Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Akademska 2017/2018. godina
title-leaf
pearson

Abdulah Jašarević

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, proglašen najuspješnijim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja ''Zlatna značka''

pearson

Edina Ražanica

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu

pearson

Nermin Čović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu

pearson

Nejra Ibrahimagić

Ekonomski fakultet u Zenici, dobitnica nagrade ''Povelja dekana'' Univerziteta u Zenici

pearson

Faris Hambo

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu

pearson

Šeherzada Šakić

Ekonomski fakultet u Zenici, dobitnica nagrade ''Povelja dekana'' Univerziteta u Zenici

pearson

Šahzudin Mahmić

Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru, dobitnik ''Zlatne plakete'' Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

pearson

Ehlimana Krupalija

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Srebrna značka'' Univerziteta u Sarajevu

  • "Abdulah Jašarević","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, proglašen najuspješnijim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja ''Zlatna značka''",/10/1_abdulah_jasarevic.jpg
  • "Edina Ražanica","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu",/10/2_edina_razanica.jpg
  • "Nermin Čović","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu",/10/3_nermin_covic.jpg
  • "Nejra Ibrahimagić","Ekonomski fakultet u Zenici, dobitnica nagrade ''Povelja dekana'' Univerziteta u Zenici",/10/4_nejra_ibrahimagic.jpg
  • "Faris Hambo","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu",/10/5_faris_hambo.jpg
  • "Šeherzada Šakić","Ekonomski fakultet u Zenici, dobitnica nagrade ''Povelja dekana'' Univerziteta u Zenici",/10/6_seherzada_sakic.jpg
  • "Šahzudin Mahmić","Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru, dobitnik ''Zlatne plakete'' Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru",/10/5_sahzudin_mahmic.jpg
  • "Ehlimana Krupalija","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Srebrna značka'' Univerziteta u Sarajevu",/10/8_ehlimana_krupalija.jpg