, Proizvodno mašinstvo

pearson

Mihreta Mustafić

studentica II g. FE-e u Tuzli, Elektrotehnika i računarstvo

pearson

Anela Jahić

studentica IV g. FE-e u Tuzli, Elektrotehnika i sistemi konverzije energije

pearson

Amina Ahmetović

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Mahira Tankić

studentica III g. FE-e u Tuzli, Automatika i robotika

pearson

Šahzudin Mahmić

student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Amna Kurić

studentica II g. FHN-a u Mostaru, Engleski jezik i književnost

pearson

Salih Agić

student II g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Emina Čustović

studentica III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Nisvet Mujkić

student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Selma Bajrektarević

studentica III g. NF-a u Mostaru, Biologija

pearson

Saima Bećić

studentica II g. Studija zdravstvena njega u Mostaru

pearson

Adnan Pašić

student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Lejla Špago

studentica III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Alem Tatarević

student II g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Seada Čehić

studentica II g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Agan Hamzakadić

student I g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering

pearson

Šeherzada Šakić

studentica III g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment

pearson

Emina Buljubašić

studentica IV g. FF-a u Zenici, Kulturalni studij

pearson

Amina Kobilica

studentica IV g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost

pearson

Ajla Bešo

studentica III g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo

pearson

Šefika Heganović

studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava

pearson

Emina Muslimović

studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava

pearson

Vildana Neslanović

studentica II g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost

pearson

Naida Smajić

studentica IV g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo

pearson

Nejra Ibrahimagić

studentica I g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment

pearson

Šejla Bektaš

studentica III g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost

pearson

Mersida Kovač

studentica I g. MF-a u Zenici, Inženjerski dizajn proizvoda

pearson

Emina Merdić

studentica I g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost

pearson

Emina Halilović

studentica IV g. TF-a u Bihaću, Tekstilni – Dizajn

pearson

Emina Gradinović

studentica IV g. BF-a u Bihaću, Prehrambena tehnologija

pearson

Asmira Ramić

studentica I g. TF-a u Bihaću, Mašinski

pearson

Hidajeta Durek

studentica III g. IPF-a u Bihaću, Islamska vjeronauka

pearson

Dženan Bajrić

student III g. TF-a u Bihaću, Mašinski - Proizvodno-konstrukcioni

pearson

Šejla Sefić

studentica III g. PF-a u Bihaću, Engleski jezik i književnost

pearson

Aiša Bosnić

studentica III g. Visoke zdravstvene škole u Bihaću, Sestrinstvo

pearson

Amar Zejnić

student III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb

pearson

Merjem Kanurić

studentica III g. IPF-a u Bihaću, Islamska vjeronauka

pearson

Sajra Bešić

studentica I g. PF-a u Bihaću, Engleski jezik

pearson

Admir Midžić

student III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb

pearson

Lejla Durić

studentica I g. FZS-a u Bihaću, Sestrinstvo

pearson

Šemsudin Porčić

student III g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Denisa Delić

studentica I g. FF-a u Banjoj Luci, Njemački jezik i književnost

pearson

Senad Kušmić

student II g. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Hana Tabaković

studentica III g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Jasmin Muhamedagić

student IV g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

 • "Amila Alić","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2017_2018/01_amila_alic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Irnis Bišćo","student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2017_2018/02_irnis_bisco_student_vi_g_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Nasiha Imamović","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Arapski i turski jezik",/fz_2017_2018/03_nasiha_imamovic_studentica_ii_g_ffa_u_sarajevu_arapski_i_turski_jezik.jpg
 • "Tifa Šibonjić","studentica III g. EF-a u Sarajevu, Menadžment",/fz_2017_2018/04_tifa_sibonjic_studentica_iii_g_efa_u_sarajevu_menadzment.jpg
 • "Normedin Hasanagić","student II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2017_2018/05_normedin_hasanagic_student_ii_g_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amra Haznedarević","studentica III g. PF-a u Sarajevu, Kultura življenja i tehnički odgoj",/fz_2017_2018/06_amra_haznedarevic_studentica_iii_g_pfa_u_sarajevu_kultura_zivljenja_i_tehnicki_odgoj.jpg
 • "Anida Ibričić","studentica III g. FF-a u Sarajevu, Latinski jezik i bibliotekarstvo",/placeholder-girl.jpg
 • "Rifat Bilčević","student II g. FF-a u Sarajevu, Arapski i turski jezik",/fz_2017_2018/08_rifat_bilcevic_student_ii_g_ffa_u_sarajevu_arapski_i_turski_jezik.jpg
 • "Fehima Ugarak","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Fizika",/fz_2017_2018/09_fehima_ugarak_studentica_iv_g_pmfa_u_sarajevu_fizika.jpg
 • "Selma Jukić","studentica III g. AF-a u Sarajevu, Arhitektura",/placeholder-girl.jpg
 • "Muharem Salkica","student II g. FIN-a u Sarajevu, Islamska teologija",/fz_2017_2018/11_muharem_salkica_student_ii_g_fina_u_sarajevu_islamska_teologija.jpg
 • "Dženana Brčaninović","studentica I g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2017_2018/12_dzenana_brcaninovic_studentica_i_g_pravnog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Selma Selimović","studentica IV g. FE-e u Tuzli, Automatika i robotika",/fz_2017_2018/13_selma_selimovic_studentica_iv_g_fee_u_tuzli_automatika_i_robotika.jpg
 • "Muhamed Šišić","student III g. TF-a u Tuzli, Prehrambene tehnologije",/fz_2017_2018/14_muhamed_sisic_student_iii_g_tfa_u_tuzli_prehrambene_tehnologije.jpg
 • "Azra Husarić","studentica IV g. FF-a u Tuzli, Žurnalistika",/fz_2017_2018/15_azra_husaric_studentica_iv_g_ffa_u_tuzli_zurnalistika.jpg
 • "Aldin Omerović","student III g. RGGF-a u Tuzli, Građevinarstvo",/fz_2017_2018/16_aldin_omerovic_student_iii_g_rggfa_u_tuzli_gradevinarstvo.jpg
 • "Belmina Čoloman","studentica I g. PMF-a u Tuzli, Fizika",/fz_2017_2018/17_belmina_coloman_studentica_i_g_pmfa_u_tuzli_fizika.jpg
 • "Avdo Seferović","student II g. FE-e u Tuzli, Tehnički odgoj i informatika",/fz_2017_2018/18_avdo_seferovic_student_ii_g_fee_u_tuzli_tehnicki_odgoj_i_informatika.jpg
 • "Enisa Halilčević","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2017_2018/19_enisa_halilcevic_studentica_v_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Eldar Ibrić","student II g. MF-a u Tuzli, Proizvodno mašinstvo",/fz_2017_2018/20_eldar_ibric_student_ii_g_mfa_u_tuzli_proizvodno_masinstvo.jpg
 • "Mihreta Mustafić","studentica II g. FE-e u Tuzli, Elektrotehnika i računarstvo",/fz_2017_2018/21_mihreta_mustafic_studentica_ii_g_fee_u_tuzli_elektrotehnika_i_racunarstvo.jpg
 • "Anela Jahić","studentica IV g. FE-e u Tuzli, Elektrotehnika i sistemi konverzije energije",/fz_2017_2018/22_anela_jahic_studentica_iv_g_fee_u_tuzli_elektrotehnika_i_sistemi_konverzije_energije.jpg
 • "Amina Ahmetović","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2017_2018/23_amina_ahmetovic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Mahira Tankić","studentica III g. FE-e u Tuzli, Automatika i robotika",/fz_2017_2018/24_mahira_tankic_studentica_iii_g_fee_u_tuzli_automatika_i_robotika.jpg
 • "Šahzudin Mahmić","student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/25_sahzudin_mahmic_student_iii_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Amna Kurić","studentica II g. FHN-a u Mostaru, Engleski jezik i književnost",/fz_2017_2018/26_amna_kuric_studentica_ii_g_fhna_u_mostaru_engleski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Salih Agić","student II g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/27_salih_agic_student_ii_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Emina Čustović","studentica III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/placeholder-girl.jpg
 • "Nisvet Mujkić","student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/29_nisvet_mujkic_student_iii_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Selma Bajrektarević","studentica III g. NF-a u Mostaru, Biologija",/fz_2017_2018/30_selma_bajrektarevic_studentica_iii_g_nfa_u_mostaru_biologija.jpg
 • "Saima Bećić","studentica II g. Studija zdravstvena njega u Mostaru",/fz_2017_2018/31_saima_becic_studentica_ii_g_studija_zdravstvena_njega_u_mostaru.jpg
 • "Adnan Pašić","student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/32_adnan_pasic_student_iii_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Lejla Špago","studentica III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/33_lejla_spago_studentica_iii_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Alem Tatarević","student II g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/34_alem_tatarevic_student_ii_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Seada Čehić","studentica II g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/35_seada_cehic_studentica_ii_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Agan Hamzakadić","student I g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering",/fz_2017_2018/36_agan_hamzakadic_student_i_g_fita_u_mostaru_softverski_inzinjering.jpg
 • "Šeherzada Šakić","studentica III g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment",/fz_2017_2018/37_seherzada_sakic_studentica_iii_g_efa_u_zenici_racunovodstveni_i_revizijski_menadzment.jpg
 • "Emina Buljubašić","studentica IV g. FF-a u Zenici, Kulturalni studij",/fz_2017_2018/38_emina_buljubasic_studentica_iv_g_ffa_u_zenici_kulturalni_studij.jpg
 • "Amina Kobilica","studentica IV g. IPF-a u Zenici, Arapski jezik i književnost",/fz_2017_2018/39_amina_kobilica_studentica_iv_g_ipfa_u_zenici_arapski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Ajla Bešo","studentica III g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo",/fz_2017_2018/40_ajla_beso_studentica_iii_g_pfa_u_zenici_gradevinarstvo.jpg
 • "Šefika Heganović","studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava",/fz_2017_2018/41_sefika_heganovic_studentica_iv_g_ffa_u_zenici_razredna_nastava.jpg
 • "Emina Muslimović","studentica IV g. FF-a u Zenici, Razredna nastava",/fz_2017_2018/42_emina_muslimovic_studentica_iv_g_ffa_u_zenici_razredna_nastava.jpg
 • "Vildana Neslanović","studentica II g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost",/fz_2017_2018/43_vildana_neslanovic_studentica_ii_g_ffa_u_zenici_engleski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Naida Smajić","studentica IV g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo",/fz_2017_2018/44_naida_smajic_studentica_iv_g_pfa_u_zenici_gradevinarstvo.jpg
 • "Nejra Ibrahimagić","studentica I g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment",/fz_2017_2018/45_nejra_ibrahimagic_studentica_i_g_efa_u_zenici_racunovodstveni_i_revizijski_menadzment.jpg
 • "Šejla Bektaš","studentica III g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost",/fz_2017_2018/46_sejla_bektas_studentica_iii_g_ffa_u_zenici_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Mersida Kovač","studentica I g. MF-a u Zenici, Inženjerski dizajn proizvoda",/fz_2017_2018/47_mersida_kovac_studentica_i_g_mfa_u_zenici_inzenjerski_dizajn_proizvoda.jpg
 • "Emina Merdić","studentica I g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost",/fz_2017_2018/48_emina_merdic_studentica_i_g_ffa_u_zenici_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Emina Halilović","studentica IV g. TF-a u Bihaću, Tekstilni – Dizajn",/fz_2017_2018/49_emina_halilovic_studentica_iv_g_tfa_u_bihacu_tekstilni_dizajn.jpg
 • "Emina Gradinović","studentica IV g. BF-a u Bihaću, Prehrambena tehnologija",/fz_2017_2018/50_emina_gradinovic_studentica_iv_g_bfa_u_bihacu_prehrambena_tehnologija.jpg
 • "Asmira Ramić","studentica I g. TF-a u Bihaću, Mašinski",/fz_2017_2018/51_asmira_ramic_studentica_i_g_tfa_u_bihacu_masinski.jpg
 • "Hidajeta Durek","studentica III g. IPF-a u Bihaću, Islamska vjeronauka",/fz_2017_2018/52_hidajeta_durek_studentica_iii_g_ipfa_u_bihacu_islamska_vjeronauka.jpg
 • "Dženan Bajrić","student III g. TF-a u Bihaću, Mašinski - Proizvodno-konstrukcioni",/fz_2017_2018/53_dzenan_bajric_student_iii_g_tfa_u_bihacu_masinski_proizvodnokonstrukcioni.jpg
 • "Šejla Sefić","studentica III g. PF-a u Bihaću, Engleski jezik i književnost",/fz_2017_2018/54_sejla_sefic_studentica_iii_g_pfa_u_bihacu_engleski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Aiša Bosnić","studentica III g. Visoke zdravstvene škole u Bihaću, Sestrinstvo",/fz_2017_2018/55_aisa_bosnic_studentica_iii_g_visoke_zdravstvene_skole_u_bihacu_sestrinstvo.jpg
 • "Amar Zejnić","student III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb",/fz_2017_2018/56_amar_zejnic_student_iii_g_ipfa_u_bihacu_socijalna_pedagogija_i_duhovna_skrb.jpg
 • "Merjem Kanurić","studentica III g. IPF-a u Bihaću, Islamska vjeronauka",/fz_2017_2018/57_merjem_kanuric_studentica_iii_g_ipfa_u_bihacu_islamska_vjeronauka.jpg
 • "Sajra Bešić","studentica I g. PF-a u Bihaću, Engleski jezik",/fz_2017_2018/58_sajra_besic_studentica_i_g_pfa_u_bihacu_engleski_jezik.jpg
 • "Admir Midžić","student III g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb",/fz_2017_2018/59_admir_midzic_student_iii_g_ipfa_u_bihacu_socijalna_pedagogija_i_duhovna_skrb.jpg
 • "Lejla Durić","studentica I g. FZS-a u Bihaću, Sestrinstvo",/fz_2017_2018/60_lejla_duric_studentica_i_g_fzsa_u_bihacu_sestrinstvo.jpg
 • "Šemsudin Porčić","student III g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2017_2018/61_semsudin_porcic_student_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Denisa Delić","studentica I g. FF-a u Banjoj Luci, Njemački jezik i književnost",/fz_2017_2018/62_denisa_delic_studentica_i_g_ffa_u_banjoj_luci_njemacki_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Senad Kušmić","student II g. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2017_2018/63_senad_kusmic_student_ii_g_pravnog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Hana Tabaković","studentica III g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2017_2018/64_hana_tabakovic_studentica_iii_g_medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Jasmin Muhamedagić","student IV g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2017_2018/65_jasmin_muhamedagic_student_iv_g_medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg