Stipendisti vakufske direkcije Sarajevo (Finansijska sredstva obezbjeđena iz sredstava vakifa r. Nurke Hadžića)

Akademska 2015/2016 godina
title-leaf
R.BR. IME I PREZIME GODINA STUDIJA FAKULTET SJEDIŠTE FAKULTETA
Fatima Arnaut II Mašinski fakultet Zenica
Ahmed Bajrektarević IV Biotehnički fakultet Bihać
Ermin Čengić II Elektotehnički fakultet Tuzla
Meliha Čopelj I Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Fatima Dikes II Fakultet za arhitekturu - Internacionalni Univerzitet Sarajevo
Merjem Dinarević I Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Šejma Dizdarević I Filozofski fakultet Sarajevo
Eldin Gradašćević II Medicinski fakultet Tuzla
Zerina Hamza IV Mašinski fakultet Sarajevo
Amina Imširović I Šumarski fakultet Sarajevo
Faris Kantić I Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Ajdina Karić II Fakultet prirodno tehničkih nauka - Internacionalni Univerzitet Sarajevo
Emina Kevrić II Filozofski fakultet Sarajevo
Senad Krivdić II Tehnološki fakultet Bunja Luka
Hazim Mujić III Politehnički fakultet Zenica
Adel Mustafić III Mašinski fakultet Sarajevo
Delila Numanagić I Medicinski fakultet Sarajevo
Edina Osmanspahić I Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Harun Pajić III Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Nazif Prentić II Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Samra Šišić IV Prirodno-matematički fakultet Tuzla
Ejub Zukić II Fakultet islamskih nauka Sarajevo