Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2016/2017 godina
title-leaf
pearson

Normedin Hasanagić

student I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Anida Ibričić

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za latinski jezik i bibliotekarstvo

pearson

Amer Gasal

student IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Tifa Šibonjić

studentica II g. EF-a u Sarajevu, Odsjek za menadžment

pearson

Rifat Bilčević

student I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za arapski i turski jezik

pearson

Selma Jukić

studentica II g. AF-a u Sarajevu, Odsjek za arhitekturu

pearson

Amila Alić

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adnan Avdagić

student II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za turski jezik i književnost

pearson

Šejma Grabus

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za francuski jezik i književnost

pearson

Amela Nešust

studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki

pearson

Amra Haznedarević

studentica II g. PF-a u Sarajevu, Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj

pearson

Nedžada Hodžić

studentica II g. MF-a u Sarajevu, Smjer mašinski proizvodni inžinjering

pearson

Sumeja Ramić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Enisa Halilčević

studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Dženana Kadribašić

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku

pearson

Mahira Tankić

studentica II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku

pearson

Eldar Ibrić

student I g. MF-a u Tuzli, Smjer proizvodno mašinstvo

pearson

Esmeralda Okanović

studentica I g. TF-a u Tuzli, Odsjek za prehrambene tehnologije

pearson

Mirala Imamović

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Mihreta Mustafić

studentica I g. FE-e u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i računarstvo

pearson

Mevludina Berković

studentica II g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju

pearson

Selma Selimović

studentica III g. FE-a u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku

pearson

Admira Malkić

studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost

pearson

Amila Zukić

studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli

pearson

Azra Balavac

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Šahzudin Mahmić

student II g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering

pearson

Emina Čustović

studentica II g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering

pearson

Saima Bećić

studentica I g. Studija zdravstvena njega u Mostaru

pearson

Salih Agić

student I g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering

pearson

Amila Šutić

studentica I g. FF-a u Mostaru, Odsjek za logopediju

pearson

Selma Bajrektarević

studentica II g. NF-a u Mostaru, Odjsek za biologiju

pearson

Amer Čaluk

student I g. NF-a u Mostaru, Odjsek za hemiju

pearson

Amna Kurić

studentica I g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za engleski jezik i književnost

pearson

Nisvet Mujkić

student II g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering

pearson

Halisa Kohnić

studentica I g. MF-a u Mostaru, Odjsek za kompjuterski inženjering

pearson

Velid Omeragić

student I g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za informacijske tehnologije

pearson

Sumeja Čolaković

studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Emira Hasić

studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za arapski jezik i književnost

pearson

Selma Basara

studentica IV g. FF-a u Zenici, Odsjek za njemački jezik i književnost

pearson

Emina Buljubašić

studentica III g. FF-a u Zenici, Smjer kulturalni studij

pearson

Emina Šišić

studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za arapski jezik i književnost

pearson

Naida Smajić

studentica III g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo

pearson

Haris Kardaš

student IV g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo

pearson

Amila Kadić

studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Nedim Hrustić

student I g. FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo

pearson

Nidžara Hodžić

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Zenici

pearson

Šefika Heganović

studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za razrednu nastavu

pearson

Amina Kobilica

studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za arapski jezik i književnost

pearson

Emina Halilović

studentica III g. TF-a u Bihaću, Odsjek tekstilni

pearson

Šejla Sefić

studentica II g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik i književnost

pearson

Lejla Ajdinović

studentica II g. BF-a u Bihaću, Odsjek šumarstvo

pearson

Erzad Haskić

student IV g. TF-a u Bihaću, Smjer mašinski

pearson

Emina Gradinović

studentica III g. BF-a u Bihaću, Odsjek prehrambeni

pearson

Jasmin Mehulić

student IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za matematiku

pearson

Irman Hukić

student II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za islamsku vjeronauku

pearson

Aldisa Šabić

studentica II g. VZŠ-e u Bihaću, Smjer sestrinstvo

pearson

Kenan Murić

student II g. Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Sanela Hrnjica

studentica IV g. TF-a u Bihaću, Odsjek za mašinstvo

pearson

Hasan Bapić

student IV g. TF-a u Bihaću, Odsjek za elektrotehniku i informatiku

pearson

Hidajeta Durek

studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb

pearson

Šemsudin Porčić

student II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Hana Tabaković

studentica II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Senad Kušmić

student I g. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Vahida Mujanić

studentica II g. PMF-a u Banjoj Luci, Odsjek za biologiju

pearson

Kenan Ćemal

student II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, Odsjek za stomatologiju

 • "Normedin Hasanagić","student I g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2016_2017/01-normedin-hasanagic-student-i-g-stomatoloskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Anida Ibričić","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za latinski jezik i bibliotekarstvo",/placeholder-girl.jpg
 • "Amer Gasal","student IV g. Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2016_2017/03-amer-gasal-student-iv-g-pravnog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Tifa Šibonjić","studentica II g. EF-a u Sarajevu, Odsjek za menadžment",/fz_2016_2017/04-tifa-sibonjic-studentica-ii-g-ef-a-u-sarajevu-odsjek-za-menadzment.jpg
 • "Rifat Bilčević","student I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za arapski i turski jezik",/fz_2016_2017/05-rifat-bilcevic-student-i-g-ff-a-u-sarajevu-odsjek-za-arapski-i-turski-jezik.jpg
 • "Selma Jukić","studentica II g. AF-a u Sarajevu, Odsjek za arhitekturu",/placeholder-girl.jpg
 • "Amila Alić","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2016_2017/07-amila-alic-studentica-ii-g-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Adnan Avdagić","student II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za turski jezik i književnost",/fz_2016_2017/08-adnan-avdagic-student-ii-g-ff-a-u-sarajevu-odsjek-za-turski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Šejma Grabus","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za francuski jezik i književnost",/fz_2016_2017/09-sejma-grabus-studentica-ii-g-ff-a-u-sarajevu-odsjek-za-francuski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Amela Nešust","studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki",/fz_2016_2017/10-amela-nesust-studentica-ii-g-fin-a-u-sarajevu-smjer-teoloski.jpg
 • "Amra Haznedarević","studentica II g. PF-a u Sarajevu, Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj",/fz_2016_2017/11-amra-haznedarevic-studentica-ii-g-pf-a-u-sarajevu-odsjek-za-kulturu-zivljenja-i-tehnicki-odgoj.jpg
 • "Nedžada Hodžić","studentica II g. MF-a u Sarajevu, Smjer mašinski proizvodni inžinjering",/fz_2016_2017/12-nedzada-hodzic-studentica-ii-g-mf-a-u-sarajevu-smjer-masinski-proizvodni-inzinjering.jpg
 • "Sumeja Ramić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2016_2017/13-sumeja-ramic-studentica-vi-g-medicinskog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Enisa Halilčević","studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2016_2017/14-enisa-halilcevic-studentica-iv-g-medicinskog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Dženana Kadribašić","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku",/fz_2016_2017/15-dzenana-kadribasic-studentica-iv-g-pmf-a-u-tuzli-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Mahira Tankić","studentica II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku",/fz_2016_2017/16-mahira-tankic-studentica-ii-g-fe-e-u-tuzli-odsjek-za-automatiku-i-robotiku.jpg
 • "Eldar Ibrić","student I g. MF-a u Tuzli, Smjer proizvodno mašinstvo",/fz_2016_2017/17-eldar-ibric-student-i-g-mf-a-u-tuzli-smjer-proizvodno-masinstvo.jpg
 • "Esmeralda Okanović","studentica I g. TF-a u Tuzli, Odsjek za prehrambene tehnologije",/fz_2016_2017/18-esmeralda-okanovic-studentica-i-g-tf-a-u-tuzli-odsjek-za-prehrambene-tehnologije.jpg
 • "Mirala Imamović","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2016_2017/19-mirala-imamovic-studentica-v-g-medicinskog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Mihreta Mustafić","studentica I g. FE-e u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i računarstvo",/fz_2016_2017/20-mihreta-mustafic-studentica-i-g-fe-e-u-tuzli-odsjek-za-elektrotehniku-i-racunarstvo.jpg
 • "Mevludina Berković","studentica II g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju",/fz_2016_2017/21-mevludina-berkovic-studentica-ii-g-ef-a-u-tuzli-odsjek-za-ekonomiju.jpg
 • "Selma Selimović","studentica III g. FE-a u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku",/fz_2016_2017/22-selma-selimovic-studentica-iii-g-fe-a-u-tuzli-odsjek-za-automatiku-i-robotiku.jpg
 • "Admira Malkić","studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost",/fz_2016_2017/23-admira-malkic-studentica-ii-g-ff-a-u-tuzli-odsjek-za-turski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Amila Zukić","studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli",/fz_2016_2017/24-amila-zukic-studentica-i-g-farmaceutskog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Azra Balavac","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2016_2017/25-azra-balavac-studentica-iv-g-pravnog-fakulteta-u-mostaru.jpg
 • "Šahzudin Mahmić","student II g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering",/fz_2016_2017/26-sahzudin-mahmic-student-ii-g-fit-a-u-mostaru-odsjek-za-softverski-inzinjering.jpg
 • "Emina Čustović","studentica II g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering",/placeholder-girl.jpg
 • "Saima Bećić","studentica I g. Studija zdravstvena njega u Mostaru",/fz_2016_2017/28-saima-becic-studentica-i-g-studija-zdravstvena-njega-u-mostaru.jpg
 • "Salih Agić","student I g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering",/fz_2016_2017/29-salih-agic-student-i-g-fit-a-u-mostaru-odsjek-za-softverski-inzinjering.jpg
 • "Amila Šutić","studentica I g. FF-a u Mostaru, Odsjek za logopediju",/fz_2016_2017/30-amila-sutic-studentica-i-g-ff-a-u-mostaru-odsjek-za-logopediju.jpg
 • "Selma Bajrektarević","studentica II g. NF-a u Mostaru, Odjsek za biologiju",/fz_2016_2017/31-selma-bajrektarevic-studentica-ii-g-nf-a-u-mostaru-odjsek-za-biologiju.jpg
 • "Amer Čaluk","student I g. NF-a u Mostaru, Odjsek za hemiju",/fz_2016_2017/32-amer-caluk-student-i-g-nf-a-u-mostaru-odjsek-za-hemiju.jpg
 • "Amna Kurić","studentica I g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za engleski jezik i književnost",/fz_2016_2017/33-amna-kuric-studentica-i-g-fhn-a-u-mostaru-odsjek-za-engleski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Nisvet Mujkić","student II g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softverski inžinjering",/fz_2016_2017/34-nisvet-mujkic-student-ii-g-fit-a-u-mostaru-odsjek-za-softverski-inzinjering.jpg
 • "Halisa Kohnić","studentica I g. MF-a u Mostaru, Odjsek za kompjuterski inženjering",/fz_2016_2017/35-halisa-kohnic-studentica-i-g-mf-a-u-mostaru-odjsek-za-kompjuterski-inzenjering.jpg
 • "Velid Omeragić","student I g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za informacijske tehnologije",/fz_2016_2017/36-velid-omeragic-student-i-g-fit-a-u-mostaru-odsjek-za-informacijske-tehnologije.jpg
 • "Sumeja Čolaković","studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2016_2017/37-sumeja-colakovic-studentica-iv-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Emira Hasić","studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za arapski jezik i književnost",/fz_2016_2017/38-emira-hasic-studentica-iii-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-arapski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Selma Basara","studentica IV g. FF-a u Zenici, Odsjek za njemački jezik i književnost",/fz_2016_2017/39-selma-basara-studentica-iv-g-ff-a-u-zenici-odsjek-za-njemacki-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Emina Buljubašić","studentica III g. FF-a u Zenici, Smjer kulturalni studij",/fz_2016_2017/40-emina-buljubasic-studentica-iii-g-ff-a-u-zenici-smjer-kulturalni-studij.jpg
 • "Emina Šišić","studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za arapski jezik i književnost",/fz_2016_2017/41-emina-sisic-studentica-iii-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-arapski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Naida Smajić","studentica III g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo",/fz_2016_2017/42-naida-smajic-studentica-iii-g-pf-a-u-zenici-odsjek-za-gradjevinarstvo.jpg
 • "Haris Kardaš","student IV g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo",/fz_2016_2017/43-haris-kardas-student-iv-g-pf-a-u-zenici-odsjek-za-gradjevinarstvo.jpg
 • "Amila Kadić","studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2016_2017/44-amila-kadic-studentica-iv-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Nedim Hrustić","student I g. FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo",/fz_2016_2017/45-nedim-hrustic-student-i-g-fmm-e-u-zenici-odsjek-za-hemijsko-inzinjerstvo.jpg
 • "Nidžara Hodžić","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Zenici",/fz_2016_2017/46-nidzara-hodzic-studentica-i-g-medicinskog-fakulteta-u-zenici.jpg
 • "Šefika Heganović","studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za razrednu nastavu",/fz_2016_2017/47-sefika-heganovic-studentica-iii-g-ff-a-u-zenici-odsjek-za-razrednu-nastavu.jpg
 • "Amina Kobilica","studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za arapski jezik i književnost",/fz_2016_2017/48-amina-kobilica-studentica-iii-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-arapski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Emina Halilović","studentica III g. TF-a u Bihaću, Odsjek tekstilni",/fz_2016_2017/49-emina-halilovic-studentica-iii-g-tf-a-u-bihacu-odsjek-tekstilni.jpg
 • "Šejla Sefić","studentica II g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik i književnost",/fz_2016_2017/50-sejla-sefic-studentica-ii-g-pf-a-u-bihacu-odsjek-za-engleski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Lejla Ajdinović","studentica II g. BF-a u Bihaću, Odsjek šumarstvo",/fz_2016_2017/51-lejla-ajdinovic-studentica-ii-g-bf-a-u-bihacu-odsjek-sumarstvo.jpg
 • "Erzad Haskić","student IV g. TF-a u Bihaću, Smjer mašinski",/fz_2016_2017/52-erzad-haskic-student-iv-g-tf-a-u-bihacu-smjer-masinski.jpg
 • "Emina Gradinović","studentica III g. BF-a u Bihaću, Odsjek prehrambeni",/fz_2016_2017/53-emina-gradinovic-studentica-iii-g-bf-a-u-bihacu-odsjek-prehrambeni.jpg
 • "Jasmin Mehulić","student IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za matematiku",/fz_2016_2017/54-jasmin-mehulic-student-iv-g-pf-a-u-bihacu-odsjek-za--matematiku.jpg
 • "Irman Hukić","student II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za islamsku vjeronauku",/fz_2016_2017/55-irman-hukic-student-ii-g-ipf-a-u-bihacu-odsjek-za-islamsku-vjeronauku.jpg
 • "Aldisa Šabić","studentica II g. VZŠ-e u Bihaću, Smjer sestrinstvo",/fz_2016_2017/56-aldisa-sabic-studentica-ii-g-vzs-e-u-bihacu-smjer-sestrinstvo.jpg
 • "Kenan Murić","student II g. Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2016_2017/57-kenan-muric-student-ii-g-ekonomskog-fakulteta-u-bihacu.jpg
 • "Sanela Hrnjica","studentica IV g. TF-a u Bihaću, Odsjek za mašinstvo",/fz_2016_2017/58-sanela-hrnjica-studentica-iv-g-tf-a-u-bihacu-odsjek-za-masinstvo.jpg
 • "Hasan Bapić","student IV g. TF-a u Bihaću, Odsjek za elektrotehniku i informatiku",/fz_2016_2017/59-hasan-bapic-student-iv-g-tf-a-u-bihacu-odsjek-za-elektrotehniku-i-informatiku.jpg
 • "Hidajeta Durek","studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb",/fz_2016_2017/60-hidajeta-durek-studentica-ii-g-ipf-a-u-bihacu-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju-i-duhovnu-skrb.jpg
 • "Šemsudin Porčić","student II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2016_2017/61-semsudin-porcic-student-ii-g-medicinskog-fakulteta-u-banjoj-luci.jpg
 • "Hana Tabaković","studentica II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2016_2017/62-hana-tabakovic-studentica-ii-g-medicinskog-fakulteta-u-banjoj-luci.jpg
 • "Senad Kušmić","student I g. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2016_2017/63-senad-kusmic-student-i-g-pravnog-fakulteta-u-banjoj-luci.jpg
 • "Vahida Mujanić","studentica II g. PMF-a u Banjoj Luci, Odsjek za biologiju",/fz_2016_2017/64-vahida-mujanic-studentica-ii-g-pmf-a-u-banjoj-luci-odsjek-za-biologiju.jpg
 • "Kenan Ćemal","student II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, Odsjek za stomatologiju",/fz_2016_2017/65-kenan-cemal-student-ii-g-medicinskog-fakulteta-u-banjoj-luci-odsjek-za-stomatologiju.jpg