Stipendisti smješteni u studentskom centru Sarajevo (Finansijska sredstva obezbjeđuje Vakufska direkcija putem donatora iz Kuvajta)

Akademska 2015/2016 godina
title-leaf
R.BR. IME I PREZIME GODINA STUDIJA FAKTULTET STUDENTSKI DOM
Melisa Ahmetović II Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju Nedžarići
Lamija Bašić II Poljoprivredno-prehrambreni fakultet, Smjer prehrambene tehnologije Nedžarići
Enida Bejtić III Farmaceutski fakultet, Opći Nedžarići
Amra Bešlić II Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju Nedžarići
Lejla Buljubašić I godina
II ciklus
Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju Nedžarići
Alma Filan I godina
II ciklus
Poljoprivredno-prehrambreni fakultet, Smjer prehrambene tehnologije Nedžarići
Amela Halilović II Fakultet za saobraćaj i komunikacije Nedžarići
Lejla Hodžić III Filozofski fakultet, Odsjek za Turski jezik i književnost Nedžarići
Esma Imamović I Fakultet islamskih nauka Nedžarići
Ejub Insanić IV Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju Nedžarići
Nerma Kaknjašević III Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek cestovni Nedžarići
Edin Kalkan II godina
II ciklus
Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek željeznički Nedžarići
Zlata Kapetan III Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku Nedžarići
Fatima Karadža II Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju Nedžarići
Amina Karahasan III Fakultet političkih nauka, Smjer sigurnosni i mirovni studij Nedžarići
Lejla Klis III Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek komunikacije Nedžarići
Zerina Konjić II Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek za saobraćaj Nedžarići
Samra Kovačević II godina
II ciklus
Poljoprivredno-prehrambreni fakultet, Smjer prehrambene tehnologije Nedžarići
Hazer Mlivo IV Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju Nedžarići
Adem Pašić II Mašinski fakultet, Smjer energetika Nedžarići
Senita Salkić II Poljoprivredno-prehrambreni fakultet, Smjer zootehnika Nedžarići
Amina Sarajlić I Poljoprivredno-prehrambreni fakultet, Smjer prehrambene tehnologije Nedžarići
Edina Skopljak I Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku Nedžarići
Mediha Sokolar II Filozofski fakultet, Odsjek za Bosanski jezik i književnost Nedžarići
Eldar Spahić III Fakultet menadžmenta i javne uprave, Odsjek za ekonomiju Nedžarići
Alem Škulj III Mašinski fakultet, Smjer energetika Nedžarići
Seidin Taletović II Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek za saobraćaj Nedžarići
Salih Zolota III Šumarski fakultet, Odsjek za šumarstvo Nedžarići
Adel Zuka IV Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju Nedžarići
Ramiza Žužić III Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Nedžarići
Altana Alić I Stomatološki fakultet, Opći Bjelave
Aid Avdagić I godina
II ciklus
Fakultet za saobraćaj i komunikacije, smjer cestovni Bjelave
Fahreta Bajramović III Arhitektonski fakultet Bjelave
Ajla Begović III Građevinski fakultet, Studij geodezije Bjelave
Aldin Bukvić I Fakultet političkih nauka, Odsjek za žurnalistiku Bjelave
Hilmo Curić I godina
II ciklus
Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek za saobraćaj Bjelave
Amina Čepalo II Građevinski fakultet, Studij geodezije Bjelave
Nejra Durak I Fakultet političkih nauka, Odsjek politologija Bjelave
Edin Đulović II godina
II ciklus
Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek za saobraćaj Bjelave
Midheta Fazlihodžić II Fakultet zdravstvenih studija Bjelave
Lejla Frlj III Fakultet zdravstvenih studija Bjelave
Nudžejma Hadžić I Građevinski fakultet, Studij geodezije Bjelave
Amra Hodžić I Pedagoški fakultet, Odsjek za predškolski odgoj Bjelave
Azra Isović IV Fakultet zdravstvenih studija, Odsjek za laboratorijske tehnologije Bjelave
Emina Karalić IV Fakultet zdravstvenih studija, Odsjek za laboratorijske tehnologije Bjelave
Muhamed Ljubijankić III Građevinski fakultet, Studij geodezije Bjelave
Jasmin Memić III Pravni fakultet, Opći Bjelave
Dalila Mizić III Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku Bjelave
Esmira Mujkić III Fakultet zdravstvenih studija, Odsjek za zdravlje i ekologiju Bjelave
Semina Mukić II godina
II ciklus
Fakultet političkih nauka, Odsjek za socijalni rad Bjelave
Merima Musa II Fakultet zdravstvenih studija, Odsjek za zdravlje i ekologiju Bjelave
Mensur Omerdić V Stomatološki fakultet, Opći Bjelave
Amra Osmančević I Fakultet političkih nauka, Odsjek za komunikologiju Bjelave
Alma Pašalić III Filozofski fakultet, Odsjek za historiju umjetnosti Bjelave
Esmeralda Rodić IV Pedagoški fakultet, Odsjek za kulturu življenja Bjelave
Bajro Slatina V Medicinski fakultet, Opći Bjelave
Naida Softić I Pravni fakultet, Opći Bjelave
Ajna Topić II Fakultet političkih nauka, Odsjek za socijalni rad Bjelave
Mufid Turbić I Fakultet političkih nauka, Odsjek za sigurnosni i mirovni studij Bjelave
Armin Zukić IV Fakultet zdravstvenih studija, Odsjek za radiološke tehnologije Bjelave