Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2011/2012 godina
title-leaf
pearson

Arnela Bajrić

student V godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Romano Kuduzović

student II godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

pearson

Aida Jugo

student I godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amra Jahjefendić

student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Vedad Čaušević

student II godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ajla Kahrić

student II godine Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Azra Ćemer

student II godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amir Mušanović

student I godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Anesa Alić

student I godine Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Maisa Karić

student III godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Elvedin Ibišević

student IV godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli

pearson

Dunja Kulović

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Almira Smajić

student II godine Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Sead Mašić

student II godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amela Aganović

student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Emina Spahić

student IV godine Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Naida Akeljić

student I godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Emina Alić

student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

pearson

Redina Prguda

student I godine Ekonomskog fakulteta u Mostaru

pearson

Omer Dedović

student V godine Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Minela Balavac

student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Tina Balić

student III godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Arnesa Ćibo

student I godine Mašinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Enila Tupo

student I godina Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Ernesa Bihorac

student IV godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Irhad Mrkonja

student V godine Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Amra Kovač

student IV godine Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Nadira Karalić

student III godine Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Sanela Salkić

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Merima Mahmić

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Irmela Mekić

student III godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Munevera Selman

student I godine Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Aida Suljaković

student I godine Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Ramiza Mešinović

student III godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Erma Heco

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Sumeja Karalić

student IV godine Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Naida Velić

student IV godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Lejla Kišemtović

student II godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Lamija Piralić

student II godine Pravnog fakulteta u Bihaću

pearson

Amra Šahinović

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Senija Bratić

student IV godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Šejla Delić

student II godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Dženita Holić

student II godine Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Ajdin Kesedžić

student I godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Rijalda Dizdarević

student II godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Irma Zukić

student III godine Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci

pearson

Berina Lišančić

student I godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Emina Čirkić

student I godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Aida Dubica

student III godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Lejla Iriškić

student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci

 • "Arnela Bajrić","student V godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/01_arnela_bajric_student_v_godine_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Romano Kuduzović","student II godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu",/fz_2011_2012/03_romano_kuduzovic_student__ii_godine_akademije_likovnih_umjetnosti_u_sarajevu.jpg
 • "Aida Jugo","student I godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/02_aida_jugo_student_i_godine_medicinskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amra Jahjefendić","student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/04_amra_jahjefendic_student_i_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Vedad Čaušević","student II godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/08_vedad_causevic_student__ii_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Ajla Kahrić","student II godine Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/06_ajla_kahric_student_ii_godine_arhitektonskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Azra Ćemer","student II godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/05_azra_cemer_student__ii_godine_stomatoloskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Amir Mušanović","student I godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/07_amir_musanovic_student_i_godine_ekonomskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Anesa Alić","student I godine Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2011_2012/09_anesa_alic_student_i_godine_farmaceutskog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
 • "Maisa Karić","student III godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/11_maisa_karic_student__iii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Elvedin Ibišević","student IV godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli",/fz_2011_2012/10_elvedin_ibisevic_student__iv_godine_fakulteta_elektrotehnike_u_tuzli.jpg
 • "Dunja Kulović","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/12_dunja_kulovic_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Almira Smajić","student II godine Pravnog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/13_almira_smajic_student_ii_godine_pravnog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Sead Mašić","student II godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/14_sead_masic_student_ii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Amela Aganović","student VI godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/15_amela_aganovic_student__vi_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Emina Spahić","student IV godine Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/16_emina_spahic_student__iv_godine_medicinskog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Naida Akeljić","student I godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/18-naida-akeljic-student-i-godine-rudarsko-geolosko-gradevinskog-fakulteta-u-tuzli.jpg
 • "Emina Alić","student I godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli",/fz_2011_2012/17_emina_alic_student__i_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_tuzli.jpg
 • "Redina Prguda","student I godine Ekonomskog fakulteta u Mostaru",/fz_2011_2012/20_redina_prguda_student_i_godine_ekonomskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Omer Dedović","student V godine Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2011_2012/19_omer_dedovic_student_v_godine_gradjevinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Minela Balavac","student III godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fz_2011_2012/22_minela_balavac_student_iii_godine_fakulteta_humanistickih_nauka_u_mostaru.jpg
 • "Tina Balić","student III godine Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2011_2012/23_tina_balic_student_iii_godine_nastavnickog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Arnesa Ćibo","student I godine Mašinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2011_2012/24_arnesa_cibo_student_i_godine_masinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Enila Tupo","student I godina Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fz_2011_2012/25_enila_tupo_student_i_godina_fakulteta_humanistickih_nauka_u_mostaru.jpg
 • "Ernesa Bihorac","student IV godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fz_2011_2012/26_ernesa_bihorac_student_iv_godine_fakulteta_humanistickih_nauka_u_mostaru.jpg
 • "Irhad Mrkonja","student V godine Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2011_2012/27_irhad_mrkonja_student_v_godine_gradjevinskog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Amra Kovač","student IV godine Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2011_2012/21_amra_kovac_student_iv_godine_pravnog_fakulteta_u_mostaru.jpg
 • "Nadira Karalić","student III godine Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/29_nadira_karalic_student_iii_godine_ekonomskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Sanela Salkić","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/30_sanela_salkic_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Merima Mahmić","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/31_merima_mahmic_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Irmela Mekić","student III godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/32_irmela_mekic_student_iii_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Munevera Selman","student I godine Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/33_munevera_selman_student_i_godine_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Aida Suljaković","student I godine Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/34_aida_suljakovic_student_i_godine_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Ramiza Mešinović","student III godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/35_ramiza_mesinovic_student_iii_godine_islamskog_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Erma Heco","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/36_erma_heco_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Sumeja Karalić","student IV godine Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2011_2012/28_sumeja_karalic_student_iv_godine_pedagoskog_fakulteta_u_zenici.jpg
 • "Naida Velić","student IV godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/38_naida_velic_student_iv_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Lejla Kišemtović","student II godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/39_lejla_kisemtovic_student_ii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Lamija Piralić","student II godine Pravnog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/40_lamija_piralic_student_ii_godine_pravnog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Amra Šahinović","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/41_amra_sahinovic_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Senija Bratić","student IV godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/42_senija_bratic_student_iv_godine_ekonomskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Šejla Delić","student II godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/43_sejla_delic_student_ii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Dženita Holić","student II godine Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/45_dzenita_holic_student_ii_godine_tehnickog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Ajdin Kesedžić","student I godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/44_ajdin_kesedzic_student_i_godine_ekonomskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Rijalda Dizdarević","student II godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2011_2012/37_rijalda_dizdarevic_student__ii_godine_pedagoskog_fakulteta_u_bihacu.jpg
 • "Irma Zukić","student III godine Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci",/fz_2011_2012/47_irma_zukic_student_iii_godine_fakulteta_politickih_nauka_u_banjoj_luci.jpg
 • "Berina Lišančić","student I godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2011_2012/48_berina_lisancic_student_i_godine_filozofskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Emina Čirkić","student I godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2011_2012/46_emina_cirkic_student_i_godine_filozofskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Aida Dubica","student III godine Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2011_2012/50_aida_dubica_student_iii_godine_filozofskog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg
 • "Lejla Iriškić","student I godine Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2011_2012/49_lejla_iriskic_student_i_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_banjoj_luci.jpg