Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2012/2013 godina
title-leaf
pearson

Romano Kuduzović

student III godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

pearson

Esma Ribić

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Enil Pajić

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nermina Ramić

student I godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amir Mušanović

student II godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ummihana Maglić

student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Belma Ibrašimović

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Minela Topuz

studentica V godine Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adisa Salčin

student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Maisa Karić

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Sead Mašić

student III godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Naida Akeljić

student II godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Dževada Jušić

student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amir Hakanović

student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Almira Smajić

student III godine Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Mehmed Turalić

student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Zineta Mustafić

student III godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Denis Džinić

student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Tina Balić

student IV godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Minela Balavac

student IV godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Hana Karić

student IV godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Nejra Macić

studentica I godine Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Jasmina Marić

student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Dalila Šetka

student I godine Mašinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Arnesa Ćibo

student II godine Mašinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Selma Nurković

student II godine Ekonomskog fakulteta u Mostaru

pearson

Elvira Memić

student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Ramiza Mešinović

student IV godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Belmin Bengir

student I godine Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Munevera Selman

student II godine Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Nadira Karalić

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Irmela Mekić

student IV godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Fatima Karalić

student IV godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Neila Beganović

student III godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Amela Varupa

student II godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Alma Planinčić

student IV godine Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Rijalda Dizdarević

student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Ibrahim Suljanović

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Jasmina Grošić

student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Lejla Kišmetović

student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Ajdin Kesedžić

student II godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Dženita Holić

student III godine Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Šejla Delić

student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Senaid Mehagić

student IV godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Amina Avdić

student I godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Emina Čirkić

student II godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Alen Semanić

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Neira Beganović

student II godine Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Irma Zukić

student IV godine Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci

pearson

Anel Zenkić

student I godine Rudarskog fakulteta u Prijedoru Univerziteta u Banjoj Luci

 • "Romano Kuduzović","student III godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu",/fz_2012_2013/01_romano_kuduzovic_student_iii_godine_akademije_likovnih_umjetnosti_u_sarajevu.jpg
 • "Esma Ribić","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/03_esma_ribic_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Enil Pajić","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/02_enil_pajic_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Nermina Ramić","student I godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/04_nermina_ramic_student_i_godine_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amir Mušanović","student II godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/05_amir_musanovic_student_ii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Ummihana Maglić","student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/06_ummihana_maglic_student_i_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Belma Ibrašimović","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/07_belma_ibrasimovic_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Minela Topuz","studentica V godine Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/08_minela_topuz_studentica_v_godine_farmaceutskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Adisa Salčin","student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2012_2013/09_adisa_salcin_student_i_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Maisa Karić","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/10_maisa_karic_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Sead Mašić","student III godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/17_sead_masic_student_iii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Naida Akeljić","student II godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/12_naida_akeljic_student_ii_godine_rudarskogeoloskogradjevinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Dževada Jušić","student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/13_dzevada_jusic_student_vi_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Amir Hakanović","student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/15_amir_hakanovic_student_vi_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Almira Smajić","student III godine Pravnog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/14_almira_smajic_student_iii_godine_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Mehmed Turalić","student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/16_mehmed_turalic_student_vi_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Zineta Mustafić","student III godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/11_zineta_mustafic_student_iii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Denis Džinić","student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2012_2013/18_denis_dzinic_student_vi_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Tina Balić","student IV godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2012_2013/19_tina_balic_student_iv_godine_nastavnickog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Minela Balavac","student IV godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fz_2012_2013/20_minela_balavac_student_iv_godine_fakulteta_humanistickih_nauka_u_mostaru.jpg
 • "Hana Karić","student IV godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2012_2013/21_hana_karic_student_iv_godine_nastavnickog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Nejra Macić","studentica I godine Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2012_2013/nejra_macic_studentica_i_godine_pravnog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Jasmina Marić","student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fz_2012_2013/23_jasmina_maric_student_iii_godine_fakulteta_humanistickih_nauka_u_mostaru.jpg
 • "Dalila Šetka","student I godine Mašinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2012_2013/24_dalila_setka_student_i_godine_masinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Arnesa Ćibo","student II godine Mašinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2012_2013/25_arnesa_cibo_student_ii_godine_masinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Selma Nurković","student II godine Ekonomskog fakulteta u Mostaru",/fz_2012_2013/26_selma_nurkovic_student_ii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Elvira Memić","student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fz_2012_2013/27_elvira_memic_student_iii_godine_fakulteta_humanistickih_nauka_u_mostaru.jpg
 • "Ramiza Mešinović","student IV godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/28_ramiza_mesinovic_student_iv_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Belmin Bengir","student I godine Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/30_belmin_bengir_student_i_godine_ekonomskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Munevera Selman","student II godine Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/29_munevera_selman_student_ii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Nadira Karalić","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/31_nadira_karalic_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Irmela Mekić","student IV godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/32_irmela_mekic_student_iv_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Fatima Karalić","student IV godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/33_fatima_karalic_student_iv_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Neila Beganović","student III godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/48_neila_beganovic_student_iii_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Amela Varupa","student II godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/35_amela_varupa_student_ii_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Alma Planinčić","student IV godine Pravnog fakulteta u Zenici",/fz_2012_2013/36_alma_planincic_student_iv_godine_pravnog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Rijalda Dizdarević","student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/37_rijalda_dizdarevic_student_iii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Ibrahim Suljanović","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/38_ibrahim_suljanovic_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Jasmina Grošić","student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/39_jasmina_grosic_student_iii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Lejla Kišmetović","student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/40_lejla_kismetovic_student_iii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Ajdin Kesedžić","student II godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/43_ajdin_kesedzic_student_ii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Dženita Holić","student III godine Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/42_dzenita_holic_student_iii_godine_tehnickog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Šejla Delić","student III godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/41_sejla_delic_student_iii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Senaid Mehagić","student IV godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/45_senaid_mehagic_student_iv_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Amina Avdić","student I godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2012_2013/44_amina_avdic_student_i_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Emina Čirkić","student II godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2012_2013/46_emina_cirkic_student_ii_godine_filozofskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Alen Semanić","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2012_2013/49_alen_semanic_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Neira Beganović","student II godine Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2012_2013/34_neira_beganovic_student_ii_godine_medicinskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Irma Zukić","student IV godine Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci",/fz_2012_2013/47_irma_zukic_student_iv_godine_fakulteta_politickih_nauka_u_banjoj_luci.jpg
 • "Anel Zenkić","student I godine Rudarskog fakulteta u Prijedoru Univerziteta u Banjoj Luci",/fz_2012_2013/50_anel_zenkic_student_i_godine_rudarskog_fakulteta_u_prijedoru.jpg