Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Akademska 2014/2015. godina
title-leaf

Mirza Pašić, student prve godine Master studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na odsjeku industrijsko inžinjerstvo i menadžment. Završio Prvu gimanziju u Sarajevu školske 2011/12. godine sa prosječnom ocjenom 5,00. Akademske 2012/13. godine upisao Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Prvi ciklus studija okončao sa prosječnom ocjenom 10,00. U akademskoj 2014/15. godini proglašen najboljim studentom prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik priznanja “Zlatna značka“. Stipendista Fonda “Bošnjaci“ u akademskoj 2013/14 i 2014/15. godini.

pearson

Mirza Pašić

student I g. Master studija Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek industrijsko inžinjerstvo i menadžment

  • "Mirza Pašić","student I g. Master studija Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek industrijsko inžinjerstvo i menadžment",/10/mirza-pasic-gold.jpg