Stipendisti Fonda ''Bošnjaci'' na doktorskom studiju - treći ciklus studija

Akademska 2014/2015. godina
title-leaf
pearson

Amra Džaferović-Hasečić

studentica III g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku

pearson

Adnan Zahirović

student II g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Hana Fatkić

studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

  • "Amra Džaferović-Hasečić","studentica III g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku",/treci-ciklus-2014-2015/amra-dzaferovic-hasecic.jpg
  • "Adnan Zahirović","student II g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/treci-ciklus-2014-2015/adnan-zahirovic.jpg
  • "Hana Fatkić","studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/treci-ciklus-2014-2015/hana-fatkic.jpg