Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Akademska 2015/2016. godina
title-leaf
pearson

Selver Pepić

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, proglašen najboljim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Mirza Ibrahimović

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, proglašen najboljim studentom drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Anel Ibeljić

Pravni fakultet u Tuzli, proglašen Studentom generacije prvog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli u 2016. godini

pearson

Faruk H. Avdić

Pravni fakultet u Tuzli, proglašen Studentom generacije prvog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli u 2016. godini

pearson

Nađa Hodžić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Zlatan Tucaković

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Jasmina Zubača

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Mustafa Bevrnja

Mašinski fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Selma Droce

Muzička akademija u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Eldar Kurtić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Suad Krilašević

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

pearson

Dženan Lapandić

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini

 • "Selver Pepić","Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, proglašen najboljim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/43-selver-pepic-prirodno-matematicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-fiziku.jpg
 • "Mirza Ibrahimović","Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, proglašen najboljim studentom drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/47-mirza-ibrahimovic-fakultet-sporta-i-tjelesnog-odgoja-u-sarajevu.jpg
 • "Anel Ibeljić","Pravni fakultet u Tuzli, proglašen Studentom generacije prvog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli u 2016. godini",/10/55-anel-ibeljic-pravni-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Faruk H. Avdić","Pravni fakultet u Tuzli, proglašen Studentom generacije prvog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli u 2016. godini",/10/52-faruk-h-avdic-pravni-fakultet-u-tuzli.jpg
 • "Nađa Hodžić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/59-nadja-hodzic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-elektroenergetiku.jpg
 • "Zlatan Tucaković","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/71-zlatan-tucakovic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Jasmina Zubača","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/68-jasmina-zubaca-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Mustafa Bevrnja","Mašinski fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/08-Mustafa-Bevrnja.jpg
 • "Selma Droce","Muzička akademija u Sarajevu, dobitnica priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/53-selma-droce-muzicka-akademija-u-sarajevu-odsjek-za-muzicku-teoriju-i-pedagogiju.jpg
 • "Eldar Kurtić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/65-eldar-kurtic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Suad Krilašević","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/63-suad-krilasevic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg
 • "Dženan Lapandić","Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, dobitnik priznanja ''Zlatna značka'' Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini",/10/67-dzenan-lapandic-elektrotehnicki-fakultet-u-sarajevu-odsjek-za-automatiku-i-elektroniku.jpg