Stipendisti vakufske direkcije Sarajevo (Finansijska sredstva obezbjeđena iz sredstava vakifa r. Nurke Hadžića)

Akademska 2017/2018 godina
title-leaf
R.BR. IME I PREZIME GODINA STUDIJA FAKULTET SJEDIŠTE FAKULTETA
Bajrektarević Kanita IV Pedagoški fakultet Bihać
Bekrić Mustafa I Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Cicvara Alija I Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Čengić Ermin IV Elektotehnički fakultet Tuzla
Čokić Hamza II Tehnološki fakultet Tuzla
Dikes Fatima IV Fakultet za arhitekturu na IUS Sarajevo
Dinarević Merjem III Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Dizdarević Šejma III Filozofski fakultet Sarajevo
Fehrić Ahmed II Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo
Kantić Faris III Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Karašin Sumeja IV Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Karić Ajdina IV Fakultet prirodno tehničkih nauka - Internacionalni Univerzitet Sarajevo
Kevrić Emina IV Filozofski fakultet Sarajevo
Krivdić Nedim II Visoka škola „PRIMUS" Gradiška
Krivdić Senad IV Tehnološki fakultet Bunja Luka
Macić Omar II Pravni fakultet Sarajevo
Mujić Hazim V Politehnički fakultet Zenica
Mustafić Adel V Mašinski fakultet Sarajevo
Osmić Aldina II Medicinski fakultet Tuzla
Prentić Nazif IV Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Sarajevo