Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2015/2016 godina
title-leaf
pearson

Šejma Grabus

studentica I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za romanistiku

pearson

Eldar Kurtić

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Nedžada Hodžić

studentica I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za maš. proizvodni inžinjering

pearson

Amna Čengić

studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nedim Hasić

student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Narcisa Smječanin

studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Azra Ćemer

studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Hamza Suljić

student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku

pearson

Alma Ibrašimović

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Amila Alić

sudentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Sabahudin Botonjić

student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za motore i vozila

pearson

Selma Jukić

studentica I g. Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Anida Ibričić

sudentica I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za romanistiku

pearson

Abdullah Veladžić

student I g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Dženana Kadribašić

studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku

pearson

Almir Mulahmetović

student IV g. FE-a u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku

pearson

Amira Muharemović

studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju

pearson

Almedin Ibrakić

student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i sisteme

pearson

Mahira Tankić

studentica I g. FE-e u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku

pearson

Semir Maslić

student III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju

pearson

Erna Begović

studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek geološki

pearson

Mensur Rakovac

student I g. FE-e u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i sisteme

pearson

Amra Bektić

studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku

pearson

Razim Medinić

student II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za Bosanski jezik i književnost

pearson

Edmir Suljić

student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetiku

pearson

Azra Balavac

studentica III g. Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Šahzudin Mahmić

student I g. FIT-a u Mostaru

pearson

Aldin Hero

student II g. Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Maida Tipura

studentica III g. Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Tarik Rujanac

student I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Eldin Šahić

student I g. MF-a u Mostaru, Odsjek za dizajn proizvoda

pearson

Emina Čustović

studentica I g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softver inžinjering

pearson

Sanel Omanović

student I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Jasmina Bihorac

studentica I g. NF-a u Mostaru, Odsjek za biologiju

pearson

Midhad Mašić

student I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Selma Bajrektarević

studentica I g. NF-a u Mostaru, Odsjek za biologiju

pearson

Emira Hasić

studentica II g. IPF-a u Zenici, Odsjek za Arapski jezik i književnost

pearson

Belmin Bengir

student IV g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment

pearson

Selma Basara

studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za Njemački jezik i književnost

pearson

Sumeja Čolaković

studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Naida Smajić

studentica II g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo

pearson

Emina Buljubašić

studentica II g. FF-a u Zenici, Odsjek za kulturalni studij

pearson

Šefika Heganović

studentica II g. FF-a u Zenici, Odsjek za razrednu nastavu

pearson

Haris Kardaš

student III g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo

pearson

Amira Dedić

studentica I g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment

pearson

Sabit Sinanović

student I g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo

pearson

Edina Dračić

studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za islamsku vjeronauku

pearson

Mahir Ibreljić

student I g. MF-a u Zenici, Odsjek za inžinjersku ekologiju

pearson

Amina Avdić

studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Erzad Haskić

student III g. TF-a u Bihaću, Odsjek za mašinstvo

pearson

Emina Halilović

studentica II g. TF-a u Bihaću, Odsjek tekstilni

pearson

Jasmina Muhamedagić

studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Hasan Bapić

student III g. TF-a u Bihaću, Odsjek za elektrotehniku

pearson

Aldisa Šabić

studentica I g. VZŠ-e u Bihaću, Odsjek za sestrinstvo

pearson

Emina Gradinović

studentica II g. BTF-a u Bihaću, Odsjek prehrambeni

pearson

Jasmin Mehulić

student III g. PF-a u Bihaću, Odsjek za matematiku i fiziku

pearson

Šejla Sefić

studentica I g. PF-a u Bihaću, Odsjek za Engleski jezik i književnost

pearson

Irman Hukić

student I g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za islamsku vjeronauku

pearson

Đula Kučković

studentica I g. PMF-a u Banjoj Luci, Odsjek za matematiku i informatiku

pearson

Anel Zenkić

student IV g. RF-a u Banjoj Luci, Odsjek za rudarstvo

pearson

Merima Mujkanović

studentica II g. MF-a u Banjoj Luci, Odsjek za energ. i saob. mašinstvo

pearson

Šemsudin Porčić

student I g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Aldina Delanović

studentica III g. FF-a u Banjoj Luci, Odsjek za pedagogiju

pearson

Hana Tabaković

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Almin Keranović

student IV g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

 • "Šejma Grabus","studentica I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za romanistiku",/fz_2015_2016/01-sejma-grabus-studentica-i-g-ff-a-u-sarajevu-odsjek-za-romanistiku.jpg
 • "Eldar Kurtić","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fz_2015_2016/02-eldar-kurtic-student-iii-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Nedžada Hodžić","studentica I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za maš. proizvodni inžinjering",/fz_2015_2016/03-nedzada-hodzic-studentica-i-g-mf-a-u-sarajevu-odsjek-za-mas-proizvodni-inzinjering.jpg
 • "Amna Čengić","studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2015_2016/04-amna-cengic-studentica-i-g-farmaceutskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Nedim Hasić","student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2015_2016/05-nedim-hasic-student-vi-g-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Narcisa Smječanin","studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/fz_2015_2016/06-narcisa-smjecanin-studentica-iv-g-pmf-a-u-sarajevu-odsjek-za-hemiju.jpg
 • "Azra Ćemer","studentica V g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2015_2016/07-azra-cemer-studentica-v-g-stomatoloskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Hamza Suljić","student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku",/fz_2015_2016/08-hamza-suljic-student-iii-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-elektroenergetiku.jpg
 • "Alma Ibrašimović","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fz_2015_2016/09-alma-ibrasimovic-studentica-i-g-etf-a-u-sarajevu-odsjek-za-racunarstvo-i-informatiku.jpg
 • "Amila Alić","sudentica I g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2015_2016/01-amila-alic-sudentica-i-g.-medicinskog-fakulteta-u-sarajevu.jpg
 • "Sabahudin Botonjić","student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za motore i vozila",/fz_2015_2016/02-sabahudin-botonjic-student-i--g.-mf-a-u-sarajevu-odsjek-z-amotore-i-vozila.jpg
 • "Selma Jukić","studentica I g. Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu",/placeholder-girl.jpg
 • "Anida Ibričić","sudentica I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za romanistiku",/placeholder-girl.jpg
 • "Abdullah Veladžić","student I g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2015_2016/12-abdullah-veladzic-student-i-g-medicinskog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Dženana Kadribašić","studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za matematiku",/fz_2015_2016/11-dzenana-kadribasic-studentica-iii-g-pmf-a-u-tuzli-odsjek-za-matematiku.jpg
 • "Almir Mulahmetović","student IV g. FE-a u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku",/fz_2015_2016/13-almir-mulahmetovic-student-iv-g-fe-a-u-tuzli-odsjek-za-automatiku-i-robotiku.jpg
 • "Amira Muharemović","studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju",/fz_2015_2016/14-amira-muharemovic-studentica-iv-g-ef-a-u-tuzli-odsjek-za-ekonomiju.jpg
 • "Almedin Ibrakić","student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i sisteme",/fz_2015_2016/15-almedin-ibrakic-student-iv-g-fe-e-u-tuzli-odsjek-za-elektrotehniku-i-sisteme.jpg
 • "Mahira Tankić","studentica I g. FE-e u Tuzli, Odsjek za automatiku i robotiku",/fz_2015_2016/16-mahira-tankic-studentica-i-g-fe-e-u-tuzli-odsjek-za-automatiku-i-robotiku.jpg
 • "Semir Maslić","student III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju",/fz_2015_2016/17-semir-maslic-student-iii-g-ff-a-u-tuzli-odsjek-za-filozofiju-i-sociologiju.jpg
 • "Erna Begović","studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek geološki",/fz_2015_2016/18-erna-begovic-studentica-iv-g-rggf-a-u-tuzli-odsjek-geoloski.jpg
 • "Mensur Rakovac","student I g. FE-e u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i sisteme",/fz_2015_2016/04-mensur-rakovac-student-i-g.--fe-e-u-tuzli-odsjek-za-elektrotehniku-i-sisteme.jpg
 • "Amra Bektić","studentica IV g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku",/fz_2015_2016/05-amra-bektic-studentica-iv-g.-pmf-a-u-tuzli-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Razim Medinić","student II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za Bosanski jezik i književnost",/fz_2015_2016/06-razim-medinic-student-ii-g.-ff-a-u-tuzli-odsjek-za-bosanski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Edmir Suljić","student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetiku",/fz_2015_2016/10-edmir-suljic-student-iv-g-fe-e-u-tuzli-odsjek-za-energetiku.jpg
 • "Azra Balavac","studentica III g. Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2015_2016/20-azra-balavac-studentica-iii-g-pravnog-fakulteta-u-mostaru.jpg
 • "Šahzudin Mahmić","student I g. FIT-a u Mostaru",/fz_2015_2016/21-sahzudin-mahmic-student-i-g-fit-a-u-mostaru.jpg
 • "Aldin Hero","student II g. Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2015_2016/22-aldin-hero-student-ii-g-gradjevinskog-fakulteta-u-mostaru.jpg
 • "Maida Tipura","studentica III g. Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2015_2016/23-maida-tipura-studentica-iii-g-gradjevinskog-fakulteta-u-mostaru.jpg
 • "Tarik Rujanac","student I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2015_2016/24-tarik-rujanac-student-i-g-gradjevinskog-fakulteta-u-mostaru.jpg
 • "Eldin Šahić","student I g. MF-a u Mostaru, Odsjek za dizajn proizvoda",/fz_2015_2016/25-eldin-sahic-student-i-g-mf-a-u-mostaru-odsjek-za-dizajn-proizvoda.jpg
 • "Emina Čustović","studentica I g. FIT-a u Mostaru, Odsjek za softver inžinjering",/placeholder-girl.jpg
 • "Sanel Omanović","student I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2015_2016/27-sanel-omanovic-student-i-g-gradjevinskog-fakulteta-u-mostaru.jpg
 • "Jasmina Bihorac","studentica I g. NF-a u Mostaru, Odsjek za biologiju",/fz_2015_2016/07-jasmina-bihorac-studentica-i-g.-nf-a-u-mostaru-odsjek-za-biologiju.jpg
 • "Midhad Mašić","student I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2015_2016/19-midhad-masic-student-i-g-gradjevinskog-fakulteta-u-mostaru.jpg
 • "Selma Bajrektarević","studentica I g. NF-a u Mostaru, Odsjek za biologiju",/fz_2015_2016/08-selma-bajrektarevic-studentica-i-g.-nf-a-u-mostaru-odsjek-za-biologiju.jpg
 • "Emira Hasić","studentica II g. IPF-a u Zenici, Odsjek za Arapski jezik i književnost",/fz_2015_2016/28-emira-hasic-studentica-ii-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-arapski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Belmin Bengir","student IV g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment",/fz_2015_2016/29-belmin-bengir-student-iv-g-ef-a-u-zenici-odsjek-za-rac-i-revizijski-menadzment.jpg
 • "Selma Basara","studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za Njemački jezik i književnost",/fz_2015_2016/30-selma-basara-studentica-iii-g-ff-a-u-zenici-odsjek-za-njemacki-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Sumeja Čolaković","studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2015_2016/31-sumeja-colakovic-studentica-iii-g-ipf-a-u-zenici-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Naida Smajić","studentica II g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo",/fz_2015_2016/32-naida-smajic-studentica-ii-g-pf-a-u-zenici-odsjek-za-gradjevinarstvo.jpg
 • "Emina Buljubašić","studentica II g. FF-a u Zenici, Odsjek za kulturalni studij",/fz_2015_2016/33-emina-buljubasic-studentica-ii-g-ff-a-u-zenici-odsjek-za-kulturalni-studij.jpg
 • "Šefika Heganović","studentica II g. FF-a u Zenici, Odsjek za razrednu nastavu",/fz_2015_2016/34-sefika-heganovic-studentica-ii-g-ff-a-u-zenici--odsjek-za-razrednu-nastavu.jpg
 • "Haris Kardaš","student III g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo",/fz_2015_2016/35-haris-kardas-student-iii-g-pf-a-u-zenici-odsjek-za-gradjevinarstvo.jpg
 • "Amira Dedić","studentica I g. EF-a u Zenici, Odsjek za rač. i revizijski menadžment",/fz_2015_2016/36-amira-dedic-studentica-i-g-ef-a-u-zenici-odsjek-za-rac-i-revizijski-menadzment.jpg
 • "Sabit Sinanović","student I g. PF-a u Zenici, Odsjek za građevinarstvo",/fz_2015_2016/10-sabit-sinanovic-student-i-g.-pf-a-u-zenici-odsjek-za-gradjevinarstvo.jpg
 • "Edina Dračić","studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za islamsku vjeronauku",/fz_2015_2016/12-edina-dracic-studentica-iv-g.-ipf-a-u-bihacu-odsjek-za-islamsku-vjeronauku.jpg
 • "Mahir Ibreljić","student I g. MF-a u Zenici, Odsjek za inžinjersku ekologiju",/fz_2015_2016/09-mahir-ibreljic-student-i-g.-mf-a-u-zenici-odsjek-za-inzinjersku-ekologiju.jpg
 • "Amina Avdić","studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2015_2016/37-amina-avdic-studentica-iv-g-ipf-a-u-bihacu-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Erzad Haskić","student III g. TF-a u Bihaću, Odsjek za mašinstvo",/fz_2015_2016/38-erzad-haskic-student-iii-g-tf-a-u-bihacu-odsjek-za-masinstvo.jpg
 • "Emina Halilović","studentica II g. TF-a u Bihaću, Odsjek tekstilni",/fz_2015_2016/39-emina-halilovic-studentica-ii-g-tf-a-u-bihacu-odsjek-tekstilni.jpg
 • "Jasmina Muhamedagić","studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2015_2016/40-jasmina-muhamedagic-studentica-iv-g-ipf-a-u-bihacu-odsjek-za-socijalnu-pedagogiju.jpg
 • "Hasan Bapić","student III g. TF-a u Bihaću, Odsjek za elektrotehniku",/fz_2015_2016/41-hasan-bapic-student-iii-g-tf-a-u-bihacu-odsjek-za-elektrotehniku.jpg
 • "Aldisa Šabić","studentica I g. VZŠ-e u Bihaću, Odsjek za sestrinstvo",/fz_2015_2016/42-aldisa-sabic-studentica-i-g-vzs-e-u-bihacu-odsjek-za-sestrinstvo.jpg
 • "Emina Gradinović","studentica II g. BTF-a u Bihaću, Odsjek prehrambeni",/fz_2015_2016/43-emina-gradinovic-studentica-ii-g-btf-a-u-bihacu--odsjek-prehrambeni.jpg
 • "Jasmin Mehulić","student III g. PF-a u Bihaću, Odsjek za matematiku i fiziku",/fz_2015_2016/44-jasmin-mehulic-student-iii-g-pf-a-u-bihacu-odsjek-za-matematiku-i-fiziku.jpg
 • "Šejla Sefić","studentica I g. PF-a u Bihaću, Odsjek za Engleski jezik i književnost",/fz_2015_2016/45-sejla-sefic-studentica-i-g-pf-a-u-bihacu-odsjek-za-engleski-jezik-i-knjizevnost.jpg
 • "Irman Hukić","student I g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za islamsku vjeronauku",/fz_2015_2016/11-irman-hukic-student-i-g.-ipf-a-u-bihacu-odsjek-za-islamsku-vjeronauku.jpg
 • "Đula Kučković","studentica I g. PMF-a u Banjoj Luci, Odsjek za matematiku i informatiku",/fz_2015_2016/47-djula-kuckovic-studentica-i-g-pmf-a-u-banjoj-luci-odsjek-za-matematiku-i-informatiku.jpg
 • "Anel Zenkić","student IV g. RF-a u Banjoj Luci, Odsjek za rudarstvo",/fz_2015_2016/48-anel-zenkic-student-iv-g-rf-a-u-banjoj-luci-odsjek-za-rudarstvo.jpg
 • "Merima Mujkanović","studentica II g. MF-a u Banjoj Luci, Odsjek za energ. i saob. mašinstvo",/fz_2015_2016/49-merima-mujkanovic-studentica-ii-g-mf-a-u-banjoj-luci-odsjek-za-energ-i-saob-masinstvo.jpg
 • "Šemsudin Porčić","student I g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2015_2016/13-semsudin-porcic-student-i-g.-medicinskog-fakulteta-u-banjoj-luci.jpg
 • "Aldina Delanović","studentica III g. FF-a u Banjoj Luci, Odsjek za pedagogiju",/fz_2015_2016/50-aldina-delanovic-studentica-iii-g-ff-a-u-banjoj-luci-odsjek-za-pedagogiju.jpg
 • "Hana Tabaković","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2015_2016/14-hana-tabakovic-studentica-i-g.-medicinskog-fakulteta-u-banjoj-luci.jpg
 • "Almin Keranović","student IV g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2015_2016/46-almin-keranovic-student-iv-g-medicinskog-fakulteta-u-banjoj-luci.jpg