Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2013/2014 godina
title-leaf
pearson

Kasema Ćemer

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Malik Kadrić

student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku

pearson

Lejla Nukić

studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Dajana Zečić

studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik

pearson

Amir Mušanović

student III g. EF-a u Sarajevu, Odsjek za ekonomiju

pearson

Amina Šljivo

studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Dženan Kargić

student II g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Tamara Babađanski

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Eldar Kurtić

student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

pearson

Zineta Mustafić

studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računovodstvo i poslovne finansije

pearson

Sead Mašić

student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za bankarstvo i osiguranje

pearson

Almira Smajić

studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Naida Akeljić

studentica III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć

pearson

Admir Plavšić

student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za finansije i bankarstvo

pearson

Emina Spahić

studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Emina Mehmedović

studentica I g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za hemiju

pearson

Majda Hamzić

studentica I g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Elmedina Kadrić

studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Elvira Memić

studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za engleski jezik i književnost

pearson

Jasmina Marić

studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za bosanski jezik i književnost

pearson

Redina Prguda

studentica III g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo i reviziju

pearson

Azra Balavac

studentica I g. Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Mirza Čupina

student I g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru

pearson

Selma Nurković

studentica III g. EF-a u Mostaru, Odsjek za menadžment

pearson

Dalila Šetka

studentica II g. MF-a u Mostaru, Odsjek za energetiku

pearson

Đenan Hubljar

student I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo

pearson

Merima Kebo

studentica I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo i reviziju

pearson

Munevera Selman

studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za turski jezik i književnost

pearson

Džejlan Čakrama

student I g. FMM-e u Zenici, Odsjek za materijale

pearson

Amela Varupa

studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje

pearson

Emina Šarić

studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Elmin Mecavica

student I g. MF-a u Zenici, Odsjek za menadžment proizvodnim tehnologijama

pearson

Vedija Karalić

studentica III g. FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo

pearson

Nejla Beganović

studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Belmin Bengir

student II g. EF-a u Zenici, Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment

pearson

Aida Suljaković

studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za BHS jezik i književnost

pearson

Rijalda Dizdarević

studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik i književnost

pearson

Lejla Kišmetović

studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za predškolski odgoj

pearson

Amina Avdić

studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Šejla Delić

studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za razrednu nastavu

pearson

Ibrahim Suljanović

student II g. TF-a u Bihaću, Odsjek za elektrotehniku

pearson

Jasmina Grošić

studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za njemački jezik i književnost

pearson

Jasmina Muhamedagić

studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju

pearson

Ajdin Kesedžić

student III g. EF-a u Bihaću, Odsjek za ekonomiju

pearson

Merima Hairlahović

studentica III g. PF-a u Bihaću, Odsjek za predškolski odgoj

pearson

Emina Čirkić

studentica III g. FF-a u Banjoj Luci, Odsjek za učiteljski studij

pearson

Anel Zenkić

student II g. RF-a u Prijedoru, Odsjek za rudarsvo

pearson

Senija Alagić

studentica III g. Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, Smjer klavir i gitara

pearson

Sara Duratović

studentica I g. TF-a u Banjoj Luci, Odsjek za hemijske tehnologije

pearson

Almin Keranović

student II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

 • "Kasema Ćemer","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fz_2013_2014/01_kasema_cemer_studentica_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Malik Kadrić","student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku",/fz_2013_2014/02_malik_kadric_student_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_energetiku.jpg
 • "Lejla Nukić","studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/fz_2013_2014/03_lejla_nukic_studentica_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_racunarstvo_i_informatiku.jpg
 • "Dajana Zečić","studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik",/fz_2013_2014/04_dajana_zecic_studentica_ii_g._ffa_u_sarajevu_odsjek_za_engleski_jezik.jpg
 • "Amir Mušanović","student III g. EF-a u Sarajevu, Odsjek za ekonomiju",/fz_2013_2014/05_amir_musanovic_student_iii_g._efa_u_sarajevu_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Amina Šljivo","studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fz_2013_2014/06_amina_sljivo_studentica_iii_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Dženan Kargić","student II g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2013_2014/07_dzenan_kargic_student_ii_g._veterinarskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Tamara Babađanski","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2013_2014/08_tamara_babadjanski_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Eldar Kurtić","student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fz_2013_2014/09_eldar_kurtic_student_i_g._etfa_u_sarajevu_odsjek_za_automatiku_i_elektroniku.jpg
 • "Zineta Mustafić","studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računovodstvo i poslovne finansije",/fz_2013_2014/10_zineta_mustafic_studentica_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_racunovodstvo_i_poslovne_finansije.jpg
 • "Sead Mašić","student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za bankarstvo i osiguranje",/fz_2013_2014/11_sead_masic_student_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_bankarstvo_i_osiguranje.jpg
 • "Almira Smajić","studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli",/fz_2013_2014/12_almira_smajic_studentica_iv_g._pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Naida Akeljić","studentica III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć",/fz_2013_2014/13_naida_akeljic_studentica_iii_g._rggfa_u_tuzli_odsjek_za_sigurnost_i_pomoc.jpg
 • "Admir Plavšić","student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za finansije i bankarstvo",/fz_2013_2014/14_admir_plavsic_student_iv_g._efa_u_tuzli_odsjek_za_finansije_i_bankarstvo.jpg
 • "Emina Spahić","studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2013_2014/15_emina_spahic_studentica_vi_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Emina Mehmedović","studentica I g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za hemiju",/fz_2013_2014/16_emina_mehmedovic_studentica_i_g._pmfa_u_tuzli_odsjek_za_hemiju.jpg
 • "Majda Hamzić","studentica I g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2013_2014/17_majda_hamzic_studentica_i_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Elmedina Kadrić","studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2013_2014/18_elmedina_kadric_studentica_v_g._medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Elvira Memić","studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za engleski jezik i književnost",/fz_2013_2014/19_elvira_memic_studentica_iv_g._fhna_u_mostaru_odsjek_za_engleski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Jasmina Marić","studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za bosanski jezik i književnost",/fz_2013_2014/20_jasmina_maric_studentica_iv_g._fhna_u_mostaru_odsjek_za_bosanski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Redina Prguda","studentica III g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo i reviziju",/fz_2013_2014/21_redina_prguda_studentica_iii_g._efa_u_mostaru_odsjek_za_racunovodstvo_i_reviziju.jpg
 • "Azra Balavac","studentica I g. Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2013_2014/22_azra_balavac_studentica_i_g._pravnog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Mirza Čupina","student I g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru",/fz_2013_2014/23_mirza_cupina_student_i_g._fakulteta_informacijskih_tehnologija_u_mostaru.jpg
 • "Selma Nurković","studentica III g. EF-a u Mostaru, Odsjek za menadžment",/fz_2013_2014/24_selma_nurkovic_studentica_iii_g._efa_u_mostaru_odsjek_za_menadzment.jpg
 • "Dalila Šetka","studentica II g. MF-a u Mostaru, Odsjek za energetiku",/fz_2013_2014/25_dalila_setka_studentica_ii_g._mfa_u_mostaru_odsjek_za_energetiku.jpg
 • "Đenan Hubljar","student I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo",/fz_2013_2014/26_enan_hubljar_student_i_g._efa_u_mostaru_odsjek_za_racunovodstvo.jpg
 • "Merima Kebo","studentica I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo i reviziju",/fz_2013_2014/27_merima_kebo_studentica_i_g._efa_u_mostaru_odsjek_za_racunovodstvo_i_reviziju.jpg
 • "Munevera Selman","studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za turski jezik i književnost",/fz_2013_2014/28_munevera_selman_studentica_iii_g._ffa_u_zenici_odsjek_za_turski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Džejlan Čakrama","student I g. FMM-e u Zenici, Odsjek za materijale",/fz_2013_2014/29_dzejlan_cakrama_student_i_g._fmme_u_zenici_odsjek_za_meterijale.jpg
 • "Amela Varupa","studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje",/fz_2013_2014/30_amela_varupa_studentica_iii_g._ipfa_u_zenici_odsjek_za_predskolski_odgoj_i_obrazovanje.jpg
 • "Emina Šarić","studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2013_2014/31_emina_saric_studentica_iv_g._ipfa_u_zenici_odsjek_za_socijalnu_pedagogiju.jpg
 • "Elmin Mecavica","student I g. MF-a u Zenici, Odsjek za menadžment proizvodnim tehnologijama",/fz_2013_2014/32_elmin_mecavica_student_i_g._mfa_u_zenici_odsjek_za_menadzment_proizvodnim_tehnologijama.jpg
 • "Vedija Karalić","studentica III g. FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo",/fz_2013_2014/33_vedija_karalic_studentica_iii_g._fmme_u_zenici_odsjek_za_hemijsko_inzinjerstvo.jpg
 • "Nejla Beganović","studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2013_2014/34_nejla_beganovic_studentica_iv_g._ipfa_u_zenici_odsjek_za_socijalnu_pedagogiju.jpg
 • "Belmin Bengir","student II g. EF-a u Zenici, Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment",/fz_2013_2014/35_belmin_bengir_student_ii_g._efa_u_zenici_odsjek_za_racunovodstveni_i_revizijski_menadzment.jpg
 • "Aida Suljaković","studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za BHS jezik i književnost",/fz_2013_2014/36_aida_suljakovic_studentica_iii_g._ffa_u_zenici_odsjek_za_bhs_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Rijalda Dizdarević","studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik i književnost",/fz_2013_2014/37_rijalda_dizdarevic_studentica_iv_g._pfa_u_bihacu_odsjek_za_engleski_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Lejla Kišmetović","studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za predškolski odgoj",/fz_2013_2014/38_lejla_kismetovic_studentica_iv_g._pfa_u_bihacu_odsjek_za_predskolski_odgoj.jpg
 • "Amina Avdić","studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2013_2014/39_amina_avdic_studentica_ii_g._ipfa_u_bihacu_odsjek_za_socijalnu_pedagogiju.jpg
 • "Šejla Delić","studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za razrednu nastavu",/fz_2013_2014/40_sejla_delic_studentica_iv_g._pfa_u_bihacu_odsjek_za_razrednu_nastavu.jpg
 • "Ibrahim Suljanović","student II g. TF-a u Bihaću, Odsjek za elektrotehniku",/fz_2013_2014/41_ibrahim_suljanovic_student_ii_g._tfa_u_bihacu_odsjek_za_elektrotehniku.jpg
 • "Jasmina Grošić","studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za njemački jezik i književnost",/fz_2013_2014/42_jasmina_grosic_studentica_iv_g._pfa_u_bihacu_odsjek_za_njemacki_jezik_i_knjizevnost.jpg
 • "Jasmina Muhamedagić","studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju",/fz_2013_2014/43_jasmina_muhamedagic_studentica_ii_g._ipfa_u_bihacu_odsjek_za_socijalnu_pedagogiju.jpg
 • "Ajdin Kesedžić","student III g. EF-a u Bihaću, Odsjek za ekonomiju",/fz_2013_2014/44_ajdin_kesedzic_student_iii_g._efa_u_bihacu_odsjek_za_ekonomiju.jpg
 • "Merima Hairlahović","studentica III g. PF-a u Bihaću, Odsjek za predškolski odgoj",/fz_2013_2014/45_merima_hairlahovic_studentica_iii_g._pfa_u_bihacu_odsjek_za_predskolski_odgoj.jpg
 • "Emina Čirkić","studentica III g. FF-a u Banjoj Luci, Odsjek za učiteljski studij",/fz_2013_2014/46_emina_cirkic_studentica_iii_g._ffa_u_banjoj_luci_odsjek_za_uciteljski_studij.jpg
 • "Anel Zenkić","student II g. RF-a u Prijedoru, Odsjek za rudarsvo",/fz_2013_2014/47_anel_zenkic_student_ii_g._rfa_u_prijedoru_odsjek_za_rudarsvo.jpg
 • "Senija Alagić","studentica III g. Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, Smjer klavir i gitara",/fz_2013_2014/48_senija_alagic_studentica_iii_g._akademije_umjetnosti_u_banjoj_luci_smjer_klavir_i_gitara.jpg
 • "Sara Duratović","studentica I g. TF-a u Banjoj Luci, Odsjek za hemijske tehnologije",/fz_2013_2014/49_sara_duratovic_studentica_i_g._tfa_u_banjoj_luci_odsjek_za_hemijske_tehnologije.jpg
 • "Almin Keranović","student II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2013_2014/50_almin_keranovic_student_ii_g._medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg