Stipendisti Fonda ''Bošnjaci'' na doktorskom studiju - treći ciklus studija

Akademska 2013/2014. godina
title-leaf
pearson

Admir Greljo

student III g. doktorskog studija Fakulteta za matematiku i fiziku u Ljubljani, Odsjek za fiziku

pearson

Amra Džaferović-Hasečić

studentica II g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku

pearson

Adnan Zahirović

student I g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Mediha Zukić

studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Hana Fatkić

studentica I g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

  • "Admir Greljo","student III g. doktorskog studija Fakulteta za matematiku i fiziku u Ljubljani, Odsjek za fiziku",/treci-ciklus-2013-2014/admir-greljo.jpg
  • "Amra Džaferović-Hasečić","studentica II g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku",/treci-ciklus-2013-2014/amra-dzaferovic-hasecic.jpg
  • "Adnan Zahirović","student I g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/treci-ciklus-2013-2014/adnan-zahirovic.jpg
  • "Mediha Zukić","studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/treci-ciklus-2013-2014/mediha-zukic.jpg
  • "Hana Fatkić","studentica I g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/treci-ciklus-2013-2014/hana-fatkic.jpg