Stipendisti vakufske direkcije Sarajevo (Finansijska sredstva obezbjeđena iz sredstava vakifa r. Nurke Hadžića)

Akademska 2014/2015 godina
title-leaf
R.BR. IME I PREZIME GODINA STUDIJA FAKULTET SJEDIŠTE FAKULTETA
Alen Čengić I Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Merdžana Porić I Pedagoški fakultet Bihać
Zerina Javor I Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Fatima Arnaut I Mašinski fakultet Zenica
Hatidža Omerdić I Medicinski fakultet Sarajevo
Indir Koženjić I Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Senad Krivdić I Tehnološki fakultet Bunja Luka
Ermin Čengić I Elektotehnički fakultet Tuzla
Eldin Gradašćević I Medicinski fakultet Tuzla
Adema Abazović I Veterinarski fakultet Sarajevo
Emina Kevrić I Filozofski fakultet Sarajevo
Ejub Zukić I Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Kemal Germić I Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Fatima Dikes I Fakultet za arhitekturu – Internacionalni Univerzitet Sarajevo
Adila Selimanović I Filozofski fakultet Zenica
Kemala Selimović III Pravni fakultet Sarajevo
Ahmed Nasić II Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Jasmin Neimarlija V Stomatološki fakultet Sarajevo
Merima Bešlija IV Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Nejra Karaman IV Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Hatiđa Topoljak V Farmaceutski fakultet Sarajevo